Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger mere end 200 mio. kr. til at hjælpe syriske flygtninge i Jordan til et bedre liv

Novo Nordisk Fonden indgår samarbejder med tre stærke organisationer på det humanitære område om en langsigtet indsats for at skabe et bedre liv for syrisk flygtninge i Jordan. Indsatsen vil have et særligt fokus på uddannelse af børn og unge. Samtidig afsættes der midler til, at flere organisationer kan søge om bevillinger.

Novo Nordisk Fonden har indgået partnerskaber med hhv. Dansk Flygtningehjælp, UNICEF og World Diabetes Foundation om tre langsigtede projekter, der skal bidrage til at skabe bedre muligheder og fremtidsudsigter for syriske flygtninge i Jordan.

Jordan vurderes at have modtaget mere end en million flygtninge på baggrund af krisen i Syrien, hvoraf mange ikke har tilstrækkelig adgang til uddannelse og behandling af sygdomme.

Indsatsen rummer to overordnede fokusområder: Fonden ønsker at bidrage til at styrke unges syriske flygtninges kompetencer gennem uddannelse og andre læringstilbud. Dette skal øge deres muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet i Jordan og på sigt måske i Syrien. Indsatsen skal endvidere sikre, at flere flygtninge og andre udsatte grupper i Jordan tilbydes bedre forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme. Indsatsen skal samtidig bidrage til at udvikle Jordans første plan for at integrere ikke-smitsomme sygdomme i den overordnede humanitære indsats.

Læs mere om de enkelte projekter her:

Novo Nordisk Fonden bevilger 120 mio. kr. til at forbedre fremtidsudsigter for unge syriske flygtninge i Jordan

Novo Nordisk Fonden bevilger 19,9 mio. kr. til at understøtte læring og uddannelsesparathed blandt unge syriske flygtninge i Jordan

Novo Nordisk Fonden bevilger 25 mio. kr. til indsats mod ikke-smitsomme sygdomme blandt flygtninge i Jordan

Samlet har fonden er uddelt 165 mio. kr. til de tre partnerskaber. Desuden vil fonden uddele 40 mio. kr. i en pulje, som kan søges af egnede organisationer i foråret 2020.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]