Ansøg om midler

Borgeres erfaring skal bidrage til at optimere det akutte behandlingssystem

Novo Nordisk Fonden støtter seks nye projekter, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhængende behandlingsforløb for patienter. Ny ansøgningsrunde på vej.

Novo Nordisk Fonden har uddelt godt 5,6 mio. kr. til seks nye forskningsprojekter, der har til formål at skabe ny viden, der kan bidrage til mere sammenhængende behandlingsforløb for patienter i den danske sundhedssektor.

Bevillingerne er gået til forskere i bl.a. Aarhus, Odense og Vejle.

I et af projekterne sætter en forskergruppe ved Præhospitalet, Region Midtjylland; Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus og Digital Design & Informationsvidenskab, Aarhus Universitet fokus på borgere, der har hyppig kontakt med det akutte sundhedsvæsen. Når man er blevet akut syg og har brug for hjælp, kræver det, at hjælpen er rettidig og af høj kvalitet, uanset om man kontakter sin praktiserende læge, lægevagten eller ringer 112.

Det akutte sundhedsvæsen skal sikre hurtig diagnostik, behandling og evt. transport til sygehus. Dette system er dog komplekst og involverer flere enheder, professioner og teknologier på tværs af sektorer, og det er anerkendt, at det akutte sundhedsvæsen er udfordret i forhold til at etablere sammenhængende forløb. I projektet vil forskergruppen bruge borgeres erfaring til at skitsere faktorer, der bidrager til sammenhængende behandlingsforløb. Målet er at give et indblik i, hvor der er potentiale for at optimere systemet til gavn for borgerne.

I et andet projekt vil forskere ved Sygehus Lillebælt (Vejle) udvikle en ny- skræddersyet behandlingsmodel til kræftpatienter med psykiske sygdomme. Disse personers psykiske symptomer kan forværres under en kræftsygdom og være en barriere for optimal behandling. Samtidig kan sundhedspersonalet opleve manglende kompetencer til i tilstrækkelig grad at hjælpe patienterne med deres udfordringer eller til at involvere behandlere i andre sektorer. I projektet går klinikere, forskere og eksperter inden for onkologi, almen praksis, psykiatri og kommunal sundhedspleje sammen med patienter og pårørende om at afdække patientbehov og barrierer for pleje. Det sker gennem forskningsinterview og observationer i klinikken. Derefter vil projektgruppen bruge workshops til i fællesskab at designe en ny behandlingsmodel med alle involverede grupper.

De seks bevillinger er en del af Novo Nordisk Fondens fokus på temaet Coherence in Health Care. Heri ønsker fonden at støtte tværsektoriel forskning, der understøtter skabelse af øget sammenhæng i behandlingsforløb for patienter i det danske sundhedsvæsen.

”Patientbehandlingen i Danmark er stigende grad kompleks, idet den er fordelt på mange forskellige sektorer og i stigende grad integrerer forskellige digitale sundhedsteknologier i de eksisterende forløb. Der er derfor behov for ny viden om, hvordan man organiserer behandlingsforløb bedst muligt, og vi er derfor meget glade for at kunne støtte disse seks perspektivrige projekter, der har potentiale til at skabe ny viden til gavn for både sundhedssektoren og patienterne,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden.

Ny stor ansøgningsrunde på vej
Coherence in Health Care er et strategisk fokusområde for Novo Nordisk Fonden. Fonden planlægger at åbne en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges om støtte til større forskningsprojekter inden for sammenhængende behandlingsforløb på op til DKK 6 million per projekt i op til fire år. Ansøgningsrunden forventes åbnet i starten af 2022. Følg med på www.novonordiskfonden.dk.

De seks støttede projekter:

Bevillingsmodtager: Syddansk Universitet
Hovedansøger: Maja Bertram
Beløb: 1.000.000 kr.
Projekttitel: Living well with aphasia – creating a sustainable and cohesive care pathway for families living with aphasia

Bevillingsmodtager: Hospitalsenhed Midt
Hovedansøger: Camilla Blach Rossen
Beløb: 980.357 kr.
Projekttitel: Patient-driven digital data sharing as a tool for facilitating coherence and collaboration in cross-sectoral patient pathways

Bevillingsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedansøger: Viola Burau
Beløb: 999.374 kr.
Projekttitel: Exploring new models of organising integrated health care access for vulnerable people

Bevillingsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedansøger: Iben Duvald
Beløb: 996.055 kr.
Projekttitel: Improving and evaluation of a new cross-sectoral in-home hospital treatment model for elderly acute ill patients – the initial exploratory part

Bevillingsmodtager: Sygehus Lillebælt (Vejle)
Hovedansøger: Dorte Gilså Hansen
Beløb: 667.695 kr.
Projekttitel: Sammen om Dig

Bevillingsmodtager: Præhospitalet, Region Midtjylland
Hovedansøger: Ulla Væggemose
Beløb: 994.352 kr.
Projekttitel: Det akutte sundhedsvæsen for borgerne – hvordan opleves det akutte behandlingsforløb af borgerne?

Yderligere information

Henriette Balslev, projektleder, +45 3067 4822, [email protected]
Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]