Ansøg om midler

Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab

Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning til stipendier og projektmidler inden for klinisk, translationel og almen medicinsk forskning i Danmark.

Fondsbestyrelsen har fastsat et bevillingsbudget til midler uddelt efter komiteens evaluering af indsendte ansøgninger på DKK 300 mio. årligt. Dette er fordelt på projektstøtte (DKK 60 mio.), investigator-initierede kliniske forsøg (DKK 80 mio.), 10 kliniske forskningsleder bevillinger (100 mio.), samt Tandemprogrammer indenfor translationel forskning (DKK 60 mio.), per år.

Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab er etableret i 2017, men udspringer fra den tidligere Læge- og Naturvidenskabelige Komite, som blev nedsat i 1959, samt fra Udvalget for Almen Medicinsk Forskning med oprindelse i 2002. Fondsbestyrelsen udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Liste over komitemedlemmer findes nedenfor.

Jens Otto Lunde Jørgensen

Formand

Professor, overlæge dr. med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark
Har været medlem siden 2015. Formand siden 2020.

Lars Køber

Medlem

Professor, overlæge, dr. med., Kardiologisk afdeling, Hjertecenteret, Rigshospitalet, Danmark
Har været medlem siden august 2017

Claus Nerlov

Medlem

Professor, MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom
Har været medlem siden 2018

Lene Hjerrild Iversen

Medlem

Lærestolsprofessor i kirurgi ved Aarhus Universitet og overlæge i kolorektal kirurgi ved Aarhus Universitetshospital, Danmark
Har været medlem siden 2019

Kaare Christensen

Medlem

Professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital, Danmark
Har været medlem siden 2019

Anders Juul

Medlem

Professor, overlæge, dr. med., klinikchef, klinik for vækst og reproduktion, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, Danmark
Har været medlem siden juli 2019

Lou Brundin

Medlem

Professor i Neuroimmunology, Neurolog, Videnskabelig direktør Neuro, Karolinska Universitets Hospital, Sverige
Har været medlem siden 2020

Henrik Zetterberg

Medlem

Professor Karolinska Universitets Hospital, Sverige
Har været medlem siden januar 2021

Kristina Hermann Haugaa

Medlem

Professor Oslo Universitets Hospital, Norge
Har været medlem siden januar 2021

Bjørn Tore Gjertsen

Medlem

Professor Haukeland Universitets Hospital, Bergen, Norge
Har været medlem siden januar 2021

Helle Krogh Johansen

Medlem

Professor, overlæge og dr. med.
Afdeling for klinisk mikrobiologi, Rigshospitalet, Danmark
Har været medlem siden september 2022

Jörn M. Schattenberg

Medlem

MD, Professor of Medicine, Department of Medicine
University Medical Center Mainz, Germany
Har været medlem siden september 2022