Ansøg om midler

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning til støtte af grundvidenskabelige biovidenskabelige og biomedicinske forskningsprojekter i Danmark, der er relevante for forståelsen af mennesket og/eller de basale mekanismer der ligger til grund for sundhed og sygdom.
Fondsbestyrelsen har fastsat et bevillingsbudget til midler uddelt efter komiteens evaluering af indsendte ansøgninger på DKK 192 mio. årligt. Der uddeles i foråret midler til Postdoc-stipendier til forskning i udlandet (op til DKK 4 mio. pr grant), Emerging, Ascending og Distinguished Investigator grants (op til DKK 10 mio. pr grant) og i efteråret projektstøtte (op til DKK 3 mio. pr grant).
Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin blev oprettet i 2017, og består af en formand samt 12 medlemmer.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Birthe Brandt Kragelund

Formand

Professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Medlem siden 2017

Albin Sandelin

Medlem

Professor in Computational and RNA biology, Københavns Universitet
Medlem siden 2022

Anne-Claude Gavin

Medlem

Professor in Systems Biology, Geneva University, Schweiz
Medlem siden 2022

Cor de Wit

Medlem

Professor in Physiology, University of Lübeck, Tyskland
Har været medlem siden 2023

Dan I. Andersson

Member

Professor, Director of Uppsala Antibiotic Center, Dept. of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Sweden
Medlem siden 2021

Johanna Ivaska

Medlem

Professor in Molecular Cell Biology, University of Turku, Finland
Medlem siden 2023

Jørgen Kjems

Medlem

Professor in Nanoscience, Aarhus Universitet, Danmark
Medlem siden 2023

Malin Parmar

Medlem

Professor, Wallenberg Neuroscience Center and Lund Stem Cell Center, Lund University
Medlem siden 2019

Nils Brose

Member

Professor, Dept. of Molecular Neurobiology, Max Planck Institute of Experimental Medicine, Germany
Has been a member since 2021

Savvas Savvides

Member

Professor of Structural Biology, VIB Center for Inflammation Research, Ghent University, Belgium
Medlem siden 2021

Simon Boulton

Member

Professor in Cellular Biology, The Francis Crick Institute, UK
Has been a member since 2022

Sirpa Jalkanen

Member

Professor of Immunology, MediCity, University of Turku, Finland
Medlem siden 2021