Ansøg om midler

Forskningsprogram ved Københavns Universitet bevilges op til 50 mio. kr. til forskning i juridiske barrierer inden for sundheds- og life science-innovation

Novo Nordisk Fonden har uddelt en 5-årig bevilling på op til 50 mio. kr. til International Collaborative Bioscience Innovation & Law (Inter-CeBIL) Programme ved Københavns Universitet. Programmet, hvis forløber så dagens lys i 2018, kan nu fortsætte – i et udvidet format – med at understøtte life science-økosystemet ved at undersøge og tackle juridiske og regulatoriske barrierer for udvikling af innovative løsninger inden for sundhed og biosolutions.

At bringe nye lægemidler og biosolutions fra laboratoriet til markedet er afhængigt af stadig mere komplekse love og regulatoriske processer. Formålet med Inter-CeBIL Programme er derfor at levere indsigt, viden og værktøjer, der bidrager til et vellykket, konkurrencedygtigt og bæredygtigt innovationsøkosystem.

Bevillingsmodtager og forskningsleder professor Timo Minssen fra Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law (CeBIL) på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet har stået i spidsen for udviklingen af Inter-CeBIL Programme.

Programmet er en fortsættelse af det oprindelige Collaborative Research Programme in Biomedical Innovation Law (CeBIL Programme) – et 5-årigt program finansieret af Novo Nordisk Fonden, der blev søsat i 2018, og som professor Minssen også stod i spidsen for.

Formålet med CeBIL Programme var at bidrage til, at banebrydende biomedicinsk forskning kunne resultere i effektive, økonomisk overkommelige, sikre og tilgængelige behandlinger ved at analysere de mest kritiske juridiske udfordringer for farmaceutisk innovation og patientbehandling.

En holistisk og tværfaglig tilgang var nøglen til succes i CeBIL Programme, som samlede forskere fra verdens førende forskningsinstitutioner, herunder Harvard Universitet, Cambridge Universitet, Michigan Universitet, samt medforfattere og rådgivere tilknyttet universiteterne Yale, Oxford, MIT, Stanford, ETH Zürich, INSEAD, Max Planck Instituttet og Technical University of Munich.

”CeBIL Programme har haft stor succes: Vi har samarbejdet med industrien, offentlige instanser og lovgivere, haft indflydelse på policy og udgivet mange forskningsartikler i førende juridiske og videnskabelige tidsskrifter,” siger Timo Minssen. ”Med Inter-CeBIL ønsker vi nu at bygge videre på det, vi har lært, og samtidig skifte fokus fra den indflydelse, vi har haft på et højt niveau, til mere anvendelige og håndgribelige effekter på et mere basalt niveau.”

AI, antibiotikaresistens og biosolutions
Med den nye finansiering tilsigter Inter-CeBIL at styrke og understøtte et konkurrencedygtigt biovidenskabeligt innovationsøkosystem ved at undersøge juridiske og regulatoriske udfordringer. Formålet er at forbedre regulatoriske processer, og  potentialet ligger i at skabe reelle sundhedsmæssige fremskridt for patienter og fremme bæredygtighed.

Inter-CeBIL vil udvide sit forskningssigte og sine samarbejder og byde flere nøglepartnere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) velkommen sammen med flere forskningsstipendiater og personer tilknyttet topuniversiteter fra hele verden. Inter-CeBIL vil fokusere på tre nøgleområder:

  1. Avanceret medicinsk databehandling, kunstig intelligens (AI) og kvanteteknologi (QT)
  2. Pandemiberedskab og antimikrobiel resistens (AMR)
  3. Bæredygtig innovation og biosolutions

Ved at teste og omsætte akademiske resultater til praktiske anvendelser mener Timo Minssen, at Inter-CeBIL kan spille en vigtig rolle i den koordinerede indsats, der bliver nødvendig for at tackle vigtige udfordringer og gribe muligheder inden for sundhed og biovidenskab, såsom ved antimikrobiel resistens.

”Antimikrobiel resistens er en voksende global sundhedstrussel, som har sat fokus på sårbarheden i vores sundhedssystemer. For at være tilstrækkelig effektiv skal lovgivning og regulering, der vedrører antimikrobiel resistens og andre biologiske trusler, nye digitale muligheder og klimaændringer, være baseret på indsigt og dokumentation fra samfundsvidenskaberne, herunder juridiske og økonomiske undersøgelser – ligesom dem, der er udviklet inden for rammerne af Inter-CeBIL,” forklarer Timo Minssen.

Et solidt fundament for fremtidig succes
Gennem de seneste fem år har CeBIL Programme haft stor indvirkning, både når det gælder forskningsoutput, forskningsresultater, videnformidling og samfundsmæssigt engagement.

”CeBIL har leveret langt over forventet,” siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President for Innovation i Novo Nordisk Fonden. ”Ud over selve forskningsresultaterne har professor Minssen og hans partnere opnået et meget højt niveau af internationalt engagement, formidling og undervisningsaktiviteter. Vi ser frem til at se, hvordan Inter-CeBIL kan bygge videre på disse succeser i den næste 5-årige bevillingsperiode.”

Oversigt over resultaterne i CeBIL Programme i perioden 2018–2022

  • En bred vifte af samarbejder, herunder med den private og offentlige sektor, NGO’er, internationale organisationer og førende universiteter.
  • Levering af ekspertrådgivning og indvirkning på innovationspolitikker via Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) samt EU og nationale regeringer.
  • Bidraget med ekspertise til og vidensdeling med akademiske institutioner på højt niveau, samt virksomheder inden for bioteknologi, medicinalindustrien og kunstig intelligens.
  • Et højt niveau af offentligt engagement, der involverer interesseorganisationer, NGO’er, politikere og den brede offentlighed.
  • Ledelse af et internationalt antimikrobiel resistens-netværk (International Network for Antimicrobial Resistance Social Science) på højt niveau.
  • Levering af tværfagligt forskningsoutput på højt niveau, herunder mere end 200 fagfællebedømte tidsskriftsartikler og fem bøger.
  • Bidrag til formidlingsaktiviteter, inklusive via de sociale medier.


Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.
https://novonordiskfonden.dk/da/

Yderligere information
Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]