Ansøg om midler

Naturvidenskabelige projekter for børn og unge modtager 25 millioner kroner

I forårets uddelingsrunde har Novo Nordisk Fonden givet støtte til 12 projekter om naturvidenskabelig uddannelse og uformelle lærings-miljøer. Foto er fra ”Into the Ice”, som er et af de støttede projekter.

Gymnasieelever kan prøve kræfter med et digitalt læringsspil om pandemier, grundskoleelever kan udforske natur, skov og strand på sommerkolonier, og børn i dagtilbud får glæde af en legende, undersøgende tilgang til science.

Eksemplerne findes blandt de 12 projekter, der har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer med fokus på læring i både skoletiden og fritiden.

Projekterne, der nu har modtaget bevilling, understøtter hele uddannelseskæden fra dagtilbud til ungdomsuddannelser med ekstra ressourcer og et løft af de faglige metoder og materialer til undervisningen. Det sker blandt andet med udvikling af film, spil og andet undervisningsmateriale, som formidler ny forskningsdata.

Projekterne rummer både tilbud til de talentfulde elever, der savner udfordring, og til elever med behov for lektiehjælp. Eksempelvis søsætter foreningen Danmarks Almene Boliger matematikhjælp til elever i udsatte boligområder.

Eksisterende projekter udvikles og nye sættes i gang
Blandt bevillingerne er både forankring og videreudvikling af eksisterende projekter, der har vist deres værdi, og etablering af nye, spændende projekter.

Nogle af de eksisterende projekter, der fortsætter, er gymnasiets faglige foreningers ScienceOlympiader og Aarhus Universitets offentlige foredrag og artikler til tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab. Blandt de nye projekter er et computerspil om klima og dokumentarfilm om forskningsekspeditioner på Grønlands indlandsis.

Læs mere om alle de 12 støttede projekter nederst på siden.

Ny ansøgningsrunde er åbnet
Novo Nordisk Fondens næste ansøgningsrunde indenfor naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer er åbnet 18. juni 2020 med deadline for ansøgninger 15. september 2020.

Mens forårets opslag om naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer har kunnet ansøges om på projekter på op til 3 mio. kr., vil det kommende opslag behandle projekter i størrelsesordenen 3-6 mio. kr. på op til 6 års varighed. Der er op til 50 mio. kr. til uddeling i den kommende ansøgningsrunde.

I den nye ansøgningsrunde er det ligeledes muligt at søge om støtte til projekter med nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi.

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-uformelle-laeringsmiljoeer-efteraar-2020/

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-nytaenkende-kommunikation-og-debat-om-naturvidenskab-og-teknologi-2020/

De 12 støttede projekter i denne uddelingsrunde

Læring af naturfaglige begreber gennem bogproduktion i indskolingen
Nationalt Videncenter for Læsning, Lene Storgaard Brok, 2 år, DKK 749.400
Forsknings- og udviklingsprojekt, hvor indskolingselever tilegner sig fagsprog i natur/teknologi ved at skrive, udgive og dele digitale fagbøger. 

ScienceOlympiaderne – de faglige olympiader i biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi og matematik
ScienceOlympiaderne, Kirsten Rosenkilde, 3 år, DKK 3.000.000
Gymnasiets faglige foreninger samarbejder om årlige nationale olympiske lege i de naturvidenskabelige fag. Vinderne af de danske konkurrencer deltager i de internationale olympiske lege i science.

Geo & Bio Science Center Syd
Faaborg Gymnasium, Pia Halkjær Gommesen, 3 år, DKK 2.975.462
Videreudvikling af camps og besøgstilbud for børn og unge fra hele landet med inddragelse af feltstudier i Svanninge Bakker, gymnasiets laboratorier, SDU’s forskningsstation og lokale museer.

Into the Ice
Hansen og Pedersen Film og Fjernsyn ApS, Malene Flindt Pedersen, 2 år, DKK 781.053
Dokumentarfilm om forskningsekspeditioner på den grønlandske indlandsis med tilhørende undervisningspakke til naturgeografiundervisning på ungdomsuddannelserne.

Mod På Matematik
BL – Danmarks Almene Boliger, Rikke Lønne, 4 år, DKK 2.953.688
BL – Danmarks Almene Boliger, KAB, Red Barnet Ungdom og Area9 Lyceum samarbejder om udvikling af adaptiv e-læringsplatform og lokale læringscafeer til udskolingselever i KAB-fællesskabets almene boligområder i Herlev kommune.

Brobygning på første række: Naturvidenskabelig forskning ind i klasselokalet
Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet, Carsten Rabæk Kjaer, 3 år, DKK 1.336.000
Universiteter, videnskabsjournalister og gymnasielærere videreudvikler og kobler de landsdækkende formidlingsplatforme ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab” og tidsskriftet ”Aktuel Naturvidenskab” med undervisningsmateriale til gymnasiet.

GeoAtlas Live til formidling og undervisning
Geo, Mads Robenhagen Mølgaard, 2 år, DKK 2.949.750
Digital undervisningsplatform med data om undergrunden i Danmark skal udbrede kendskabet til studier, jobmuligheder og løsninger inden for geoscience blandt elever på ungdomsuddannelserne.

Virtuel rejse i arktiske økosystemer – dyk ned i klimaforandringerne
Arktisk Økosystemøkologi, Aarhus Universitet, Torben Røjle Christensen, 3 år, DKK 2.536.234
Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut i Nuuk og Frederiksborg Gymnasium & HF udvikler e-bog og undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne. Materialet er baseret på nye forskningsdata fra GEM-databasen og udvikles på både dansk og grønlandsk.

OUTBREAK – et læringsspil om pandemier og infektionsbiologi
Ahoot Media ApS, Lars Tornbjerg, 1 år, DKK 338.126
Narrativt digitalt læringsspil til biologiundervisningen på ungdomsuddannelserne udvikles i samskabelse mellem spiludviklere, elever og lærer. I spillet skal eleverne påtage sig rollen som epidemiologer, der bekæmper virus, bakterier og parasitter.

Science og Leg – legende tilgange til science-orienterede læringsmiljøer i dagtilbud
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Morten Rask Petersen, 3 år, DKK 2.474.785
Forsknings- og udviklingsprojekt i Region Syddanmark med praksiskortlægning og kompetenceudvikling om legende og undersøgende tilgange til science i dagtilbud.

NaturligVis på Koloni
Københavns Lærerforenings Kolonier, Søren Freiesleben, 3 år, DKK 2.996.000
Udvikling af aktiviteter og udstyr, som giver børn og unge fra København mulighed for at udforske natur, skov og strand på 29 sommerkolonier over hele landet. Kolonierne er stiftet med formålet at give børn, der ikke kommer på ferie som andre børn, en ferie med oplevelser, socialt sammenhold og nærvær.

Farewell, Iceberg: A game based on climate science
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Peter Ditlevsen, 2 år, DKK 1.517.250
Klimaforskere og spiludviklere udvikler et single-player klimaspil til unge. Spillets hovedperson er en ung kvindelig forsker, som rejser rundt i Europa og Nordpolen for at samle data og viden i en fremtidsversion af Jorden, hvor menneskeheden lever med klimaforandringer.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]