Ansøg om midler

Libanon skal rustes bedre til at håndtere ikke-smitsomme sygdomme

Novo Nordisk Fonden støtter opbygning af lokal kapacitet i Libanon, der skal give bedre sundhed til mennesker med ikke-smitsomme sygdomme i sårbare områder.

I Libanon anslås ikke-smitsomme, kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes, kræft og kronisk lungesygdom at være ansvarlig for 9 ud af 10 dødsfald. På globalt plan er tallet 7 ud af 10.

For at styrke adgangen til behandling af sygdommene i Libanon igangsætter Røde Kors til efteråret et projekt, der skal styrke forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme hos sårbare samfundsgrupper i Libanon, herunder syriske flygtninge. Projektet er støttet med 750.000 kroner af Novo Nordisk Fonden, som for nylig bevilgede godt 15 mio. til danske og internationale hjælpeorganisationer fordelt på 20 projekter.

”Det overordnede formål med projektet er at klæde Libanesisk Røde Kors bedre på til at arbejde med ikke-smitsomme sygdomme på et evidensbaseret grundlag og dermed styrke forebyggelsen og behandlingen i befolkningen. Vi har allerede opsamlet en del viden og erfaringer på området, som nu skal bruges til at opbygge en lokal kapacitet, der kan give vedvarende hjælp til patienter, som enten er i risiko for at få eller har udviklet ikke-smitsomme sygdomme,” forklarer Signe Frederiksen, sundhedsrådgiver i Dansk Røde Kors.

Vedvarende indsats skal styrke lokal forankring
Projektet er et led i en længerevarende indsats i Libanon, der har til formål at udvikle en systematisk tilgang til at forebygge og behandle ikke-smitsomme sygdommene med udgangspunkt i opgraderingen af to sundhedscentre, som Libanesisk Røde Kors driver i byerne Tripoli og Mina. Et vigtigt element i projektet bliver at forankre indsatsen ud fra forskningsbaseret viden og erfaring om forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme. Det skal sikre, at de mest sårbare får stabil adgang til behandling på lang sigt.

Målet er at opbygge en stærk lokal kapacitet, så de to sundhedscentre med tiden kan blive akkrediteret hos det libanesiske sundhedsministerium og dermed blive sikret som behandlingssted med medicinudlevering for patienter med ikke-smitsomme sygdomme i mange år fremover. Der er nemlig en række barrierer, som resulterer i, at mennesker med ikke-smitsomme sygdomme ikke opsøger den hjælp, de har brug for.

”Cirka 80 % af den primære sundhedssektor i Libanon er på private hænder. Det giver sig udslag i et dyrt og fragmenteret sundhedssystem, som kan være svær at navigere i for befolkningen. Dertil kommer de mange flygtninge fra særligt Syrien, hvoraf en forholdsvis stor andel også har ikke-smitsomme sygdomme, der er behandlingskrævende. Vores forhåbning er, at vores projekt vil resultere i bedre kendskab og adgang til såvel forebyggelse som behandling af ikke-smitsomme sygdomme i Libanon,” uddyber Signe Frederiksen fra Dansk Røde Kors.

Ikke-smitsomme sygdomme er ikke kun et voksende problem i Libanon. På globalt plan har ikke-smitsomme overhalet smitsomme sygdomme som årsag til dødsfald og invaliditet. Det skyldes blandt andet en aldrende befolkning og øget eksponering for risikofaktorer som usund kost, inaktivitet, rygning og luftforurening. Denne udvikling vil også afspejle sig i de behov, der er i de områder af verden, der er berørt enten direkte eller indirekte af konflikt eller katastrofer.

”Når der udbryder konflikt, går de kroniske sygdomme ikke væk. Situationen for de mennesker, der lever med sygdommene, kan derimod blive forværret, fordi de har behov for en vedvarende, stabil behandling, som er svær at få adgang til, hvis man flytter rundt, enten på tværs af landegrænser eller internt i en land,” siger Signe Frederiksen.

Dansk Røde Kors har forpligtet sig til et femårigt samarbejde med Libanesisk Røde Kors med fokus på forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme.

Yderligere information:

Signe Frederiksen, Senior Health Advisor, Dansk Røde Kors, tlf.: 5361 1898, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]