Ansøg om midler

Naturfaglig dynamo modtager natur- og teknologilærerpris

Lykke Mejdal Jensen fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium modtager Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2022 øst for Storebælt.

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium underviser en af den danske lærerstands mest dedikerede natur- og teknologilærere.

Lykke Mejdal Jensen har siden sin egen skolegang haft en interesse for rummet og astronomien, og den interesse har hun gjort til en undervisningspassion, som både elever og de andre lærere på Bagsværd Kostskole og Gymnasium bliver smittet af.

Passionen har blandt andet bragt Lykke Mejdal Jensen omkring Den Europæiske Organisation for Højenergifysik (CERN). Med sig fra det topmoderne forskningscenter tog hun et undervisningsforløb, som hun introducerede for elever i sjette klasse. Med fjerdeklasserne planlægger hun fiktive missioner til Mars.

For sin smittende entusiasme omkring astronomien og sin evne til at bringe denne entusiasme videre til sine elever modtager Lykke Mejdal Jensen nu Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologlærerpris 2022 øst for Storebælt.

»Jeg er simpelthen så stolt af, at min leder har indstillet mig til prisen, og at hun synes, at jeg er kvalificeret til at modtage den. Det er en kæmpe anerkendelse, der giver mig endnu mere mod på at fortsætte ud af det samme spor,« siger Lykke Mejdal Jensen.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin og er delt i to med en prisvest for Storebælt og en pris øst for Storebælt. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren, mens 200.000 tilfalder skolen.

Læs mere om prismodtagereven vest for Storebælt her.

Der skal være plads til at fejle
Lykke Mejdal Jensen synes, at det er vigtigt, at eleverne tager ejerskab over natur- og teknologifagene og gør dem til deres egne. Det forsøger hun at fremme ved bl.a. at inddrage elevernes hverdag i undervisningen og gøre naturfagene relevante for dem. Hvordan virker et køleskab? Hvorfor damper kartoflerne? Hvad findes der af kemi i deres hverdag?

»Det skal ikke bare være fag med undervisning fra bøger og lektier derhjemme. Det skal være en del af deres hverdag og tanker. Og så er det også fag, hvor jeg gerne vil gøre op med korrekthedskulturen. Hvis man kan argumentere for sine svar, kommer man rigtig langt i naturfagene, og jeg oplever mange elever, som ikke siger et ord i sprogfagene, men samtidig taler løs i naturfagene. Så er vi kommet langt, når eleverne tør fejle,« siger Lykke Mejdal Jensen.

Pris skal glæde mange elever i mange år
Den engagerede natur- og teknologilærer har allerede gjort sig nogle tanker om, hvad den del af prisen, som tilfalder skolen, skal bruges til. På Bagsværd Kostskole og Gymnasium er de netop nu i færd med at udvikle legepladsen i indskolingen, og den vil hun gerne udstyre med nogle tavler over de mest almindelige danske træer og fugle. Når børnene forlader indskolingen, kender de til dem.

»Derudover vil jeg meget gerne bruge en del af pengene på noget, som mange elever kan få meget glæde af i mange år. Det hælder jeg også rigtig meget til,« siger Lykke Mejdal Jensen.

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium er Helle Brinch skoleleder, og hun fortæller, at skolen i Lykke Mejdal Jensen har en uvurderlig ildsjæl, dynamo og katalysator i forhold til naturfagene.

»Lykke søger ofte om at komme på kurser, og vi kan ikke få hende hurtigt nok afsted, fordi hun altid kommer tilbage med en hel masse ny viden, som hun deler ud af til både sine elever og kollegaer. Hun er hele tiden med helt fremme i sit fag, og den måde, hvorpå hun brænder for tingene, smitter af på en måde, så eleverne ikke kan undgå også at blive begejstrede,« siger Helle Brinch.

Om Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.
Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse.

Læs mere om prisen her.

Yderligere information:

Charlotte Druseberg, Grant Manager , Novo Nordisk Fonden, tlf. 3527 6565
Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf. 30674805.