Ansøg om midler

Fem Forskertalenter Inden for Kunst Modtager DKK 6,6 Mio. Fra Novo Nordisk Fonden

De nye stipendiater inden for kunstforskning blev fejret ved et arrangement hos Novo Nordisk Fonden d. 22. april 2015. Fra venstre mod højre: Peter Nørgaard Larsen (formand for bedømmelsesudvalget), Peter Ole Pedersen, Katarina Stenbeck, Lisbet Tarp, Kerry Greaves, Birgitte Thorsen Vilslev, Mads Øvlisen (medlem af bedømmelsesudvalget)

Fem nye talenter inden for kunstforskning modtager 6,6 mio. kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt to ph.d.- og tre postdocstipendier til en ny årgang af yngre forskere, der skal være med til at præge dansk kunstforskning i de kommende år.

Peter Nørgaard Larsen, formand for bedømmelsesudvalget og samlings- og forskningschef ved Statens Museum for Kunst, siger:

– Fælles for mange af projekterne i år er en interesse for, om og hvordan kunsten kan forandre samfundet. Et interessefællesskab, som jeg synes er kendetegnende for de nye generationer af kunsthistoriske forskere, vi ser i disse år: En større interesse for kunstens kritiske og forandrende potentiale.

– Formålet med stipendierne er at give talentfulde yngre forskere mulighed for at yde væsentlige bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark. Og det er jeg sikker på, vi kommer til at se fra denne årgang.

Stipendierne, der bærer navnene Mads Øvlisen ph.d.-stipendier og Mads Øvlisen postdoc-stipendier, uddeles til understøttelse af forskning i hhv. kunsthistorie, praksisbaseret kunst samt kunst & bio- og naturvidenskab. De er uddelt efter opslag i fri konkurrence.

De to ph.d.-stipendier er på DKK 1,5 mio. over tre år og de tre postdoc-stipendier er på DKK 1,2 mio. over to år.

DE FEM BEVILLINGSMODTAGERE OG DERES PROJEKTER

MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIUM – KUNSTHISTORIE

Birgitte Thorsen Vilslev

Mag. art i kunsthistorie

35 år

PROJEKTTITEL

Eksperimentalfilm genopdaget

En kunsthistorisk analyse af dansk eksperimentalfilm i internationalt perspektiv

PROJEKTBESKRIVELSE

Dansk eksperimentalfilm er et overset felt i kunsthistorisk forskning. Derfor vil jeg i p.hd.-projektet Eksperimentalfilm genopdaget gerne bidrage til at få beskrevet og indskrevet filmværker lavet af billedkunstnere i kunsthistorien og i en international avantgarde kontekst. Projektet omhandler tidlige  danske eksperimentalfilm fra 1940´erne (blandt andre Freddie, Roos, Jacobsen, Mertz og Winther) og følger kunstformens udvikling op gennem 1960´erne og 70´erne med bl.a. ABCinema og tidens eksperimenter med 8mm og 16mm kameraer. Intentionen er, at undersøgelserne af den tidlige billedkunstneriske eksperimentalfilm vil kunne give et historisk fundament for forståelsen af udvekslinger mellem film og billedkunst og vil kunne give perspektiver til samtidskunst i dag.

FORSKNINGSSTED

SMK Statens Museum for Kunst, DFI Det Danske Filminstitut og Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kultur.

MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIUM – PRAKSISBASERET KUNST

Katarina Stenbeck

MA, Kurator

40 år.

PROJEKTTITEL

Øko-æstetik mellem tvetydighed og relevans

PROJEKTBESKRIVELSE

Formålet med projektet er at analysere samtidskunstens og udstillingsmediets kritiske potentiale med særligt henblik på at diskutere kunstens muligheder for at tematisere de radikale miljøforandringer, vi står overfor. Projektet består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske afhandling vil diskutere, hvordan kunsten og udstillingsformatet kan komme ud over samtidskunstens privilegering af det flertydige udsagn og respondere på implikationerne af den økologiske krise. Projektets praktiske del vil gennem en række udstillinger og andre offentlige aktiviteter undersøge, hvordan udstillingsmediet kan skabe viden, perspektiver og diskussioner, der kan udpege nye horisonter.

