Ansøg om midler

Topforsker rekrutteret til Danmark for at lave kunstig hud

Med en RECRUIT-bevilling fra Novo Nordisk Fonden i ryggen rykker Rassoul Tabassian til Aarhus Universitet. Her skal han være pioner for forskningen inden for elektronisk hud og styrke det i forvejen stærke danske forskningsmiljø inden for robotteknologi.

Adjunkt Rassoul Tabassian har rykket teltpælene op og er flyttet fra Korea Advanced Institute of Science and Technology til Aarhus Universitet, hvor han skal styrke det stærke danske forskningsmiljø inden for robotteknologi med sit helt eget ekspertområde.

Rassoul Tabassian forsker i udvikling af elektronisk hud, der kan mærke berøring ligesom rigtig hud, og som kan finde anvendelse inden for blandt andet robotteknologi og udvikling af proteser.

Den anerkendte iranske forsker har modtaget en af Novo Nordisk Fondens RECRUIT-bevillinger på 7 mio. kr. til over de næste syv år at bedrive sin forskning her i landet.

Formålet med RECRUIT-programmet er at øge danske universiteters konkurrenceevne i kapløbet om at tiltrække topforskere fra udlandet, og bevillingen til Rassoul Tabassian er én af i alt tre bevillinger, fonden netop har uddelt.

Fornemmelse af berøring vil være en revolution
Rassoul Tabassians forskning vil de kommende syv år dreje sig om udvikling af sensorer, der registrerer berøring på en måde, der minder om hudens egen berøringssans.

I vores hud findes sensorer, der videresender signaler til hjernen i forbindelse med berøring. Det er disse sensorer, som Rassoul Tabassian er inspireret af, og som han vil forsøge at vil lave mekaniske og elektroniske efterligninger af. Den nye elektroniske hud kan benyttes inden for robotteknologien, hvor huden kan tillade robotter at mærke berøring på en helt nye måde. Det primære anvendelsesområde forventes dog at ligge inden for proteser med taktil sansefunktion.

”Ingen af de nuværende kommercielt tilgængelige proteser er i stand til at mærke berøring, så det vil være en revolution inden for medicinsk teknologi,” forklarer Rassoul Tabassian.

Stærk multidisciplinær forskning
For at komme i mål med sin forskning skal Rassoul Tabassian kombinere en lang række forskningsfelter i et multidisciplinært arbejde. Det drejer sig om både ingeniørarbejde, nanoteknologi, elektronik, mekatronik og neurologi.

Første mål er at udvikle de sensorer, der skal kunne mærke berøring. Næste skridt er at forbinde dem i et netværk, som kan udgøre den kunstige hud.

”Det sidste skridt er at forbinde huden til det neurologiske netværk i mennesker, så de personer, der bærer proteserne, rent faktisk kan mærke noget, når nogen rører ved deres proteser, eller når de rører ved noget,” siger Rassoul Tabassian.

Udover Danmarks i forvejen stærke forskningsmiljø og en stærk industri inden for robotteknologi blev den dygtige forsker også tiltrukket af noget helt andet, da han tog imod invitationen om en stilling ved Aarhus Universitet.

”Selvfølgelig er hovedårsagen den mulighed, som stillingen på Aarhus Universitet giver mig for at udvikle mit forskningsfelt. Men en anden årsag er, at jeg har hørt meget godt om Danmark og den danske mentalitet, der muliggør en god balance mellem arbejdslivet og privatlivet,” siger Rassoul Tabassian.

Forskeren flytter til Danmark med sin kone og nyfødte søn.

Om RECRUIT

RECRUIT har til formål at øge danske universiteters konkurrenceevne i kapløbet om at rekruttere topforskere fra udlandet på alle karriereniveauer.

I RECRUIT kan der søges om bevillinger på op til 15, 25 eller 35 mio. kr. til at rekruttere topforskere på hhv. adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

RECRUIT uddeles indenfor forskning forankret i natur- og tekniske videnskaber, herunder interdisciplinær forskning, kvantebaseret teknologi, eller datavidenskab med medicinsk eller bioteknologisk sigte. RECRUIT uddeles én gang årligt, og i alt forventer Novo Nordisk Fonden at uddele op til 300 mio. kr. gennem programmet over tre år. Se alle bevillingsmodtagerne her.

Midlerne kan blandt andet benyttes til at dække indkøb af udstyr, etablering af laboratoriefaciliteter, ansættelser af ph.d.-studerende eller postdocs og forskerens egen løn.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]