Ansøg om midler

51 forskere modtager projektstøtte inden for biovidenskab og basal biomedicin

I et af de bevilgede projekter ønsker bevillingsmodtagerne at bedre forstå de mekanismer, der kontrollerer hjertedannelse, ved at benytte genmodificerede zebrafisk til at undersøge en specifik gruppe af små cellulært udskilte proteiner og deres rolle i udviklingen.

Spredning af kræftceller fra den oprindelige svulst til andre organer i kroppen er en primær årsag til kræftdødelighed. Det er derfor vigtigt at forstå, hvorledes kræftceller invaderer normalt væv. I et studie, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, vil forskere undersøge betydningen af to specifikke cellulære syre-base transportører for spredning af kræft samt deres rolle i dannelsen af det sure miljø, der opstår omkring kræftsvulster pga. kræftcellers høje stofskifte og deres evne til at udskille de sure affaldsstoffer til omgivelserne.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt dette års projektstøtte inden for biovidenskab og basal biomedicin. I alt uddeles 80 mio. kr. fordelt på 51 bevillinger. Ud af de mange kvalificerede ansøgninger, som fonden modtog, er bevillingerne givet til forskellige typer af grundvidenskabelige forskningsprojekter, der overordnet har til formål at bidrage til forståelsen af den humane organisme og/eller de basale mekanismer, der kan ligge til grund for sundhed og sygdom.

I et andet af de bevilgede projekter ønsker bevillingsmodtagerne at bedre forstå de mekanismer, der kontrollerer hjertedannelse, ved at benytte genmodificerede zebrafisk til at undersøge en specifik gruppe af små cellulært udskilte proteiner og deres rolle i udviklingen. I et tredje bioinformatik-projekt vil forskerne ved hjælp af kunstig intelligens forbedre forudsigelsen af, hvorvidt mutationer i vores arvemasse har betydning for stabiliteten og funktionen af proteiner. I et fjerde af de bevilgede projekter ønsker man at forstå de basal mekanismer, der eksisterer i rødderne af planter, som tillader planten at skelne mellem ’onde’ og skadelige invaderende mikroorganismer og de ’gode’ bakterier, som planten arbejder i symbiose med for at få adgang til luftens kvælstof.

Bevillingerne er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden efter opslag i åben konkurrence. Ansøgningerne er evalueret af fondens Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin. Der indkom 256 ansøgninger og blev ansøgt for i alt 543 mio. kr.

Se bevillingslisten med navne på bevillingsmodtagerne og deres projektemner her.