Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 382 mio. kr. til at styrke indsatsen over for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland

Ny ambitiøs indsats skal sikre, at mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme kan tilbydes forskningsbaseret behandling og forebyggelse på højeste niveau, uanset hvor i Grønland de bor.

Novo Nordisk Fonden og Grønlands Selvstyre har indgået et langsigtet samarbejde om at styrke forebyggelse og behandling af diabetes og andre udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland. Fondens bestyrelse har godkendt en bevilling på 382 mio. kr. til Grønlands Selvstyre til en styrket indsats i hele landet over de kommende 10 år.

Visionen for indsatsen er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle mennesker i hele landet med diabetes og udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme samt at bidrage til en sammenhængende behandlingsindsats.

Hovedtiltaget i samarbejdet er etableringen af Steno Diabetes Center Grønland, som skal være et landsdækkende videns-, udviklings- og ambulant behandlingscenter. Steno Diabetes Center Grønland integreres i den eksisterende struktur i Det grønlandske Sundhedsvæsen.

Martha Abelsen, Naalakkersuisoq (minister) for Sundhed, siger om samarbejdet med Novo Nordisk Fonden: ”Jeg er helt sikker på, at vi med det her samarbejde har taget et stort skridt i retning af bedre sundhed i Grønland. Jeg håber og tror, at vi sammen kan knække kurven, så færre får diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, som desværre plager flere og flere af vore medborgere.”

Sygdomme i hastig vækst
Type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme er ligesom i flere andre lande i verden i hastig vækst i Grønland. I dag er der ca. 6.500 patienter med diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk, og tallet forventes at stige med mere end 40 pct. til ca. 9.300 patienter i 2030. En stor andel vil være multisyge og modtage behandling for flere sygdomme.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Det nye tiltag skaber en unik mulighed for at give et stort løft til forskning, behandling, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland. Vores ambition er, at færre skal have disse sygdomme, og de, der har sygdommene, skal levere længere og med højere livskvalitet.”

Et center med landsdækkende opgaver
Steno Diabetes Center Grønland skal være drivkraft for udvikling af nye behandlingsmuligheder og styrkelse af forskning. Indsatserne er målrettet:

  • Behandling og patientuddannelse: Den samlede behandlingsindsats og patientuddannelse skal i tæt samarbejde med sundhedsregionerne styrkes i hele Grønland. Forebyggelse af komplikationer til diabetes og et sammenhængende individuelt tilpasset tilbud til patienter med flere sygdomme står centralt i denne indsats.
  • Forskning: De eksisterende forskningsindsatser og -miljøer konsolideres og videreudvikles. Ambitionen er at udvikle et internationalt og arktisk funderet forsknings- og uddannelsesmiljø, som er kendetegnet ved et nært samspil mellem forskning og praksis.
  • Tværgående samarbejde og forebyggelse: Centret skal drive og udvikle projekter, der understøtter et stærkt tværfagligt og tværgående samarbejde med bl.a. kommuner om forebyggelse af type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme. Et særligt indsatsområde vil i denne sammenhæng være forebyggelse målrettet overvægtige børn.

På grund af Grønlands geografi og til tider vanskelige vejrforhold er anvendelsen af telemedicin en helt afgørende forudsætning for at sikre, at alle i landet får adgang til de indsatser, der udvikles og tilbydes af centret. Centret skal derfor styrke og udvikle den telemedicinske infrastruktur.

En styrket behandlingsindsats med det beskrevne ambitionsniveau forudsætter også, at der arbejdes målrettet og struktureret med kompetenceudvikling af alle involverede personer. Centret skal være drivkraften bag en styrket kompetenceudvikling af ansatte i sundhedsvæsenet og udvikle projekter og tilbud målrettet ansatte i kommunerne.

Centret skal konsolidere og videreudvikle det arbejde og de indsatser, som i dag varetages af LivsstilsGruppen i Nuuk og livsstilsambulatorierne i hele landet, og samarbejde tæt med andre aktører i sundhedsvæsenet.

Samfinansiering af Steno Diabetes Center Grønland
Steno Diabetes Center Grønland og dets indsatser skal drives med ressourcer fra både Grønlands Selvstyre og Novo Nordisk Fonden. Selvstyret finansierer uændret de tilbud og aktiviteter inden for diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, som eksisterer i dag. Novo Nordisk Fonden finansierer nye supplerende aktiviteter, nyt telemedicinsk udstyr til sundhedsenheder i hele landet samt etablering af den nye bygning i Nuuk, hvorfra centret skal drive sine aktiviteter. Bevillingen løber fra 1. juli 2020 til 30. juni 2030. Den nye bygning forventes at stå klar til ibrugtagning i 2024. Indtil da vil centret have til huse i midlertidige fysiske rammer i Nuuk.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har tildelt bevillingen på baggrund af en detaljeret drejebog, som beskriver de indsatsområder og opgaver, som Steno Diabetes Center Grønland skal virkeliggøre de næste 10 år. Drejebogen er udarbejdet med inddragelse af bl.a. medarbejdere fra Det grønlandske Sundhedsvæsen, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), kommuner og Selvstyret og blev godkendt af Naalakkersuisut (Grønlands regering) den 5. marts.

Læs drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Grønland her.

Steno-centre i Danmark
Bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center Grønland kommer efter, at Novo Nordisk Fonden siden 2016 har bevilget i alt 7,4 mia. kr. til etablering af Steno-centre i alle fem danske regioner.

I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 3 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden, og i 2017 bevilgede fonden hhv. 1,4 mia. til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus i Region Midtjylland, 1,4 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Odense i Region Syddanmark samt 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland. Endelig godkendte fonden i 2018 en bevilling på 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland i Region Sjælland. Læs mere her: https://steno.dk/

Yderligere information

Inger Heilmann Larsen, ministersekretær for Naalakkersuisoq for Sundhed tlf.:+299 554 160, [email protected].

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]