Ansøg om midler

Modtager af Novo Nordisk Prisen har skabt grundlag for bedre forebyggelse og behandling af astma hos børn

Professor, overlæge, dr.med. Hans Bisgaard tildeles Novo Nordisk Prisen for sin banebrydende forskningsindsats for at forstå, hvordan astma og andre inflammatoriske sygdomme opstår tidligt i livet, og hvordan man kan forbedre forebyggelse og behandling af disse sygdomme. Prisen er på tre mio. kr.

”Da jeg var barn, gav min læge mig en seddel med i skole, hvor der stod, at jeg ikke skulle deltage i fodbold. Jeg måtte nøjes med at se på. Det er klart, at det påvirker én ikke af kunne gøre de samme ting som ens klassekammerater.”

Ligesom mange andre oplevede Hans Bisgaard som barn de fysiske og psykologiske konsekvenser af at have astma. Det er også en af ​​hovedårsagerne til, at han har dedikeret de seneste 35 år af sit liv til at undersøge årsagerne til sygdommen og forbedre behandlingen af ​​børn, der lider af astma.

”Astma er den mest almindelige kroniske sygdom i barndommen. Det er også den mest almindelige årsag til at blive indlagt på hospitalet som barn. Børn skal kunne udfolde sig fysisk. Astma forhindrer dem i at gøre det. De psykologiske konsekvenser kan dog være endnu større. Hvis du f.eks. ikke vælges til fodboldholdet i skolen, føler du dig anderledes end de andre,” siger professor Hans Bisgaard, der er overlæge og leder af Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital.

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019 for sin banebrydende forskningsindsats for at forstå, hvordan astma og andre inflammatoriske sygdomme opstår tidligt i livet, og hvordan man kan forbedre behandlingen af ​​disse sygdomme. Prisen er på tre mio. kr. og uddeles af Novo Nordisk Fonden.

Hans Bisgaard har i sin karriere gennemført talrige kliniske studier, der har ført til optimeret behandling af børn med astma. Han gik bl.a. forrest ved indførelse af inhalerede steroider hos småbørn, som viste sig at være meget effektive til at dæmpe astmasymptomer. Senere var han central i udviklingen af leukotrien-antagonister til behandling af børneastma.

I 1998 begyndte hans forskergruppe at følge en kohorte på 411 børn født af astmatiske mødre for at forstå, hvorfor og hvordan astma udvikler sig. Fra fødslen og hvert halve år har de målt kliniske parametre som astma, allergi, lungefunktion og andre kliniske tegn. Der har ført til mange vigtige videnskabelige og kliniske fund.

”Et eksempel er vores opdagelse af, at der findes patogene bakterier i lungerne hos 20% af alle nyfødte. Det var meget overraskende, fordi det har været et dogme, at lungerne er sterile. Fem år senere fik vi en ny overraskelse: De, der havde haft bakterier i lungerne, havde en fire gange forøget forekomst af astma, hvilket tyder på en sammenhæng mellem bakterier i det tidlige liv og senere udvikling af astma. Det har ført til vores aktuelle fokus på at normalisere bakterier hos det nyfødte barn for at forbygge astma,” siger han.

I 2016 fik Hans Bisgaard et nyt stort gennembrud i sin kamp for at forebygge astma:

”I en undersøgelse af 700 gravide kvinder gav vi fiskeolie til én gruppe af gravide kvinder og olivenolie til den anden. Vi fulgte derefter børnene i fem år og fandt, at børnene af de mødre, der havde fået fiskeolie, også havde en 30% reduktion i forekomsten af astma.”

Hans Bisgaard har gennem hele karrieren arbejdet ud fra, at han for at forstå og behandle astma bedre skulle have grundforskere og klinikere til at arbejde mere sammen, idet der mellem fagområderne findes uopdyrket og afgørende viden. Det er i det spændrum, han altid har arbejdet.

”Jeg er utrolig glad, overrasket og stolt over at modtage Novo Nordisk Prisen. Jeg ser den som en anerkendelse af vigtigheden af ​​at arbejde sammen på tværs af videnskabelige felter, og at det kan føre til store resultater. Jeg vil gerne sende en tak til alle de familier, som har deltaget i vores studier, samt dem, jeg har arbejdet sammen med i min karriere – uden dem havde jeg ikke stået her i dag,” siger Hans Bisgaard.

Jørgen Frøkiær, formand for den videnskabelige komite, der udpeger prismodtageren, siger: ”Novo Nordisk Prisen 2019 tildeles professor, overlæge Hans Bisgaard for hans omfattende, højst originale og klinisk vigtige internationale forskning inden for astma hos børn. Hans Bisgaards forskningsresultater har haft afgørende betydningen for lægevidenskaben generelt og for fremskridt inden for behandling af astma i særdeleshed.”

Om Hans Bisgaard

Uddannelse
1991: Speciallæge i pædiatri, Københavns Universitet
1988: Doktorgrad i medicin (Sulphidoleukotrienes in human allergic diseases), Københavns Universitet
1981: EFCMG, Amerikansk læge eksamen
1981: Cand.med., Københavns Universitet

Senior kliniske- og akademiske ansættelser
2003- : Overlæge, Dansk BørneAstma Center, Børne- og Unge afdelingen, Herlev og Gentofte Hospital
2003-2004: Gæsteprofessor, Dept. of Pediatrics, National Jewish Medical & Research Centre, Denver, Colorado, USA.
1998-: Professor i pædiatri, Københavns Universitet
1998-2002: Overlæge, Børneafdelingen, Rigshospitalet
1991-1998: Speciallæge i pædiatri, Børneafdelingen, Rigshospitalet

Om Novo Nordisk Prisen

Novo Nordisk Prisen blev uddelt første gang i 1963 og gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Tildelingen af prisen skal ske for en overvejende dansk indsats. Prisen uddeles af en priskomite under Novo Nordisk Fonden.

Prisen uddeles årligt og er på 3 mio. kr. – heraf er 2,5 mio. kr. et rådighedsbeløb til forskningsformål inden for prismodtagerens fagområde, mens de 500.000 kr. er en personlig hæderspris.

Yderligere information

Hans Bisgaard, professor, tlf. 3867 7360, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]