Ansøg om midler

Modtager af diabetespris har ændret vores forståelse af kommunikationen mellem hjerne og krop

Professor Jens C. Brüning modtager EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence i 2020. Prisen er på 6 mio. kr. Jens C. Brünings forskningsresultater har skabt en grundlæggende ny forståelse af, hvordan type 2-diabetes og overvægt opstår.

Sult kan være et af de sværeste behov at tæmme. Udskillelsen af ​​hormoner og udsendelsen af ​​nervesignaler kan være så massiv, at man i sidste ende må overgive sig til sulten.

Jens C. Brüning, professor og direktør for Max Planck Institute for Metabolism Research i Köln i Tyskland og direktør for Polyclinic for Endocrinology, Diabetes and Preventive Medicine på universitetshospitalet i Köln modtager EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence i 2020 for sit fremragende bidrag til forståelsen af ​​samspillet mellem kroppens kræfter – især interaktionen mellem kroppens organer og hjernen, som er blevet hovedfokus i de senere års kamp for at forstå de eskalerende type 2-diabetes- og fedmeepidemier .

”Som en dirigent, der modtager input både fra orkestret og publikum, forsøger hjernen at tilpasse sig begivenheder i forskellige organer og til miljøet. Den rigtige tuning af orkestret kræver, at man kender al information for at opnå den fulde harmoni. Vi fandt en lille gruppe neuroner i hjernens hypothalamus, der ser ud til at gøre netop dét. Da vi dræbte disse 3.000 celler hos voksne mus, stoppede musene med at spise, og til sidst døde de,” forklarer Jens C. Brüning.

Når insulinreceptorerne blev fjernet fra disse AgRP-neuroner, mistede insulinen desuden ca. halvdelen af ​​dets evne til at undertrykke glukoseproduktion i leveren. Dette gav forskerne ideen om, at de selvsamme neuroner modtager al information om energikroppens status og reagerer ved at regulere både sult og glukosemetabolisme.

”Det er lykkedes os at identificere nogle meget vigtige molekylære og fysiologiske mekanismer, der fejler, når folk udvikler fedme og type 2-diabetes. Ved at forstå det molekylære grundlag, for hvilket genetiske ændringer er vigtige, og hvordan metaboliske lidelser påvirker regulering, er det blevet muligt for os at finde nye mål for udvikling af behandling af disse metaboliske lidelser.”

Gennembrud har ændret forskningsfeltet
For sine ekstraordinære bidrag modtager Jens C. Brüning EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence i 2020. Prisen, der beløber sig til 6 mio. kr, gives for at anerkende fremragende forsknings- eller teknologibidrag, der øger kendskabet til diabetes, dets sygdomsmekanismer eller komplikationer.

Prisen uddeles i samarbejde mellem European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Novo Nordisk Fonden.

”Jeg føler mig meget beæret over at modtage denne pris – den hædrer i høj grad også den store gruppe mennesker, som jeg har haft det privilegium at arbejde sammen med i løbet af de seneste 20 år, og som alle har bidraget essentielt til det, vi har opdaget. De økonomiske midler, der følger prisen, giver os nu frihed til at udforske mere risikable projekter, som vi ikke har finansiering til, og prøve at gå nye veje og forhåbentlig komme med nye interessante opdagelser i fremtiden,” siger Jens C. Brüning.

Nye veje til forståelse af fedme
Stefano Del Prato, professor og præsident for EASD, siger: “I løbet af de sidste to årtier har Jens C. Brüning været førende inden for anvendelse af moderne musegenetik til at afsløre nogle af de mest interessante og komplekse aspekter af stofskiftet. Hans tidlige undersøgelser afslørede, at insulins virkning er meget stærk i ikke-klassisk målvæv, såsom hjernen, til at kontrollere sukkerstofskiftet. Dette var et afgørende gennembrud i tænkemåden og har totalt ændret feltet. ”

Birgitte Nauntofte, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden, siger: ”Jens C. Brüning og hans teams arbejde udgør virkelig banebrydende videnskab, der beskriver, hvordan stofskiftet styres og dets konsekvenser for udvikling af fedme. Hans innovative evner og vilje til altid at diskutere nye ideer og uventede fund med kolleger har åbnet nye veje til forståelsen af fedme, og hans dedikerede indsat med at vejlede unge forskere har resulteret i en lang liste med succesrige ph.d.- og kandidatstuderende.”

Opdagelserne fra Jens C. Brüning og hans gruppe har banet vejen for store videnskabelige gennembrud, og der synes at være mere på vej. Den mest lovende kliniske anvendelse kom fra et projekt med fokus på insulinresistens i de klassiske insulinmålvæv lever, muskel og fedt. Jens C. Brünings gruppe havde arbejdet med fedme-associerede misregulering af insulin og fundet ud af, hvordan specifikke fedtstoffer i metaboliske målvæv bidrager til insulinresistens.

”Vi blev interesseret i ceramid-fedtstoffer, som tydeligt er en væsentlig årsag til udvikling af fedmeassocieret insulinresistens. Dette er meget heterogene gruppe af fedtstoffer, men vi analyserede systematisk virkningerne og reguleringen og fandt en meget stærk rolle for ceramid synthase 6, som genererer C16-ceramider i udviklingen af ​​fedme og insulinresistens,” fortæller Jens C. Brüning.

Forskerne er overbeviste om, at hæmning af dette specifikke enzym kan være en ny vej til behandling af mennesker med fedme og fedmeassocieret insulinresistens. Jens Brüning mener under alle omstændigheder, at der er brug for et lægemiddel, fordi evolutionen ikke kommer til at rette op på tingene selv.

”Evolutionært er vores kroppe blevet optimeret i årtusinder til at overleve med knappe og begrænsede brændstofkilder. Så hvorfor kæmper kroppen ikke tilbage? Fra et strengt evolutionært perspektiv opstår sygdomme, der begynder sent i livet, jo efter reproduktion har fundet sted, så jeg er meget skeptisk over for et stærkt evolutionært pres. Vi er derfor nødt til at finde alternative metoder til at bekæmpe disse sygdomme ved at udvikle nye interventioner, nye lægemidler, til at modvirke dét, vi udsætter vores kroppe for i dag,” slutter Jens C. Brüning.

Prisen blev tildelt officielt online ved en ceremoni på det 56. EASD-årsmøde den 23. september.

Om Jens C. Brüning
Født: 1966

Karriere
2011–: Direktør for Max Planck Institute for Metabolism Research i Köln
2011–: Direktør, Polyclinic for Endocrinology, Diabetes and Preventive Medicine på Universitetshospitalet i Köln
2003–2011: Professor, Institut for Genetik, Köln Universitet
1997-2001: Resident in Internal Medicine, University Hospital Cologne
1994–1997: Post.doc., Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School
1993: Dr.med., Köln Universitet

Udvalgte priser
2018: Paul Langerhans Medal, German Diabetes Association
2013: Outstanding Scientific Achievement Award, American Diabetes Association
2008: Minkowski-prisen, EASD
2007: Gottfried Wilhelm Leibniz-pris, German Research Foundation

Jens C. Brünings 175 publikationer er blevet citeret næsten 20.000 gange.

Om prisen
EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence tildeles en internationalt anerkendt forsker, der har ydet signifikante bidrag til diabetesforskningen.

Med prisen følger et beløb på 6 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er en personlig hæderspris, mens de resterende 5 mio. kr. er et rådighedsbeløb til forskning.

Prisen overrækkes i samarbejde mellem European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Novo Nordisk Fonden. Prismodtageren udvælges af et særligt bedømmelsesudvalg nedsat af EASD, mens Novo Nordisk Fonden donerer pengebeløbet.

Prismodtagerens forskning kan have fokus på forebyggelse, behandling og/eller fysiologisk-biokemisk grundforskning. Forskningen kan også være klinisk orienteret. Prisen kan endvidere uddeles for ”årtiets opdagelse” inden for diabetesforskning.

Om EASD
European Association for the Study of Diabetes (EASD) er en medlemsbaseret, almennyttig, akademisk forening med flere end 4.000 medlemmer fra mere end 110 lande. Den blev grundlagt i 1965 og har sit hovedkvarter i Düsseldorf i Tyskland. Dens formål er at tilskynde og støtte forskning inden for diabetes samt hurtig udbredelse af den nyeste viden og implementering af denne.

EASD’s årsmøde er én af de største diabetesrelaterede konferencer i verden, med flere end 15.000 deltagere fra over 130 lande. EASD spiller også en aktiv rolle inden for postgraduat uddannelse og organiserer talrige kurser hvert år, både i og uden for Europa. Siden 1972 har EASD uddannet mere end 30.000 sundhedsprofessionelle gennem postgraduate kurser og online uddannelsesaktiviteter.

I år 2000 grundlagde EASD European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) for yderligere at understøtte diabetesforskningen i Europa. Siden dens dannelse har EFSD stillet mere end €100 mio. til rådighed for diabetesforskningen i Europa gennem forskellige typer bevillinger.

EASD udgiver Diabetologia – et større månedligt internationalt diabetestidsskrift.

Yderligere information: www.easd.org.

Further information

Jens C. Brüning kan kontaktes via Beate Klingenberg, Secretary to the Director, Max Planck Institute for Metabolism Research, +49 221 47 26 202. E-mail: [email protected]

EASD Press Team: [email protected]

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup, Senior Programme Lead, Communications,
+45 3067 4805, [email protected]