Ansøg om midler

Ændringer I Novo Nordisk Fondens Bestyrelse

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har fået fire nye medlemmer og en ny næstformand.

Marianne Philip, partner og bestyrelsesformand i advokatfirmaet Kromann Reumert, er blevet valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden.

Marianne Philip er specialist inden for bl.a. selskabsret og fondsret og er en af Danmarks mest erfarne advokater på områderne. Hun har deltaget i en række store virksomhedstransaktioner inden for den finansielle sektor og life-science-området, som hun har et dybtgående kendskab til. Marianne Philip indtræder i fondsbestyrelsen i stedet for næstformand, advokat Jørgen Boe, der udtræder efter at have været i bestyrelsen siden 2000. Jørgen Boe efterfølges på næstformandsposten af Steen Riisgaard, der indtrådte i bestyrelsen i 2013.

Samtidig er tre nye medarbejderrepræsentanter valgt til fondsbestyrelsen. De tre er Anne Marie Kverneland, laborant og tillidsrepræsentant i Novo Nordisk A/S, Karen L. Lauritsen, IT-ekspert i Novo Nordisk A/S, samt Lars Bo Køppler, levnedsmiddeltekniker og tillidsrepræsentant i Novozymes A/S.

De tre afløser laborant Ulla Morin, director Søren Thuesen Pedersen, begge medlemmer af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2002, samt elektriker Stig Strøbæk, medlem af fondsbestyrelsen siden 1998.

”Marianne Philip bibringer fondsbestyrelsen værdifuld juridisk kompetence og erfaring inden for bl.a. køb og salg af virksomheder samt stor viden om governance-forhold og betydelig erfaring fra poster i en række andre bestyrelser. Vi ser frem til samarbejdet med Marianne. Samtidig skal en stor tak gives til Jørgen Boe for et mangeårigt og dygtigt arbejde i fondsbestyrelsen. Udviklingen de seneste 14 år må siges at være markant, og Jørgen har bidraget hele vejen,” siger Sten Scheibye.

”Et varmt velkommen skal også lyde til Anne Marie Kverneland, Karen L. Lauritsen og Lars Bo Køppler. Vi ser frem til samarbejdet med de nye kolleger. Samtidig er der grund til at sige en stor tak til de afgående tre medarbejderrepræsentanter for deres engagerede indsats og vigtige bidrag til bestyrelsesarbejdet gennem mange år,” siger Sten Scheibye.

Novo Nordisk Fonden har siden 2007 bevilget mere end DKK 5 mia. – primært til støtte af forskning inden for biomedicin og bioteknologi i Danmark og det øvrige Norden.

STEEN RIISGAARD

MSc, direktør
Født: 1951
Uddannet MSc i mikrobiologi fra Københavns Universitet og blev i 1979 ansat i Novo Nordisk i Enzymes Research & Development. Besad siden en række stillinger i virksomheden og var fra 2000-2013 adm. direktør for Novozymes A/S.
Bestyrelsesposter: Formand for ALK-Abello A/S, Cowi A/S, Egmont International Holding A/S,  Rockwool International A/S, New Xellia Group A/S og for WWF (the World Wildlife Fund) Denmark. Næstformand i bestyrelsen for Villum Fonden samt medlem af bestyrelsen for Novo A/S og for Aarhus Universitet.

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2013.

MARIANNE PHILIP

Advokat
Født: 1957
Uddannet cand. jur. fra 1980, LL.M fra Duke University, USA, 1983, og er advokat med møderet for Højesteret.
Bestyrelsesposter: Formand for bestyrelserne i Scan Office A/S, Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) og Advokatfirmaet Kromann Reumert samt medlem af bestyrelserne i Codan A/S, Codan Forsikring A/S, Nordea Invest, Brenntag Nordic A/S og Duke University, Law School. Marianne Philip er derudover næstformand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Marianne Philip har siden 1987 været advokat og partner i advokatfirmaet Kromann Reumert.

ANNE MARIE KVERNELAND

Laborant
Født: 1956
Uddannet hospitalslaborant fra Rigshospitalet 1980,
Siden 1981 ansat i Novo Nordisk A/S, hvor hun nu er tillidsrepræsentant på fuld tid.
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem for Novo Nordisk A/S siden 2000.

KAREN L. LAURITSEN

MSc, IT-ekspert
Født: 1968
Uddannet matematikøkonom fra Aarhus Universitet,
Siden 2004 ansat i Novo Nordisk A/S, hvor hun har stor erfaring med implementering og support af IT løsninger samt tværfaglige projekter.

LARS BO KØPPLER

Tekniker
Født: 1962
Uddannet levnedsmiddeltekniker 1993 fra Slagteriskolen i Roskilde
Siden 1993 ansat i Novozymes A/S. Han er exam. lead auditor inden for foder, fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring.
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Novozymes A/S siden 2010,
Tillidsrepræsentant for teknikerne i Novozymes.

YDERLIGERE INFO:

Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3075 5050
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805.