Ansøg om midler

Bakterier i Mars-simulator skal give indsigt i betingelser for liv på Jorden og i rummet

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 95 mio. kroner til 13 interdisciplinære forskningssamarbejder med det formål at løse tværfaglige problemstillinger på nytænkende måder. Et af projekterne skal undersøge, hvordan bakterier fra ekstreme egne på Jorden reagerer på endnu mere ekstreme omgivelser – og dermed gøre os klogere på betingelserne for liv på både Jorden og i rummet.

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 95 mio. kroner til forskningsprojekter, der gennem interdisciplinært samarbejde løser tværfaglige problemstillinger.

De 45 mio. kroner tildeles tre projekter gennem Interdisciplinary Synergy Programme, hvor projekterne hviler på lovende pilotdata. De resterende 50 mio. kroner tildeles 10 projekter gennem det nye Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme, der støtter projekter af mere eksplorativ natur.

”Det er imellem de klassiske discipliner, at de største opdagelser finder sted, hvilket f.eks. reflekteres i, at en meget stor del af Nobel-priserne i løbet af de sidste år er givet til interdisciplinære opdagelser,” siger Lene Oddershede, Head of Natural and Technical Sciences and Interdisciplinarity, Novo Nordisk Fonden og fortsætter:

”For at støtte forskerne i deres modige udforskning af interdisciplinære områder har vi for første gang uddelt bevillinger til interdisciplinære projekter på et eksplorativt stadie. Programmet giver mulighed for at teste en idé, der kan være ganske vild og uortodoks, gennem en toårig periode og dermed se, om ideen ’holder vand’ og er værd at arbejde videre på. Vi håber, at programmet vil fostre og udvikle fremragende og kreative idéer via interdisciplinær forskning på tværs af de klassiske discipliner, organisationer og nationale grænser.”.

Mens det eksplorative program er helt nyt, har Novo Nordisk Fonden uddelt bevillinger gennem Interdisciplinary Synergy Programme siden 2014. Det faglige fokusområde for programmet er udvidet fra og med den seneste bevillingsrunde, så det nu også omfatter nye forskningsområder, der afspejler fondens udvidede støtteområder inden for de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber og life science-forskning. Det giver mulighed for at støtte nye typer af projekter, som i høj grad er præget af en ”high risk/high gain”-tankegang, også inden for det naturvidenskabelige og tekniske område.

Bakterier skal opdrages til at ændre metabolisme
Et af de projekter, der passer til den beskrivelse, skal ledes af professor og astrofysiker Uffe Gråe Jørgensen fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. Sammen med sine samarbejdspartnere, som er eksperter inden for atmosfærisk kemi, mikrobiologi og komplekse modeller, skal han undersøge, hvordan bakterier hentet fra ekstreme miljøer på Jorden som Antarktis og Andesbjergene reagerer på at blive placeret i endnu mere ekstreme omgivelser.

Med baggrund i hver deres faglighed skal Uffe Gråe Jørgensen og hans samarbejdspartnere undersøge et udvalg af bakterier, som er i stand til at optage næring fra både ilt og klorforbindelsen perklorat og dermed ændre deres metabolisme. Ved at indsætte bakterierne i et laboratorium vil de ”opdrage” på dem og undersøge, om de kan få bakteriernes metabolisme til at ændre sig i takt med, at de bliver udsat for mindre ilt og mere perklorat.

Det laboratorium, som bakterierne skal sættes op i, er ikke et hvilket som helst laboratorium. Der er tale om en Mars-simulator, som kan udsætte bakterierne for forhold, som er til stede på planeten.

”Ved at simulere et miljø for bakterierne, der minder om det på Mars, kan vi undersøge, om bakterierne for eksempel kan have en positiv effekt på atmosfæren og dermed gøre den mere beboelig for mennesker. Vi kan samtidig lære meget om bakteriers forudsætninger for liv i mere ekstreme egne af Jorden,” forklarer Uffe Gråe Jørgensen.

95 mio. til tværfaglig forskning
Novo Nordisk Fonden har givet 45 mio. kroner til i alt tre projekter inden for Interdisciplinary Synergy Programme:

  • Effects of bacteria on atmospheres of Earth, Mars, and exoplanets – adapting and identifying life in extraterrestrial environments: 14.985.355 DKK
    – Københavns Universitet
  • Multiscale approach to engineer 3D bio-printed physiological human skin for use in basic and applied science: 14.999.294 DKK
    – Syddansk Universitet Odense
  • Deciphering the Role of Atmospheric Microbial Aerosols (DRAMA): 14.959.053 DKK
    – Aarhus Universitet

Fonden har desuden for første gang uddelt 50 mio. kroner til 10 projekter inden for mere afsøgende forskning i samme område gennem Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme.

En samlet liste over bevillingerne inden for Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme kan ses her.

Novo Nordisk Fonden åbner for en ny runde ansøgninger til begge programmer d. 16. marts 2020.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]