Ansøg om midler

Kunstforskere Modtager 6,6 Mio. Kr.

Hvordan behandles katastrofer i kunsten? Og hvad sker der med vores opfattelse af kroppen, når flere og flere kunstnere i takt med den teknologiske udvikling bevæget sig fra atelieret og ind i laboratoriet? Det er to af de spørgsmål, forskere vil søge at afdække på baggrund af nye bevillinger fra Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt i alt to ph.d.-stipendier på DKK 1,5 mio. over tre år samt tre postdoc-stipendier på DKK 1,2 mio. over to år samt. Stipendierne, der bærer navnene Mads Øvlisen ph.d.-stipendier og Mads Øvlisen postdoc-stipendier, uddeles til understøttelse af forskning i hhv. kunsthistorie, praksisbaseret kunst samt kunst & bio- og naturvidenskab. De er uddelt efter opslag i fri konkurrence.

Det er anden gang, at Novo Nordisk Fonden uddeler stipendier på postdoc-niveau inden for kunstfaglig forskning, mens fonden har støttet feltet på ph.d.-niveau siden 2006.

Peter Nørgaard Larsen, formand for bedømmelsesudvalget og samlings- og forskningschef ved Statens Museum for Kunst, siger:

– Formålet med stipendierne er at give talentfulde yngre forskere mulighed for at gennemføre større forskningsprojekter, der både kan hjælpe dem til en forskerkarriere inden for feltet og yde et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark. Målet er at give dansk kunstfaglig forskning et løft og styrke forskningens omdømme både nationalt og internationalt.

De fem forskere får overrakt stipendierne ved et arrangement i Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, Hellerup, i dag kl. 15-17.30. Her vil det være muligt at møde forskerne, der giver en introduktion til deres forskning. Pressen er velkommen til arrangementet. Læs mere om hver bevillingsmodtager og de enkelte forskningsprojekter nedenfor

Udover de fem stipendier har Novo Nordisk Fonden også uddelt i alt DKK 1 mio. i projektstøtte til forskning inden for kunst fordelt på seks bevillinger. Se navne på modtagerne og deres projekter på fondens hjemmeside: www.novonordiskfonden.dk.

 

DE FEM STIPENDIEMODTAGERE OG DERES PROJEKTER:

MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER (2):
EMILIE BIERLICH DURHOLM,
CAND.MAG. I KUNSTHISTORIE

Alder: 35 år
Bevilling: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium, DKK 1,5 mio. over tre år
Projekttitel: Moderne kvinder. Migration som tilblivelsesomstændighed for danske kvindelige kunstnere ca. 1860-1910
Beskrivelse: Manglende adgang til etablerede kunstinstitutioner var et fælles vilkår for de fleste kvinder med ambitioner om en kunstnerisk karriere frem til slutningen af det 19. århundrede. Kravet om uddannelse medførte en regulær migration af kvindelige kunstnere over det meste af Europa, da kvinderne som oftest var tvunget til at opsøge et erfaringsgrundlag uden for deres nationale rammer. Projektets hovedtese er, at de transnationale relationer og kulturmøder, der opstod som følge af dette vilkår, er helt centrale komponenter for forståelsen af de kvindelige kunstneres produktion. Motivationen for projektet vil være at undersøge, hvorvidt denne produktion kan analyseres ud over en national, historisk og geografisk afgrænset kontekst og i stedet læses ind i en mere international, opdateret videnstradition. Projektet har sit primære fokus på den første generation af det moderne gennembruds kvindelige danske kunstnere, der i modsætning til de følgende generationer endnu ikke havde nationale, statsstøttede uddannelsesmuligheder.
Institution: Københavns Universitet og Statens Museum for Kunst, København

