Ansøg om midler

Tematisk program i uddannelse og formidling: Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi

Kald åbner
21 June 2019
Kald lukker
10 September 2019 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
November 2019
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Med det tematiske program Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til engagement og interesse i naturvidenskab og teknologi samt facilitere en kvalificeret offentlig debat om naturvidenskabelige emner.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 million per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

For grant inquiries
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller formidling i det danske rigsfællesskab.

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark (den administrerende institution). Private virksomheder og producenter kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte.

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen.

Der er tre opslag i efterårets ansøgningsrunde inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i ansøgningsrunden. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling eller det tematiske opslag Matematik i naturvidenskab og teknologi, vil ikke blive behandlet i dette opslag. Læs mere om generelle regler for ansøgninger i ansøgningsvejledningen.

Projektfelt

Der kan søges støtte til projekter, der på kreativ og engagerende vis kommunikerer naturvidenskab og teknologi til ikke-videnskabelige målgrupper.

Projekter kan anvende nyskabende kommunikationsplatforme, events og samarbejder, der

 • bidrager til inspiration og engagement i naturvidenskabelige emner
 • skaber opmærksomhed om samfundsrelevante problemstillinger inden for naturvidenskabelig forskning, sundhed, teknologiudvikling, energiproduktion, klima og bæredygtighed
 • faciliterer offentlig, faktabaseret og kritisk debat om naturvidenskab og teknologi
 • modvirker ”fake news” og øger udbredelsen af pålidelige kilder til naturvidenskabelig viden

Målgrupper kan være børn, unge og/eller den brede befolkning. Alle medietyper og virkemidler kan anvendes og skal stilles til rådighed for målgrupper uden for uddannelsessystemet. Der kan fx søges om støtte til videnskabsjournalistik, TV- og dokumentarproduktioner, podcasts, animationsvideoer, kommunikation via sociale medier, foredrag, teater, festivaler eller debatarrangementer.

Støtte

Der er i alt op til DKK 30 mio. til uddeling i efteråret 2019 til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 på op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af pædagog- og lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter.
 • Fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på universiteter og professionshøjskoler kan søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et udviklingsprojekt, hvis projektet rækker ud over deres stillingsbeskrivelse (fx formidling af naturvidenskabelig forskning til målgrupper uden for universitetet).
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr.
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre årlig ekstern revision i forbindelse med modtagelse af bevilling.
 • Evaluering i forbindelse med udviklingsprojekter.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (”NORMA”). Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Der er link til vejledningen i boksen ’How to apply’ øverst på siden.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for tematisk program i uddannelse og formidling: Nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

Vejledning

Læs mere om opslaget og ansøgningsprocessen i vejledningen.

Se præsentation fra informationsmøderne om efterårets ansøgningsrunde i København og Vejle her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.