Ansøg om midler

Kvindernes Kampdag: ”Der skabes mere udvikling, når vi investerer i piger og kvinders rettigheder”

I 2022 havde 90 % af Novo Nordisk Fondens humanitære bevillinger en kønssensitiv vinkel og fokus på at fremme piger og kvinders rettigheder. I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag fortæller Novo Nordisk Fondens Flemming Konradsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, om fondens fokus på kvinders rettigheder, når det gælder de humanitære bevillinger.

Hvilken rolle spiller kvinders rettigheder, når Novo Nordisk Fonden vurderer en bevillingsansøgning inden for det humanitære og sociale område?

”Det betyder rigtig meget. Hver eneste gang vi laver et projekt, også selvom projektets overordnede fokus er et andet, er vi nødt til at sikre, at kønsaspekter og kvinders rettigheder og muligheder så vidt muligt er tænkt ind. Det kan lade sig gøre i langt de fleste tilfælde.”

Hvorfor vægtes ligestillingsvinklen så højt, at den også skal prioriteres i projekter, der måske har et helt andet fokus?

”Det handler om, at vi gerne vil indfri alle de muligheder, der ligger for at give piger og kvinder et bedre liv. Og dén dagsorden kommer vi ikke til at rykke på, hvis vi ikke griber alle de chancer, vi har. Hvis vi f.eks. støtter et projekt, der handler om at uddanne sundhedspersonale i Kenya, så er vi både nødt til at se på, om der er kvinder blandt underviserne, fordi det er med til at tiltrække og fastholde de kvindelige studerende. Samtidig er vi nødt til at undersøge, om undervisningsmaterialet også dækker kønsaspektet ved de specifikke sygdomme, så de studerende, uanset køn, også undervises i kønsspecifikke forhold. Der er mange forskellige kønssensitive vinkler, projekterne kan vurderes ud fra, og som kan og bør tages i betragtning, når vi giver en bevilling, eller selv sætter et projekt i gang.”

Betyder det ligefrem, at et humanitært projekt slet ikke kan opnå støtte, hvis det ikke er beskrevet med kønssensitivitet for øje?

”Et centralt kriterium i vurderingen af projektforslag er, om de har taget højde for, at der er et potentiale for at forbedre kvinders og minoriteters livsvilkår. Når vi åbner en ansøgningsrunde, hvor projektforslagene er i åben konkurrence med hinanden, fremhæver vi, at der gives prioritet til ansøgninger med en kønssensitiv tilgang, så det er udgangspunktet. Man kan næsten altid designe et projekt på en måde, så det skaber øgede muligheder for piger og kvinder, for eksempel ved at arbejde med forståelsen af traditionelle kønsroller, rettigheder og diversitet.”

Hvordan ser et vellykket humanitært projekt ud, som tilgodeser piger og kvinders rettigheder eller trivsel?  

”Et eksempel på dette er EIR League Jordan, som vi har støttet siden 2020. Det startede som en fodboldturnering i Jordan for jordanske og syriske kvinder, hvoraf sidstnævnte gruppe er flygtninge – og for de flestes vedkommende bærer rundt på alvorlige traumer.”

Hvordan kan en fodboldturnering fremme disse kvinders livssituation?

”Sport kan være en løftestang for trivsel, fællesskab og social integration på tværs af forskellige grupper. I Jordan udgør flygtninge ca. 30 % af befolkningen, og det lægger pres på både sociale fælleskaber og f.eks. adgang til uddannelse og beskæftigelse, hvor særligt kvinderne møder mange barrierer, og ofte står uden for arbejdsmarkedet. Vi har bygget videre på fodboldturneringen i Jordan med en træneruddannelse for kvinder samt en egentlig fodboldliga, som giver kvinderne et netværk og et fælleskab. Gennem en træneruddannelse opnår kvinderne også færdigheder, der kan fremme deres erhvervsmuligheder. Uddannelsen giver dels kvinderne en oplevelse af, at de tager kontrol over deres situation her og nu, men det skaber også bedre forudsætninger for beskæftigelse på længere sigt. Samtidig skubber det til opfattelsen af kvinders rolle i samfundet ved at skabe positive rollemodeller.”

”Et andet eksempel fra Jordan er projektet Najahna, hvortil vi i 2022 har bevilget 200 mio. kr. til PlanBørnefonden, der gennem en femårig indsats skaber beskæftigelsesinitiativer for unge. F.eks. bliver der arbejdet for, at uddannelserne i landet i højere grad kommer til at matche jobmarkedet, og der udbydes adgang til lån på særdeles attraktive vilkår, så de unge kan starte egen virksomhed. Her er der stort fokus på piger og kvinder, idet disse grupper i særlig grad dropper ud af uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. Det skyldes blandt andet traditionelle syn på uddannelse og arbejde, men også at flere unge kvinder dropper ud af skolen som følge af ægteskab eller tidlig graviditet.”

Forventer du, at der vil komme flere bevillinger, der har pigers og kvinders vilkår i fokus i fremtiden?

”Ja! Kønsaspektet og kvinders muligheder i projekterne vil bestemt forblive centralt for os i fremtiden. Vi kan simpelthen gøre en langt større forskel, når projekterne bidrager til større diversitet og inklusion og fremmer kvinder og pigers rettigheder. Hvis vi skal investere vores penge rigtigt, skal vi investere differentieret.”

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

Yderligere information

Marie-Louise Jersin
Senior Communications Partner
+45 3049 4957 [email protected]