Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden afsætter 100 mio. kr. til uddannelse og formidling inden for naturvidenskab

Nye muligheder for at søge støtte til uddannelses- og formidlingsprojekter skal bidrage til at øge interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab blandt særligt børn og unge.

Novo Nordisk Fonden opprioriterer nu sin støtte inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling markant. Fonden vil i år uddele op til 100 mio. kr. i åben konkurrence inden for området, hvor de bedste projektforslag opnår støtte.

I den nye ansøgningsrunde, der åbner til august, kan ansøgere f.eks. søge om støtte til forskning i og udvikling af undervisningsmetoder bredt inden for naturvidenskab og teknologi (STEM-området) og til kompetenceløft af lærere. Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser  og professionsbacheloruddannelser.

Der kan også søges om støtte til f.eks. naturvidenskabelige talentkonkurrencer, sommerskoler, videnskabsjournalistik, udstillinger og andre formidlingsprojekter. Formidlingsprojekter kan være rettet mod børn, unge eller den brede befolkning.

”Ved for første gang bredt at invitere til ansøgninger inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til etablering af nyskabende projekter og at understøtte udviklingen af miljøet i Danmark. Formålet med fondens støtte er at øge interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab bredt i den danske befolkning – og særligt blandt børn og unge,” siger Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden.

Fonden støtter både større og mindre projekter. Der kan ansøges om:

  • Mellem 100.000 kr. til 5 mio. kr. til projekter af op til 4 års varighed
  • Mellem 5-20 mio. kr. til projekter af 2-6 års varighed

Læs mere om det nye opslag, søgekriterier og ansøgningsprocessen her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected]