Ansøg om midler

Analyse: Offentlig forskning er afgørende for at skabe nye sundhedsløsninger

Ny analyse fra Novo Nordisk Fonden viser, at forskningen ved de danske universiteter og hospitaler er med til at forbedre patientbehandling og udvikling af nye løsninger.

Forskning ved universiteter, hospitaler og andre offentlig vidensinstitutioner spiller en afgørende rolle for fremskridt inden for sundhedssektoren. Det gælder bl.a. udvikling af nye teknologier, medicin, diagnoser og retningslinjer for behandlinger af sygdomme.

Det dokumenterer en ny analyse fra Novo Nordisk Fonden.

Fonden har netop offentliggjort en samling af analyser, hvori fonden måler effekter af forskningsprojekter, fonden har ydet støtte til.

Analyserne viser bl.a., at godt hver fjerde (24 pct.) af 800 kliniske retningslinjer og behandlingsvejledninger for diabetes, hjertekarsygdomme og kræft i Danmark og udlandet henviser til forskningsresultater udarbejdet af offentligt ansatte forskere støttet af fonden. Retningslinjer for behandling er med til at sikre patienter en bedre og mere ensartet behandling.

Analyserne viser endvidere, at fondens bevillingsmodtagere har indrapporteret 126 nye medicinske behandlingsmetoder og produkter i perioden 2014-2019.

”Analyserne dokumenterer, at forskning ved offentlige vidensinstitutioner har afgørende betydning for innovation og udvikling af nye sundhedsløsninger. De viser også, at forskerne i Danmark er dygtige til at skabe resultater og ny viden til gavn for patienter og samfund,” siger Thomas Alslev Christensen, Senior Vice President, Impact, i Novo Nordisk Fonden.

 ”Vores analyser omfatter projekter støttet af Novo Nordisk Fonden, men er så brede, at vi kan drage generelle konklusioner om betydningen af en stærk offentligt forskningssektor,” siger Thomas Alslev Christensen.

Grundlag for offentlig og privat innovation
Analysen supplerer en undersøgelse, Novo Nordisk Fonden tidligere har udgivet om samarbejde mellem private virksomheder og forskere ansat ved offentlige vidensinstitutioner. I undersøgelsen svarede knap to tredjedele af de adspurgte virksomheder, at de er afhængige af samarbejde med offentlige forskere. Samarbejdet giver bl.a. virksomhederne adgang til ny viden og moderne forskningsfaciliteter, som de ikke selv råder over.

”En stærk offentlig forskningssektor er grundlag for innovation i såvel den offentlige som den private sektor. Forskningen ved de danske universiteter og hospitaler har et højt internationalt niveau, og vores analyser understreger vigtigheden at støtte op om og udvikle denne,” siger Thomas Alslev Christensen.

Udvalgte tal fra rapporten:

  • 9,5 pct. af den offentlige forskning i Danmark var i 2019 finansieret af Novo Nordisk Fonden.
  • 2.800 nye videnskabelige publikationer blev udgivet at fondens bevillingsmodtagere i 2019.
  • 11 nye spinout-virksomheder blev etableret i 2019 på baggrund af forsknings finansieret af Novo Nordisk Fonden. I perioden 2014-2019 er i alt 67 spinouts blev etableret, heraf 53 i Danmark.
  • Knap 4.100 personer ved universiteter og hospitaler var i 2019 fuldt eller delvist finansieret af Novo Nordisk Fonden. Det er godt 1.000 flere end i 2018. Af de 4.100 er godt 58 pct. unge forskere i form af ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter.
  • 44 pct. af de forskere, der får gavn af fondens bevilliger, er kvinder. Fonden har en diversitetspolitik, der skal fremme yderligere diversitet.
  • 27.000 patienter blev i 2019 behandlet ved et af Steno Diabetes Centrene i Danmark.
  • 22.000 personer deltog i forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter arrangeret eller undervist af fondens bevillingsmodtagere.
  • Videnskabelige outreach-aktiviteter såsom foredrag eller workshops støttet af Novo Nordisk Fonden nåede ud til 300.000 mennesker.
  • 800.000 mennesker har haft gavn af humanitære indsatser støttet af Novo Nordisk Fonden i perioden 2014-2019.

Læs mere fra rapporten:

Novo Nordisk Fonden øger sit fokus på forskningstalenter

Stigende støtte til humanitært arbejde fra Novo Nordisk Fonden

Læs hele rapporten her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]