JANE JIN KAISEN,
MA IN ART THEORY AND COMMUNICATION OG BILLEDKUNSTNER

Alder: 33 år
Bevilling: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – praksisbaseret, DKK 1,5 mio. over tre år
Projekttitel: Oversættelsesæstetik: kunstnerisk forskning og modstandsæstetik som respons på samtidskunstens globale vending (arbejdstitel).
Projektbeskrivelse: I kontekst af globalisering og samtidskunstens globale vending vil jeg, med udgangspunkt i min kunstneriske praksis, udvikle en oversættelsesæstetik som en kunstnerisk forskningsmetode og modstandsæstetik. Jeg er investeret i transnationale politiske historier, der er aktivt omstridte i samtiden og opfatter mine kunstværker som kritiske oversættelser, der gennem en tværgående læsning af race, køn, klasse og seksualitet, destabiliserer og queerer dominerende diskurser og antyder alternative slægtskaber og politiske formationer. Gennem praksisbaseret forskning vil jeg undersøge, hvordan oversættelse som en forstyrrende kunstnerisk strategi og som et mangelaget æstetisk udtryk kan fungere som et prisme for kritisk og selvrefleksiv dialog.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

MADS ØVLISEN POSTDOC-STIPENDIER (3)
JAMES DAY,
PH.D.

Alder: 28 år
Bevilling: Mads Øvlisen postdoc-stipendium – kunsthistorisk, DKK 1,2 mio. over to år
Projekttitel: Art History in its Image War / kunsthistorie i billedkrig
Beskrivelse: (På engelsk) With several art historians or cultural critics describing conditions of global crisis and image war, this research project will look into how art history can intervene at the level of writing. In particular with a more ‘experimentally’ written art history which responds to the aesthetic breakthroughs in the arts, literature and critical theory of the last century. Language has been seen as an increasingly integrated part of global capitalism and I’ll be arguing for the relevance of art historical writing in coming to terms with this.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

JACOB LILLEMOSE,
PH.D. OG KURATOR

Alder: 39 år
Bevilling: Mads Øvlisen postdoc-stipendium – praksisbaseret, DKK 1,2 mio. over to år
Projekttitel: Katastrofens Kunsthistorie
Beskrivelse: Med udgangspunkt i et udstillingsted som har modtaget en 2-årig driftstøtte fra Statens Kunstfond og en tilknytning til forskningsprojektet Changing Disasters under forskningscentret Copenhagen Center for Disaster Research på Københavns Universitet vil postdoc-projektet “Katastrofens kunsthistorie” forme sig som en række på 18 udstillinger, der tematiserer kunstens behandling af katastrofer både historisk og i forhold til nutiden. Udstillinger vil vise dansk og international kunst af højeste kvalitet, som på forskellig vis har katastrofer som sit tema, virkelige såvel som fiktive. Ambitionen er, at postdoc-projektet, den kuratoriske praksis og de enkelte udstillinger skal indgå i et udvekslingsforhold med Changing Disasters’ øvrige katastrofeforskning og bidrage til denne forsknings overordnede tværfaglighed.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

PERNILLE LETH-ESPENSEN,
PH.D.

Født: 1977
Bevilling: Mads Øvlisen postdoc-stipendium – Kunst & bio- og naturvidenskab, DKK 1,2 mio. over to år.
Projekttitel: Semi-levende kunst: kunstneriske interventioner i bioteknologi
Beskrivelse: De seneste 15 år har flere og flere kunstnere bevæget sig fra atelieret og ind i laboratoriet. Heriblandt arbejder en række kunstnere med celle- og vævskulturer og skaber en form for levende kunstværker. Kunstnergruppen TC&A har f.eks. dyrket en lille levende jakke og SymbioticA Research Group har forbundet hjerneceller i en petriskål til en robotarm, der tegner en tegning. Projektet vil arbejde ud fra en antagelse om, at den teknologiske udvikling inden for livsvidenskaberne påvirker vores opfattelse af kroppen samt spørgsmål om identitet og subjektivitet, og at kunstnerne med deres værker udforsker de filosofiske, etiske og biopolitiske aspekter af denne udvikling.
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation.