Ansøg om midler

Henri Matisse: Det røde atelier

Det røde atelier, malet i 1911 af den franske kunstner Henri Matisse (1869-1954), er omdrejningspunktet for dette forskningsprojekt. Maleriet, der tilhører The Museum of Modern Art (MoMA) i New York, forestiller kunstnerens atelier i den parisiske forstad Issy-les-Moulineaux, fyldt med hans egne malerier, skulpturer og dekorative genstande. Tre af de malerier, der er afbilledet i Det røde atelier (Badende, 1907, Le Luxe (II), 1907-8 og Nøgen kvinde med hvidt klæde, 1909) tilhører i dag Statens Museum for Kunst (SMK), og projektet er gennemført i et tæt samarbejde mellem de to museer. Matisses radikale beslutning om at overmale en stor del af billedets flade med rød farve har optaget generationer af forskere, men der var stadig meget at lære om billedets tilblivelse og historie.

Præmissen for forskningsprojektet er, at en dybdegående undersøgelse af et enkelt kunstværk kan føre til opdagelser og indsigter, man ellers ikke ville kunne nå frem til. Projektet fastholder et intenst fokus på Det røde atelier og studerer betydningen af hvert delelement i billedet, ligeså vel som deres indbyrdes forhold. Det bygger blandt andet på nye tekniske undersøgelser af både Det røde atelier og de tre værker i billedet, der tilhører SMK, udført af konservatorer ved de to museer, og på omfattende arkivalske studier, der har givet ny viden om omstændighederne omkring værkernes tilblivelse og deres respektive historier. Formålet med projektet er at opnå en dyb indsigt i Matisses kunstneriske projekt i de første årtier af 1900-tallet og at forstå, hvilken rolle Det røde atelier og hvert af de værker, der gengivet i det, spillede i dette projekt. Resultaterne af forskningsprojektet er formidlet i udstillingen, Matisse: Det røde atelier på MoMA og SMK og i en ledsagende bog publiceret af de to museer.