Ansøg om midler

Diabetesforsker Får Marie Og August Krogh Prisen 2014

Professor Torsten Lauritzen, Aarhus Universitet, modtager Marie og August Krogh Prisen for sin livslange indsats inden for forskningen i diabetes.

Praktiserende læge, professor, dr. med. Torsten Lauritzen, Aarhus Universitet, er modtager af Marie og August Krogh Prisen 2014. Prisen er på DKK 250.000 og tildeles hvert år en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Novo Nordisk Fonden.

Torsten Lauritzen modtager prisen for sin livslange indsats inden for forskningen i diabetes. Her har han bl.a. været med til at påvise, hvordan stabil tilførsel af insulin kan forbedre blodsukkeret blandt type 1-diabetikere, ligesom han som formand for et internationalt forskerteam har været med til at påvise en positiv effekten af screening for type 2-diabetes i almen praksis.

Samlet har Torsten Lauritzens forskning bidraget til at frembringe ny viden med betydning for behandling af patienter med såvel type 1- som type 2-diabetes.

Torsten Lauritzen har desuden sammen med professor Bo Christiansen og kokkene Jesper og Michael Koch udgivet koge- og livstilsbogen ”Sunde Tanker”, der giver råd om ændringer i leve- og kostvaner, der kan medvirke til at holde folkesygdommen diabetes i ave.

”At modtage Marie og August Krogh Prisen er den største og mest glædelige faglige begivenhed i mit liv. Prisen er et kollegialt skulderklap, som motiverer og forpligtiger mig til at forsætte min forskning i årene fremover. Jeg står i dag på skuldrene af mange gode kolleger, patienter og læger, som har deltaget i forskningsprojekterne, samt offentlige og private fonde og virksomheder, inklusiv lægemiddelindustrien, som har muliggjort forskningsprojekterne, der ligger til grund for pristildelingen. Dem vil jeg gerne takke,” siger Torsten Lauritzen, der er ansat ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og arbejder en dag ugentlig i Lægehuset i Ebeltoft.

Marie og August Krogh Prisen er oprettet i 1969. Beløbet på 250.000 kr. er opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris og 150.000 kr. til forskning. Prisen overrækkes i forbindelse med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde i dag.

”Torsten Lauritzen er en topklasse forsker, der med sin samlede forskning har bidraget til, at vi i dag er blevet meget bedre til at diagnosticere og behandle både type 1- og type 2-diabetes. Det er viden, der er implementeret både i nationale og internationale vejledninger, og som også lægger grunden for ny forskning,” siger Peter Schwarz, formand for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

OM TORSTEN LAURITZEN:

Født 24. marts, 1951
1977 Can. med., Københavns Universitet
1985 Dr. med., Københavns Universitet
1983 Praktiserende læge, Ebeltoft
1996 Professor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen medicin
1997-99 Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Priser: 1991 Schering Prisen, 1998 Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat, 2001 Dandy-prisen, 2004 Laura og Jens Veng Christensens Fondens æreslegat, 2009 Meta og Bernhard Rasmussen’s Mindelegat, 2013 Camillo Golgi prisen, 2014 Marie og August Krogh Prisen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Peter Schwarz, formand for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, mobil: 5239 4595

www.selskaberne.dk

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, mobil: 3067 4805