Ansøg om midler

Naturfagslærere modtager undervisningspris fra Novo Nordisk Fonden

Ken Holst (foto) fra Nydamskolen i Vester Sottrup og Tove Christensen fra Rådmandsgades Skole i København modtager Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2020.

Elevers interesse for naturfag er i høj grad produktet af de undervisere, som de til daglig møder i folkeskolen. Er naturfagslærerne rigtig gode og forstår at få eleverne til at elske biologi, kemi og fysik, kan det præge unge mennesker i en sådan grad, at det kommer til at have indflydelse på deres karrierevalg i først gymnasiet og senere i livet.

I Danmark har vi mange dygtige naturfagslærere, og to af dem modtager nu Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2020 for deres arbejde og engagement i forbindelse med at vække unge menneskers begejstring for naturfag. Prisen uddeles årligt og er delt i to priser; én øst for Storebælt og én vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig pris, mens 200.000 kroner går til skolen.

Underviser i omvendt rækkefølge
På Rådmandsgades Skole i København underviser Tove Christensen udskolingen i fysik/kemi og i biologi. Det har hun gjort i ni år, og gennem de ni år har skolen oplevet, at mange elever har valgt naturvidenskabelige veje i gymnasiet og senere hen på universiteterne.

Tove Christensen hemmelighed i forhold til at vække elevernes interesse for naturfag ligger ifølge hende selv i den måde, som hun går til undervisningen på. I stedet for først at fortælle eleverne om en teori og så derefter udfolde den i praksis, vender hun tingene på hovedet.


Tove Christensen fra Rådmandsgades Skole i København

»Når klassen starter på et nyt emne i undervisningen, begynder vi med at lave eksperimenter. Det giver eleverne mulighed for at bruge deres egne iagttagelser til at tale om det fænomen, vi betragter. Vi taler om, hvordan vi kan forstå det, vi oplever, og jeg introducerer teoretiske modeller for fænomenet. Så undersøger vi nærmere og laver flere eksperimenter, indtil eleverne til sidst læser tekster om emnet. Det, har jeg fundet ud af, fungerer rigtig godt for eleverne i forhold til at forstå og interessere sig for naturfag,« siger Tove Christensen, der er meget ydmyg og glad for at modtage Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2020 ØST.

Tove Christensen fortæller, at det endnu ikke er afgjort, hvad skolens andel af prisen skal gå til, men at hun meget gerne ser, at skolen får udskiftet en del af deres laboratorieudstyr til blandt andet fysiskundervisningen. Hun ønsker også at involvere skolens andre naturfagslærer i en udviklings- og investeringsplan for den største del at prisen.

Kærlighed til elever med særlige udfordringer
I den anden ende af landet på Nydamskolen i Vester Sottrup har Ken Anker Holst et særligt blik på eleverne med særlige udfordringer.

Ken Anker Holst har på skolen indrettet en kæmpe hal med forskellige rum, hvor eleverne kan boltre sig inden for mere håndværksmæssige emner som elektricitet og snedkeri over mod dét som også kan være mere akademisk indenfor fagene fysik og kemi.

»Børn, der har det svært, håndterer ofte nederlag dårligt, og det sætter specielle krav til undervisningen, så de får nogle succeser. Hvis man vil lave noget med de her børn, skal man være meget velforberedt og have testet eksempelvis sine forsøgsopsætninger igennem 100 gange for at sikre sig, at de virker, og eleverne kan få en succesoplevelse. Til gengæld kan succeserne også være med til at løfte børnene ikke bare fagligt, men også socialt,« siger Ken Anker Holst.

På Nydamskolen påtænker Ken Anker Holst at bruge bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til at lave nye faciliteter til undervisning i biologi og kemi.

»Pengene kommer som en helt uventet og kærkommen gestus, fordi det ofte er meget svært at få vores begrænsede midler til at række til alt det, som vi gerne vil gøre for og med eleverne,« siger Ken Anker Holst.

Skoleledere er stolte af deres naturfagslærere
Lene Vildbjerg Brynningsen er afdelingsleder på Nydamskolen, og hun har indstillet Ken Anker Sørensen til Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2020, fordi han igennem mange år har lavet en helt ekstraordinær indsats inden for undervisning i naturfag.

»Ken hjælper kolleger, så de selv kan bruge metoderne og tilgangene og selv gennemføre projekter efterfølgende. Han udvikler, anvender og videndeler i en stor mængde af naturfaglige projekter – også de, som ledelsen ønsker, at andre bør få erfaring med. Og så bruger han gerne ferier og fritid på at indrette lokaler og lave materialer og undervisningsforløb, blot fordi han har lyst,« siger Lene Vildbjerg Brynningsen.

Samme rosende ord får Tove Christensen med fra skoleleder Martin Wåhlin på Rådmandsgades Skole. Han fortæller, at de elever, som Tove Christensen underviser i naturfag, ikke bare udmærker sig ved at være nysgerrige inden for hendes fagområder, men tager nysgerrigheden og lærelysten med videre til andre fag.

»Det er en stor glæde for mig, at vi på denne måde kan vise, hvor glade hendes kollegaer, elever og hele naturfagsområdet på skolen er for hendes både langsigtede og daglige mål for at skabe en skole, hvor eleverne dels bliver klædt på i fagenes områder og endnu mere i fagenes metoder,« siger Martin Wåhlin. 

Om Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens udskoling.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; én til en lærer eller et team øst for Storebælt og én vest for Storebælt.  Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvoraf 50.000 kroner er en personlig hæderspris, mens 200.000 kroner er til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, eksempelvis til indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder. Børn/unge, forældre og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til skoleledere, der kan indstille en eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole.

Læs mere om prisen her.

Yderligere information

Nydamskolen: Afdelingsleder, Lene Vindbjerg Brynningsen, 8872 4391, [email protected]

Rådmandsgade Skole: Skoleder Martin Wåhlin, 3366 4022, [email protected]

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup, tlf.: 3067 4805, [email protected]