Ansøg om midler

Nyheder

Udgående lungeteam - en tværsektoriel og forebyggende indsats i hjemmet hos patienter med risiko for hospitalsindlæggelse grundet forværring i KOL.