Ansøg om midler

Picture the Sky: Cosmic Code, Images and Imaginaries

Picture the Sky: Cosmic Code, Images and Imaginaries er et praksisbaseret kunsterisk PhD-projekt ved Nanna Debois Buhl, hvori hun studerer billeder og undersøgelser af himmelrummet på tværs af astronomiske, computermæssige, æstetiske og spekulative sfærer med det mål at gentænke velkendte historier om rum-videnskab og skærpe opmærksomheden for mere komplekse forståelser af materialer og historiske teksturer.

En central del af projektet er at betragte billedet som et værktøj til at kortlægge og spekulere med. Gennem en fremstilling af og en refleksion over billeder er formålet med projektet at undersøge følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi blive mere opmærksomme på historiens kompleksitet, hvis vi ser på det arbejde og de mennesker, der er udeladte i traditionelle historier om astronomi og rumrejser?
  • Hvordan kan vi gennem studier af deres fotografi, programmering og vævning forestille os nye måder at tænke på forhold mellem kunst, håndværk og videnskab; mellem det analoge og det digitale?
  • Hvordan kan vi med astrofotografi som prisme overveje de mekanismer, der gør ting synlige eller usynlige, huskede eller glemte?
  • Og hvordan kan vi gennem disse billeder, der gør verden synlig på nye måder, forestille os alternative fremtider?

Disse spørgsmål udforskes gennem tre undersøgelser, der sammenfletter historiske referencer, kunstneriske eksperimenter og nye videnskabelige studier. Picture the Sky vil materialisere sig som fotografi, film, vævning, installationer, algoritmebaserede værker, skrift og kunstnerbøger. Projektet kombinerer således en produktion af kunstværker og en meta-refleksion over, hvad deres materialer og teknologier betyder (på forskellige tidspunkter).

Projektet udvikles på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Københavns Universitet og Massachusetts Institute of Technology.