Ansøg om midler

Immunologiens førstedame hædres med pris for sin banebrydende indsats mod kræft

Gennem snart tre årtier har professor, overlæge og centerleder Inge Marie Svane helliget sig kræftforskning – og behandling – og det har sat Danmark på verdenskortet som bannerførende inden for immunterapi. Inge Marie Svane modtager Marie & August Krogh Prisen 2021 for sin indsats.

Da Inge Marie Svane for over 25 år siden begyndte at forske i forskellige former for regulering af immunsystemet med henblik på kræftbehandling var det ganske ukendt land. Kendskabet til immunterapi var begrænset, og opbakningen fra det lægefaglige miljø var sparsom.

Siden da – også takket være Inge Marie Svanes betydelige bidrag – har immunterapien medført et paradigmeskifte inden for kræftbehandling. Immunterapi er en behandlingsform, hvor kroppens eget immunforsvar bliver udnyttet til målrettet at bekæmpe kræftceller. Immunterapi anvendes bl.a. til behandling af lymfekræft, leukæmi, lungekræft, nyrekræft og modermærkekræft.

Inge Marie Svanes dedikerede indsats på kræftområdet og inden for immunologien honoreres med Marie & August Krogh Prisen, der hvert år tildeles en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen, der uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, udgør 1,5 mio. kr., hvoraf de 1.250.000 kr. er øremærket forskning, og de resterende 250.000 kr. går til forskeren personligt.

”Jeg er utroligt stolt over at modtage prisen. Ikke bare på mine egne vegne, men også på mine kollegers, ” siger Inge Marie Svane.

”Det er et symbol på, hvor langt vi er kommet inden for immunterapien. For bare 10 år siden var immunterapi noget man grinede lidt af i de lægefaglige kredse. På de store videnskabelige kongresser skulle man se langt efter et oplæg om immunterapi, og hvis det fandtes, var det gemt af vejen i det fjerneste kælderrum. Men i dag kan man dårligt indlevere en videnskabelig artikel inden for onkologi uden at nævne immunterapi.”

Bringer den danske kræftbehandling til den øverste liga
Inge Marie Svane har været den centrale drivkraft bag etableringen af National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT-DK), hvor der forskes i samspillet mellem kræft og immunsystem, og hvor der som det eneste sted i Danmark udføres T-celle-terapi.

Forenklet forklaret indbefatter T-celleterapi, at man i laboratoriet isolerer og omformer patientens egne tumorspecifikke T-celler, som efter højdosis kemoterapi føres tilbage i patienten. På den måde dræbes tumorcellerne af patientens egne aktiverede T-celler. Når behandlingen virker bedst, bevirker den formentlig livslang immunitet. T-cellen er en særlig vigtig celle i immunforsvaret, idet den kan slå infektioner ned.

For Inge Marie Svane er det en stor drivkraft både at forske og behandle patienter. Og netop det har hun mulighed for på CCIT-DK, der er en del af Kræftafdelingen på Herlev Hospital.

”At have kontakten og tilknytningen til patienterne – og erfare ved selvsyn at behandlingen virker – er det, der driver mig. Naturligvis er der undtagelser, men blot det, at der er håb, gør en kæmpe forskel for patienterne,” siger hun.

Foruden at lede CCIT-DK er Inge Marie Svane ansvarlig for den østdanske behandling af alvorlig modermærkekræft. Hun er desuden en efterspurgt formidler og medlem af den videnskabelige komite i det europæiske onkologiske selskab ESMO.  Gennem sin karriere har Inge Marie Svane modtaget talrige priser, bl.a. fra Kræftens Bekæmpelse, der har tituleret hende ”Immunologiens Førstedame”.

”Inge Marie Svane er et fornemt eksempel på, at et lille land kan frembringe store forskningsresultater og forskere af international kaliber. Vejen til den banebrydende T-celle-behandling har ikke altid været nem, men Inge Marie Svane har med beundringsværdig dedikation og talent skabt resultater, der rækker langt ind i fremtiden. Hun er en stor inspiration for forskningsmiljøet og en vigtig brik i ambitionen om at bringe den danske kræftbehandling op i den øverste liga,” siger Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

Inge Marie Svane får officielt overrakt Marie & August Krogh Prisen ved Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde, der finder sted onsdag den 30. juni 2021.

Om Marie & August Krogh Prisen
Marie & August Krogh Prisen blev oprettet i 1969 og tildeles hvert år en fremragende dansk, sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og er på 1,5 mio. kr. – opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris og 1.250.000 kr. til prisvinderens forskning. Bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber fungerer som priskomité, og pengebeløbet doneres af Novo Nordisk Fonden. Medlemsorganisationerne i Lægevidenskabelige Selskaber kan indstille kandidater til prisen.

Om Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og repræsenterer godt 25.000 medlemmer. LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og lægevidenskabelig forskning i offentligheden. Organisationen blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]