Ansøg om midler

Feminist Emergency: Women Artists in the Nordic Countries, 1960-Present

Ny forskning understreger, hvor overraskende skæv kønsrepræsentationen fortsat er inden for kunstverdenen i Danmark og Norden

Projektet Feminist Emergency undersøger kvindelige kunstneres og feministisk kunsts bidrag samt repræsentation i Danmark og Norden inden for de sidste 60 år. Et centralt spørgsmål er, når der i dag findes flere kvindelige kunstnere i Norden end nogensinde før, hvorfor er de stadig så voldsomt underrepræsenterede i kunstverdenen? Projektets forskning viser at, på trods af de Nordiske landes liberale omdømme, har det feministiske oprør ikke formået at ændre kønsbalancen inden for kunsten, som ellers normalt antaget. Kvinder er fortsat betydeligt underrepræsenterede, når man ser på museernes kunstsamlinger og udstillinger samt i kunsthistoriske studier. Til trods for en udbredt opfattelse af, at feminismen historisk set lykkedes med sit projekt, har den stadig ikke nået sine målsætninger i Danmark og de øvrige Nordiske lande. Feministisk kunst, kuratering og teori befinder sig ved en skillevej, hvilket fordrer nye tilgange og visioner. Projektet benytter således feminisme som en central metode til at udfordre og infiltrere normative repræsentationsstrukturer og -former.

Feminist Emergency-projektet, som er forankret ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet og ledes af adjunkt Kerry Greaves sammen med postdoc Birgitte Thorsen Vilslev, organiserede i 2021 en stor international konference på kunstmuseet Louisiana, og har blandt andet arbejdet på en antologi om nutidig Nordisk kunst og feminisme. Et andet af projektets vigtigste bidrag er undersøgelsen og udgivelsen af nye data og statistikker, der viser den markante underrepræsentation af kvindelige kunstnere ved danske og nordiske kunstinstitutioner. Formålet med forskningen er at synliggøre den fortsatte skæve kønsbalance i repræsentationen af mænd, kvinder og ikke-binære kunstnere. Dette skal bane vejen for større indsigt i de problematikker, som danske og nordiske kunstinstitutioner står overfor, samt danne et empirisk grundlag for den videre forskning og den offentlige samfundsdebat.

Projektets forskere ser den skæve kønsrepræsentation i kunstinstitutionerne som et udslag af en manglende opmærksomhed på feminisme og problemerne med kønsulighed inden for kunsthistorie og -kritik, både i og udenfor Norden. Dette søger projektet at udforske nærmere samt rette op på, så feminisme igen kan blive inddraget og få en aktiv rolle, da den er relevant for den nutidige og fremtidige kunst i Norden.