Ansøg om midler

Bakterier bruges til at omdanne spildevand til værdifulde ressourcer

Udviklingen af nye teknologier til biologisk spildevandsrensning vender op og ned på vores syn på slam. Ifølge den hollandske miljøbioteknolog Mark van Loosdrecht vil det i fremtiden blive en god forretning at rense spildevand. Han modtager nu Novozymes Prisen 2022 for sit banebrydende arbejde med at efterligne og genanvende naturens egne mekanismer til spildevandsrensning og ressourcegenvinding, som omdanner slam til værdifulde ressourcer. Foto: Marcel Krijger

I dag er kun omkring to tredjedele af verdens befolkning garanteret rent drikkevand. Heldigvis er denne procentdel stadig stigende. Men globale udfordringer såsom kemikalieforurening, klimaforandringer med tørke og oversvømmelser, stigende urbanisering og manglende investeringer i infrastruktur, herunder spildevandsrensning, hænger som en mørk sky over den udvikling. Efterspørgslen efter vand har aldrig været større, og vand står derfor højere på den politiske dagsorden end nogensinde før.

I årtier har omdrejningspunktet inden for spildevandsrensning primært været at udvikle stadig bedre fysiske og kemiske metoder, men den hollandske mikrobiolog Mark van Loosdrecht har valgt et andet perspektiv, hvor han fokuserer på de biologiske aspekter – og med stor succes.

Gennem de sidste 25 år har Mark van Loosdrecht og hans team udviklet en række nye processer til spildevandsrensning, som genanvender naturens egne principper inden for spildevandsrensning og ressourcegenvinding og dermed omdanner slam til værdifulde ressourcer og reducerer drivhusgasemissionerne. Målet med arbejdet er at skabe sundere, naturlige vandøkosystemer, en mere bæredygtig cirkulær økonomi og en bedre balance i naturen til gavn for millioner af mennesker over hele verden.

”Jeg forsøger at forstå bakterier og deres interaktioner og prøver – med deres hjælp – at genindvinde alle de værdifulde næringsstoffer i spildevandet. Spildevandsrensning kan derfor godt ende med at blive en god forretning i stedet for at udgøre en stadig stigende omkostning for lande verden over,” forklarer Mark van Loosdrecht, professor i miljøbioteknologi ved Delft University of Technology i Holland.

For sine fremragende bidrag til forskningen og teknologi bliver Mark van Loosdrecht derfor tildelt Novozymes Prisen 2022.

Prisen tildeles som en anerkendelse af en banebrydende forskningsindsats eller et teknologibidrag, der fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab til innovative løsninger. Prisen er på 5 mio. kr. og uddeles af Novo Nordisk Fonden.

Bernard Henrissat, formand for Komite for Novozymes Prisen, siger: ”Professor Mark van Loosdrechts resultater har haft enorm indvirkning på miljøbioteknologien. Han har udviklet biologiske processer, der effektivt kan fjerne miljøforurenende stoffer, og reaktorer i fuld skala baseret på Marks forskning og design er i drift eller under opførelse på næsten alle kontinenter. Hans nye metoder og opfindelser har revolutioneret spildevandsrensning og ressourcegenvinding, og han er derfor en meget fortjent modtager af Novozymes Prisen 2022.”

Mark van Loosdrecht siger: ”Jeg er taknemmelig og beæret over at modtage Novozymes Prisen og dermed følge i fodsporene på de store forskere, der har modtaget prisen tidligere. Jeg vil gerne takke mit team og mine kolleger, uden hvem jeg ikke ville have været i stand til at være, hvor jeg er i dag.”

25 år med spildevandsrensning
Mark van Loosdrecht begyndte at udvikle processer til vand- og spildevandsrensning på Delft University of Technology i 1988. Udledning af fosfater i overfladevand fører til eutrofiering og opblomstring af alger, hvilket var et stort problem på det tidspunkt. I 1998 var BCFS®-processen den første af en række nye processer til spildevandsrensning, som Mark van Loosdrecht og hans team udviklede. Herefter udviklede de SHARON-processen, som – kombineret med ANAMMOX®-processen – hjælper med at omdanne kvælstofholdige forbindelser og forhindrer udledning af lattergas, som er en ekstremt kraftig drivhusgas.

I de efterfølgende år, imens SHARON og ANAMMOX®-anlæg blev implementeret over hele verden, tog Mark van Loosdrecht skridtet videre med spildevandsrensning og studerede andre naturlige mikrobielle processer i slam.

“Når bakteriesamfund vokser, kan de enten danne meget lette strukturer, som i konventionel spildevandsrensning, eller kompakte strukturer, der meget lettere udskilles fra det rensede vand. Tilfældigvis har fosfatfjernende bakterier netop denne egenskab. På denne måde kunne vi omdanne det aktiverede slam til små granulatkorn, der indeholder forskellige lag af disse bakterier, som hver især er rettet mod at udføre en bestemt funktion,” siger Mark van Loosdrecht.

Den store fordel her var tidsforbruget. Det glattere og tættere bakteriegranulat bundfældede sig på 1 meters dybde på mindre end 5 minutter sammenlignet med en hel time for konventionelt aktiveret slam. Forskerne døbte teknologien Nereda®. Ordet stammer fra nereiderne, de mytiske græske vandnymfer.

Selv om Mark van Loosdrecht og hans kolleger i Delft endnu ikke har nået deres endelige mål om at omdanne slam til økonomisk rentable ressourcer, er de nu tættere på at realisere deres mangeårige drøm end nogensinde før. Ved at analysere Nereda®-granulatet har de også opdaget flere stoffer, der har et muligt markedspotentiale, som fx Kaumera Nereda® Gum, en bæredygtig biopolymer.

”Der findes allerede et marked for denne type biopolymer, som i kombination med ler kan sammenlignes med nogle af de eksisterende fiberforstærkede plastmaterialer – og endda med endnu bedre brandhæmmende og varmebestandige egenskaber. Materialet er faktisk så attraktivt, at én af mine kollegaer er begyndt at lave smykker af Kaumera Nereda® Gum. Dets smukke perleagtige glans giver os en forestilling om, hvad det er muligt at fremstille af det, vi skyller ud i toilettet,” slutter Mark van Loosdrecht.

Mark van Loosdrecht modtager officielt Novozymes Prisen ved en prisoverrækkelse i Bagsværd den 1. april.

Om Mark van Loosdrecht

1988: Ph.d., Environmental Engineering, Wageningen University, Holland
1988: Assistant Professor, Department of Biochemical Engineering, Delft University of Technology, Holland
1999: Anthonie van Leeuwenhoek Professor, Delft University of Technology, Holland
2003: Chair Professor og leder af afdelingen for Environmental Biotechnology, Delft University of Technology, Holland
2012: Lee Kuan Yew Prize
2013: Gravitation Award
2014: Spinoza Award
2018: Stockholm Water Prize

Om Novozymes Prisen

Novozymes Prisen tildeles som en anerkendelse af en banebrydende forskningsindsats eller et teknologibidrag, der fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab til innovative løsninger. Prisen er på 5 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. et rådighedsbeløb til prismodtagerens forskning, mens de resterende 500.000 kr. går til prismodtageren personligt.
Prisen uddeles for en overvejende europæisk indsats. En prismodtager skal være ansat ved en offentlig eller non-profit vidensinstitution i et europæisk land. Der er ingen krav til prismodtagerens nationalitet. Prisen uddeles af Komite for Novozymes Prisen under Novo Nordisk Fonden på baggrund af modtagne nomineringer. Enhver kan nominere en kandidat til prisen.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, +45 3067 4805, [email protected]