Ansøg om midler

Niels Peder Nielsen stopper hos Novo Nordisk Fonden

Niels Peder Nielsen, viceadministrerende direktør, stopper hos Novo Nordisk Fonden med udgangen af oktober 2020 efter lidt over to år i stillingen.

”Vi er nu inde i en mere operationel fase i fondens udvikling, hvor det ikke længere er nødvendigt, at fonden har en viceadministrerende direktør. Dette har jeg drøftet med Niels Peder Nielsen, og da vi ikke har kunnet blive enige om hans nye rolle i fonden, har vi aftalt, at han stopper med udgangen af oktober,” siger Lars Rebien Sørensen, formand i Novo Nordisk Fonden.

Skiftet sker i forlængelse af en organisatorisk proces, der blev sat i gang for at realisere fondens strategi for perioden 2019-2023, hvor Niels Peder Nielsen blev ansat til at styrke ledelsen af fonden i en vækstfase.

”I de sidste to år har Novo Nordisk Fonden bredt sine indsatsområder ud, og organisationen er samtidig næsten fordoblet i størrelse. Det har stillet store krav til en styrkelse af processer i fonden, hvilket Niels Peder Nielsen har ydet et stort bidrag til at realisere. Det vil jeg gerne takke ham for,” siger Lars Rebien Sørensen.

Før han kom til Novo Nordisk Fonden, var Niels Peder Nielsen senior partner hos Bain & Company,  hvor han som rådgiver var med til hjælpe Novo Nordisk Fonden med udviklingen af fondens seneste strategi. Han har mere end 25 års erfaring inden for ledelsesrådgivning.

”Jeg har sat pris på muligheden for at præge Novo Nordisk Fondens strategi gennem de sidste 8 år. Først som rådgiver og de sidste 2 år i direktionen i et godt samarbejde med Birgitte Nauntofte. Med etablering af nye støtteområder samt styrkelse af organisation og processer er fonden nu godt på vej til at realisere strategien for 2023. Dermed undergår min rolle en forandring, og vi har besluttet, at jeg stopper,” siger Niels Peder Nielsen.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]