Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 40 mio. kr. til initiativer, der forbedrer fremtidsudsigterne for unge syriske flygtninge i Libanon

Alle tre projekter har til formål at forbedre de udsatte unges generelle levevilkår og muligheder.

Foto: Restart Lebanon.

Krisen i Syrien påvirker fortsat hele regionen, herunder nabolandet Libanon, hvor omkring 1,5 mio. syriske flygtninge opholder sig.

Situationen i Libanon er præget af politisk usikkerhed og økonomisk kollaps og er blevet yderligere forværret af COVID-19-pandemien og eksplosionen i Beiruts havn i august 2020. Siden sommeren 2021 har Libanon stået over for den værste økonomiske recession siden borgerkrigens afslutning, og krisen har en alvorlig indvirkning på befolkningens levebrød, levevilkår og generelle sikkerhed.

Børn og unge udgør omkring halvdelen af de syriske flygtninge i Libanon, og deres livskvalitet og fremtidsmuligheder hæmmes af manglende stabilitet, begrænset adgang til uddannelse og stigende arbejdsløshed.

Novo Nordisk Fonden har nu bevilget i alt 40 mio. kr. til tre projekter, der støtter udsatte unge i Libanon. Alle projekterne har til formål at forbedre de udsatte unges generelle levevilkår og muligheder. To projekter fokuserer på at udvikle færdigheder og øge beskæftigelse, mens det tredje sigter mod at forbedre deres mentale sundhed og afbøde eftervirkningerne af traumer.

”Disse tre ambitiøse projekter har alle til formål at styrke unge syriske flygtninge og andre konfliktramte unge både socialt og økonomisk og gøre dem selvhjulpne, så deres fremtidsmuligheder bliver bedre. Projekterne supplerer både hinanden og vore allerede etablerede partnerskaber i Libanon, og vi er meget glade for at støtte så stærke projekter,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Forbedre unges livsgrundlag
Fonden har bevilget mellem 7 mio. og 20 mio. kr. til hver af de tre bevillingsmodtagere.

Den ene bevillingsmodtager er Dansk Flygtningehjælp, der har en helhedsorienteret tilgang til at styrke udsatte unge og deres familier. Indsatsen vil bygge på erfaringer fra det Novo Nordisk Fonden-støttede RYSE-projekt (Resilient Youth, Socially and Economically Empowered) i Jordan, og projektets aktiviteter kombinerer elementer som social beskyttelse, skabelse af levebrød, erhvervsuddannelse, rådgivning og bedre adgang til finansiering. Ved at samarbejde med unge, deres lokalsamfund og både offentlige og private aktører vil projektet skabe flere muligheder for de unge og styrke dem, så de kan få opfyldt deres ambitioner.

DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur) står i spidsen for det andet projekt, som har til formål at afhjælpe de stigende mentale sundhedsbehov hos traumeramte unge i Libanon. Projektet er en 2,5-årig intervention, der introducerer en skalerbar, traumeorienteret og kønssensitiv model, der integrerer mental sundhed og psykosocial støtte i uddannelsesprogrammer i Libanon.

Den tredje bevillingsmodtager, Caritas Danmark, ønsker at mindske den stigende arbejdsløshed i Libanon ved at fremme udviklingen af levebrød, gøre folk mere selvhjulpne og socioøkonomisk styrke de udsatte syriske flygtninge og libanesiske unge. Gennem uddannelse i livsfærdigheder, teknisk og forretningsmæssig kapacitetsopbygning, økonomisk opstartsstøtte til mikrovirksomheder og sponsoreret jobformidling vil projektet øge antallet af unge selvstændige og hjælpe dem med at finde lønnede praktikophold.

Bevillingsmodtagerne og deres projekter

Dansk Flygtningehjælp
CHASE Youth Empowerment Programme (Capable, Hopeful, Accepted, Safe and Engaged Youth), 20 mio. kr.

DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur
A Model for Trauma-informed Mental Health and Psychosocial Support for Vulnerable Youth in Lebanon in Support of Enhanced Education Outcomes, 7 mio. kr.

Caritas Danmark
Applying and Verifying the Coaching-for-employment Model in Lebanon, 13 mio. kr.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]