Ansøg om midler

Ekspert i biologiske strukturer og flydende krystaller rekrutteret til Danmark

Den internationalt anerkendte fysiker Francesca Serra skal med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden styrke den danske forskning i bløde materialers fysik. Forskningen kan åbne op for helt nye forståelser af blandt andet cellebiologi og organers udvikling.

I slutningen af juni lander fysiker Francesca Serra i Danmark til en stilling som lektor ved Syddansk Universitet.

Med en RECRUIT-bevilling på 14 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden har det været muligt at tiltrække den italiske specialist inden for bløde materialers fysik fra USA til Danmark, hvor hun med et forskerteam med tre ph.d.-studerende og to postdocs kommer til at bidrage betydeligt til den i forvejen banebrydende danske forskning på området.

RECRUIT er et nyt initiativ fra Novo Nordisk Fonden, som tiltrækker førende forskere fra udlandet til danske universiteter, og Francesca Serra er blandt de første fem topforskere, der har modtaget en RECRUIT bevilling.

Francesca Serra hører til pionererne inden for et interdisciplinært forskningsområde, der ligger i spændfeltet mellem materialefysikken og biologien. Dette forskningsområde kaster i disse år helt nye indsigter i biologien af sig, og med ansættelsen ved Syddansk Universitet er det meningen, at Francesca Serra skal være med til at gøre Danmark til et foregangsland inden for området.

»For mig var det en fantastisk mulighed for at styrke forskningen inden for mit felt. På Syddansk Universitet i PhyLife har de inden for feltet en i forvejen stor gruppe af forskere, der består af både kemikere, biologer og fysikere, og jeg glæder mig til at bidrage til den stærke forskning, som kommer ud fra universitetet,« fortæller Francesca Serra, der indtil 30. juni er ansat på Johns Hopkins University, hvorefter hun sætter sig på et fly mod Danmark.

Forskning har relevans for både mobilskærme og levende celler
Francesca Serras forskning fokuserer på bløde materialers fysik og tager sit udgangspunkt i flydende krystaller, som i dag er en del af mange fjernsynsskærme eller mobilskærme.

De seneste år har forskere dog fundet ud af, at levende celler i væv har egenskaber, der i høj grad ligner flydende krystallers egenskaber, specielt vedrørende hvordan levende celler arrangerer sig i forhold til hinanden i en speciel ordnet struktur. Når denne orden mellem cellerne bliver forstyrret, opstår der såkaldte topologiske defekter, som sandsynligvis har betydning for celledød og for formation af organers tredimensionelle struktur.

Francesca Serra’s eksperimentelle forskning vil få glæde af den modelleringsekspertise, der eksisterer i Danmark  inden for dette område:

»Blandt andet har Amin Doostmohammadis forskergruppe, der nu er på Københavns Universitet, pioneret denne forskning og sandsynliggjort, at topologiske defekter har betydning for celledød blandt hudceller,« forklarer Francesca Serra.

Kommer til at fuldende dansk forskning i bløde materialers fysik
RECRUIT-bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil finansiere Francesca Serras forskning over de næste syv år.

Syddansk Universitet råder over en videnskabelig vognpark i verdensklasse, blandt andet nogle af verdens bedste mikroskoper til at studere bløde materialers fysik. Dette har været med i betragtningerne, da Francesca valgte at flytte sin forskning til Danmark.

»I Danmark er der rigtig gode forskningsmuligheder og samarbejdsmuligheder inden for mit felt, og det bliver spændende at blive en del af det danske forskningsmiljø og være med til at skubbe det fremad. Det bliver også interessant at se, hvad vi kan komme frem til i spændfeltet mellem vores respektive ekspertiseområder,« siger Francesca Serra.

Om RECRUIT
RECRUIT har til formål at øge danske universiteters konkurrenceevne i kapløbet om at rekruttere topforskere fra udlandet på alle karriereniveauer. I RECRUIT kan der søges om bevillinger på op til 15, 25 eller 35 mio. kr. til at rekruttere topforskere på hhv. adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt i alt 77 mio. kr. til fem bevillingsmodtagere, og yderligere to bevillinger forventes uddelt i de kommende måneder. Det er første gang, at RECRUIT bevillinger uddeles. Se alle bevillingsmodtagere her.

RECRUIT uddeles indenfor interdisciplinær forskning forankret i natur- og tekniske videnskaber, kvantebaseret teknologi, datavidenskab og teknologi med medicinsk eller bioteknologisk sigte. RECRUIT uddeles én gang årligt, og i alt forventer Novo Nordisk Fonden at uddele op til 300 mio. kr. gennem programmet over tre år. Midlerne kan blandt benyttes til at dække indkøb af udstyr, etablering af laboratoriefaciliteter, ansættelser af ph.d.-studerende eller postdocs og forskerens egen løn.

»Vi ønsker at bidrage til, at Danmark vinder i den internationale konkurrence om at tiltrække de største forskere og forsker-talenter. Disse mennesker vil bidrage med ny naturvidenskabelig og teknisk forskning, de vil skabe innovation og på længere sigt økonomisk fremgange og jobs i Danmark. Det er bydende nødvendigt at have et internationalt forskningsmiljø, hvis vi ønsker, at Danmark fremadrettet skal være førende på levestandard og velfærd. Specielt ser vi det også vigtigt at rekruttere på de tidlige karriere niveauer – på adjunkt og lektor niveauet – idet de har mange år foran sig til at bidrage til dansk forskning og vækst,« siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Hun tilføjer: ”Toppen i videnskab er normalt domineret af mandlige forskere, og det er meget usædvanligt, at blandt de forskere, der er kravlet til tops i uddelingen af de attraktive RECRUIT bevillinger, finder vi et markant større antal kvinder end mænd. Det er super godt, at de danske universiteter med RECRUIT får stærke rollemodeller, som forhåbentlig kan bidrage til at øge diversiteten på alle niveauer.”

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]