Ansøg om midler

Marie & August Krogh Prisen tildeles dansk pionér

Foto: Lone Rasmussen

Klinisk epidemiologiprofessor Henrik Toft Sørensen tildeles Marie & August Krogh Prisen på 1,5 mio. kr. for sit omfattende bidrag til dansk og international klinisk epidemiologisk forskning.

Når forskning fra de danske registre, kliniske databaser og biobanker rammer de internationale videnskabelige tidsskrifter, lytter resten af verden med. Dansk epidemiologisk registerforskning er nemlig et fyrtårn for resten af verden at følge.

En af grundene til det, er det enorme og banebrydende arbejde, som klinisk epidemiologiprofessor Henrik Toft Sørensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har lagt i feltet.

Henrik Toft Sørensen etablerede i år 2000 Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og på lidt over 20 år er afdelingen vokset fra at huse tre medarbejdere til i dag at beskæftige 90 forskere, som alle målrettet arbejder på at skabe bedre forståelse af sygdomsforløb over livslange perspektiver.

For sit uvurderlige arbejde i forhold til at pionere dansk klinisk epidemiologisk forskning belønnes Henrik Toft Sørensen nu med Marie & August Krogh Prisen. Prisen, der uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, udgør 1,5 mio. kr., hvoraf de 1.250.000 kr. er øremærket forskning, og de resterende 250.000 kr. går til forskeren personligt.

Enestående arbejde
»Enestående og banebrydende er to ord, man helt afgjort må knytte til Henrik Toft Sørensens virke. Hans forskningsindsats for klinisk epidemiologi har været banebrydende, ikke mindst i måden hvorpå han har anvendt de danske registre, kliniske databanker og biobanker til at undersøge kroniske sygdommes forløb i et livslangt perspektiv. Han har desuden opbygget et enestående forskningsmiljø og uddannet en stor gruppe forskere inden for klinisk epidemiologi,« siger Susanne Axelsen, der er formand for Lægevidenskabelige Selskaber og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Henrik Toft Sørensen er selv mest stolt af det, som han har bedrevet i forhold til de mennesker, som han har arbejdet sammen med gennem tiden.

»Jeg er dybt beæret over at modtage prisen, også fordi det er på indstilling fra mine kollegaer og det lægelige samfund i Danmark. Jeg er også særligt stolt over, at den afdeling, som jeg har været med til at starte, i gennem mere end 20 år har været bæredygtig og med til at uddanne næste generation af fremragende epidemiologer i form af ph.d.-studerende og postdocs. 14 af dem, som jeg gennem tiden har arbejdet sammen med på afdelingen, er i dag professorer i Danmark og rundt om i verden. Det er jeg stolt af,« siger Henrik Toft Sørensen.

Flere end 1.000 artikler
Henrik Toft Sørensens forskning har i årtier været centrereret omkring registre og kliniske databaser, der rummer uvurderlig information i forhold til at forstå sygdomsforløb over årtier.

Han har endda selv været med til at etablere en række databaser, som i dag er kilderne til at udføre forskning af den højeste kvalitet.

Specifikt har Henrik Toft Sørensen brugt en stor del af sin karriere på at forstå sammenhængen mellem blodpropper, hjertekarsygdomme og kræft. Det har blandt andet ledt til meget bedre indsigt i, hvorfor patienter med kræft får blodpropper i benene og lunger, hvordan blodpropper kan bruges som markør for endnu ikke-erkendt kræft, hvordan blodpropper i hjerte og lunger er koblet til dårligere prognose ved kræft, og at patienter med blodprop i ben og lunger har dårligere overlevelse helt op til 30 år senere.

Forskningsresultaterne er publiceret i mere end 1.000 videnskabelige artikler med Henrik Toft Sørensen som første- eller sidsteforfatter på de fleste og er publiceret i nogle af verdens førende tidsskrifter såsom New England Journal of Medicine, JAMA, British Medical Journal, The Lancet og Annals og Internal Medicine.

Slet ikke færdig med at forske
Selvom årstallet på fødselsattesten siger 1956, har Henrik Toft Sørensen ingen planer om at gå ned i gear foreløbig. Der er så meget mere at tage fat på.

Blandt andet er han dybt engageret i at opstarte forskningsprojekter, der skal gøre verden klogere på multimorbide patienter. I takt med at en større og større del af befolkningen bliver ældre, vil antallet af personer med flere sammenfaldende sygdomme stige. Her er det ifølge Henrik Toft Sørensen vigtigt med et overblik over, hvad der leder til multimorbiditet, og hvordan det går personer med flere end én sygdom.

»Dét vil vi gerne forske meget mere i, fordi det både er vigtigt for rigtig mange mennesker, men også for sundhedsvæsnet, som skal tage sig af disse patienter. På den måde har vi ikke kun brug for at forstå sygdom som noget, der rammer den enkelte, men også som en brik i hele befolkningens helbredstilstand, der ultimativt har indflydelse på antallet af indlagte, og hvor meget pres sundhedssystemet er under,« siger han.

Om Marie & August Krogh Prisen
Marie & August Krogh Prisen blev oprettet i 1969 og tildeles hvert år en fremragende dansk, sundhedsvidenskabelig forsker.

Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og er på 1,5 mio. kr. – opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris og 1.250.000 kr. til prisvinderens forskning. Bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber fungerer som priskomité, og pengebeløbet doneres af Novo Nordisk Fonden.

Medlemsorganisationerne i Lægevidenskabelige Selskaber kan indstille kandidater til prisen.

Om Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og repræsenterer godt 25.000 medlemmer. LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og lægevidenskabelig forskning i offentligheden. Organisationen blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab.

Yderligere information

Christian Mostrup
Director, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]