Ansøg om midler

45 forskere modtager støtte fra Novo Nordisk Fonden – skal skabe ny viden om sundhed og sygdom

Novo Nordisk Fonden har uddelt midler til 45 forskningsprojekter inden for biovidenskab og basal biomedicin. Projekterne har til formål at skabe ny viden om den humane organisme og de mekanismer, der kan ligge til grund for sundhed og sygdom. I alt er 80 mio. kr. uddelt til forskere i hele landet.

Hormoner spiller en vigtig rolle i kontrollen af vores blodtryk. Hormonerne sender beskeder, der kontrollerer hjertes cirkulation af blod, hastighed og mængde samt pulsårenes kontrol af blodtryk via sammentrækning eller udvidelse.

Fornylig har en forskergruppe ved Syddansk Universitet identificeret, hvad de mener er et nyt hormon. De har præliminære data, der tyder på at et peptid, der tidligere har været beskrevet som ’uden funktion’ kan være vigtigt for regulering af blodtryk. I et nyt projekt ønsker forskergruppen derfor at karakterisere de molekylære mekanismer bag funktionen af det nye hormon ved at undersøge funktionen af hormonet i både celler, isolerede blodkar og bedøvede forsøgsdyr. Det nye hormon kan på sigt potentielt bruges til at udvikle nye behandlinger til mennesker med for højt blodtryk.

Projektet er ét blandt i alt 45, der netop har modtaget projektstøtte fra Novo Nordisk Fonden i fondens årlige uddelingsrunde inden for biovidenskab og basal biomedicin. Det overordnet formål med støtten er at bidrage til forståelsen af den humane organisme og/eller de basale mekanismer, der kan ligge til grund for sundhed og sygdom. Ud af de mange kvalificerede ansøgninger, som fonden modtog, er bevillingerne givet til forskellige typer af grundvidenskabelige forskningsprojekter af 2-3 års varighed. I alt er uddelt 80 mio. kr.

Grundlag for bedre sundhed
I et andet af de støttede projekter ønsker bevillingsmodtageren ved hjælp af strukturbiologi, molekylærbiologiske metoder samt medicinal-kemi at karakterisere de mekanismer, som en specifik type af Salmonella-bakterie benytter sig af for at øge sin egen overlevelse og dermed dens smittefare. Denne viden og forståelse er afgørende for udviklingen af nye antibiotika, der kan hjælpe os med at overvinde infektioner og det stigende problem med antibiotikaresistens.

I et tredje projekt vil bevillingsmodtageren udvikle og bruge ’state-of-the-art’ massespektrometri-metoder til at undersøge en specifik immun-celle-receptor, og hvordan dette signalerings-kompleks aktiveres og fungerer. Studiet kan på sigt hjælpe med at forbedre immunterapi, da forståelsen kan danne basis for design af nye lægemidler der virker mod eller via denne receptor.

De 45 bevillinger er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til Novo Nordisk Fonden efter opslag i åben konkurrence. Ansøgningerne er evalueret af fondens Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin. Der indkom 189 ansøgninger og blev ansøgt for i alt 443 mio. kr.

Se liste med navne på alle bevillingsmodtagerne, deres projekttitler og støttede beløb her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]

Tina Thorslund, Senior Scientific Officer, tlf.: 35276677, [email protected]