Ansøg om midler

Bevilling til undersøgelse af dynamikkerne i landjordens største lager af kulstof

Lektor Carsten Mueller fra Institut for Geografi ved Københavns Universitet har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til over de næste fem år at blive klogere på, hvordan samspillet mellem planterødder og mikrober skaber balance i landjordens største lager af kulstof.

Når samtalen falder på CO2, tænker de fleste nok på atmosfæren og global opvarmning.

Det gælder dog ikke lektor Carsten Mueller fra Institut for Geografi ved Københavns Universitet. Han tænker på jord, fordi det netop er i jorden, at størstedelen af landjordens kulstof ligger gemt. Mængden af kulstof i jorden er således større end mængden af kulstof i CO2 i atmosfæren og i verdens planter – til sammen.

Med en såkaldt Ascending Investigator Research-bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens ambitiøse Research Leader Programme skal Carsten Mueller over de næste fem år dybere ned i forståelsen af den betydning, som samspillet mellem planterødder og mikrober har for den mængde kulstof, som jord er i stand til at holde fast på og dermed sørge for, at det ikke negativt bidrager til det globale CO2-regnskab og den globale opvarmning.

»Min forskning handler om at forstå de fundamentale processer, der binder kulstof fra planter i jorden, så det ikke bliver spist af mikrober og sendt op i atmosfæren som CO2. I den sammenhæng spiller planterødder en stor rolle, og det er den rolle, som vi med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden har muligheden for at få en meget større forståelse af,« fortæller Carsten Mueller.

Planterødder og mikrober holder kulstof i jorden
Alle processer på kloden spiller en eller anden rolle i verdens store kulstof-/CO2-regnskab. Nogle af de vigtigste spillere i det regnskab er landbruget og kulstofbalancen i jorden, som på grund af klimakrisen har fået ekstra stor opmærksomhed i de seneste år.

Ydermere spiller jordens evne til at binde kulstof en stor rolle i forhold til jordens fertilitet, biodiversitet, vandrensning og stabilitet relateret til mulig erosion.

Carsten Muellers forskning fokuserer på at forstå den rolle, som planterødder og mikrober har i forhold til at holde kulstoffet dernede, hvor vi gerne vil have det.

»Det er klart, at kulstof kommer ned i jorden via planterødder, men det er uklart, hvor stabilt det bliver bevaret der. Det er også uklart, hvor hurtigt mikrober fortærer kulstoffet, og hvilken betydning forskellige karakteristika af planterødder, eksempelvis hvor dybt de går i jorden, har af betydning for, hvor hurtigt mikroberne kan komme til kulstoffet,« forklarer Carsten Mueller.

Kan få stor betydning for landbruget
I forskningen skal Carsten Mueller blandt andet undersøge, hvordan individuelle karakteristika ved rødder fra forskellige afgrøder bestemmer jordens potentiale for at lagre kulstof og dermed reducere udledningen af drivhusgasser.

Det drejer sig blandt andet om rødder fra hvede, raps og hestebønner. Her skal forskerne i Carsten Muellers forskningsgruppe blandt andet undersøge, hvilken betydning rodlængde, roddybde og mængde af rodhår har for tilgængeligheden af kulstof for bakterier. Sigtet med forskningen er at etablere en fundamental forståelse, som kan udnyttes senere hen i forbindelse med eksempelvis udvikling af afgrøder, der har et større potentiale for at lagre kulstof i jorden.

»Hovedformålet er at etablere viden for, hvordan vi kan maksimere mængden af kulstof, som går ned i jorden, samtidig med at vi minimerer mængden af kulstof, som forsvinder ud af jorden igen. I den ideelle verden vil vi blive i stand til at fortælle, hvilke planter der bedst lagrer kulstof i jorden, og hvordan de gør det,« forklarer Carsten Mueller.

Forsker træder ind på den internationale scene
Carsten Muellers forskning er en del af et større interessefælleskab inden for feltet med flere store forskningsgrupper i USA, Frankrig og Tyskland.

Med bevillingen melder Danmark og Norden sig på scenen med endnu en stor forskningsgruppe, der kan bidrage til forskningen med et stort aftryk på, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden.

»For mig personligt er det også fantastisk, at jeg har fået muligheden for at udbrede min forskning og bringe både de rette folk og teknikker sammen til specifikt at undersøge dette område til bunds. Det kommer til at understøtte min forskningsgruppe internationalt inden for forskningsområdet,« siger Carsten Mueller.

44 forskere har modtaget støtte
Bevillingen til Carsten Mueller er en del af Novo Nordisk Fondens Research Leader Programme og uddelt under temaet Plant Science, Agriculture and Food Biotechnology.

Fonden har netop uddelt i alt 428 mio. kr. til 44 forskere gennem programmet, der understøtter udvikling af forskningsledere, til forskning inden for blandt andet sundhed, sygdom og bæredygtighed. Af disse, er de 59,7 mio. kr. uddelt temaet Plant Science, Agriculture and Food Biotechnology.

Se de øvrige fem bevillingsmodtagere inden for teamet Plant Science, Agriculture and Food Biotechnology her og læs mere om alle årets 44 bevillinger her.

Yderligere information

Christian Mostrup, Pressechef, +45 3067 4805, [email protected]