FORSKNINGSSTED

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

MADS ØVLISEN POSTDOCSTIPENDIUM – KUNSTHISTORIE

Kerry Greaves

Ph.d.

38 år

PROJEKTTITEL

On the Edge: Gentækning af danske kunstnerkollektiver

PROJEKTBESKRIVELSE

“On the Edge” hævder at kunstnerkollektivets tradition, som professionel struktur og kreativ metode, i Danmark bidrog til originale og progressive fremgangsmåder som kan udvide den internationale kunsthistoriske diskurs.  Projektet vil undersøge det unikke, indfødte fænomen kunstnersammenslutninger, og deres synergiskabende interaktioner med både officielle og mere radikale kulturelle formationer i det tyvende århundredes i Danmark og international. Som arbejdende, korporative kollektiver, afspejler kunstnersammenslutningerne ofte modstridende sociale, professionelle og kunstneriske modi som falder uden for traditionelle binære begrebsdannelser som kulturel avantgarde versus arrieregarde, og har således en gennemgående udgjort en blind vinkel i dansk kunsthistorie. Det er netop denne flertydige position mellem hegemoniske institutionelle systemer og mere provisoriske kunstnernetværk, som ligger til grund for projektets indramning af kunstnersammenslutningerne som aftryk af større kulturelle og politiske forhold i Danmark.

FORSKNINGSSTED

Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

MADS ØVLISEN POSTDOCSTIPENDIUM – PRAKSISBASERET KUNST

Peter Ole Pedersen

Ph.d. i Kunsthistorie fra Aarhus Universitet

37 år

PROJEKTTITEL

Kunst og dokumentar-kultur

PROJEKTBESKRIVELSE

Postdoc-projektet sætter gennem en række udstillinger historisk og kritisk fokus på kunstens forhold til dokumentationer. Betydningsfulde samfundsfænomener som overvågning, massekommunikation og historieskrivning gennemgår omfattende transformationer i vores nuværende net-baserede medielandskab, hvor kameraer altid er til stede og information konstant udveksles af både amatører og professionelle.

Projektets forskellige udstillinger vil rette blikket mod de udfordringer og fænomener, som produceres af denne nye dokumentar-kultur. Der vil blive vist dansk og international samtidskunst af høj kvalitet og engageret et bredt udvalg af kunstnere, forskere og forfattere, som arbejder med dokumentationer inden for vidt forskellige medier.

Ambitionen er at kombinere kuratorisk udstillingsaktivitet med traditionel forskning og på denne måde at skabe et nytænkende bud på ”dokumentarismens kunsthistorie”.

FORSKNINGSSTED

Aarhus Universitet i regi af forskningsprogrammet Medialitet, Materialitet og Æstetisk Betydning

MADS ØVLISEN POSTDOCSTIPENDIUM – KUNST & BIO- OG NATURVIDENSKAB

Lisbet Tarp

Ph.d. i kunsthistorie

35 år

PROJEKTTITEL

Det visuelle laboratorium: Alkymi, instrument og hybriditet i den tidlig moderne periode

PROJEKTBESKRIVELSE

Vor tids forestillinger om mulige passager mellem naturvidenskab og kulturproduktion bliver udfordret med dette projekts studier af materiale fra 1600- og 1700-tallet. I den tidlig moderne periodes visuelle kultur mødtes den tidlige naturvidenskabelige og kunstneriske praksis, hvor forestillinger om det hybride og det kreative blev udforsket og udtrykt i tekst, billede og i genstande. Det er denne videnskulturs billeder og begreber dette projekt undersøger med afviklingen af alkymien samt æstetiske og didaktiske aspekter af den tidlig moderne naturvidenskabs formidlingsstrategier.

FORSKNINGSSTED

Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet