Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden etablerer BioInnovation Institute som en erhvervsdrivende fond

Novo Nordisk Fonden etablerer BioInnovation Institute som en erhvervsdrivende fond for at sikre en langsigtet og ambitiøs udvikling inden for life science og bioteknologi.

BioInnovation Institute (BII) blev etableret i december 2017 af Novo Nordisk Fonden som det hidtil største initiativ af sin slags og med et ambitiøst mål om at løfte forskning, innovation og iværksætteri inden for bioteknologi og life science. Over 85 forskningsprojekter og start-ups fra både Danmark og de øvrige nordiske lande har i de sidste to år fået støtte gennem BII til udvikling af nye life science-innovationer og løsninger inden for farma, bioindustri og sundhedsteknologi.

”BII har fået en fantastisk modtagelse fra forskere og iværksættere. Derfor etablerer vi nu BII som en uafhængig erhvervsdrivende fond, så vi kan sikre, at indsatsen med at hjælpe fremragende forskning og nye ideer på vej bliver målrettet og langsigtet,” siger Birgitte Nauntofte, CEO hos Novo Nordisk Fonden.

”Vi har et stort potentiale herhjemme for at udvikle nye løsninger inden for life science og bioteknologi, men de gode ideer har ofte brug for hjælp i starten til at blive modnet og gjort klar til kommercialisering, hvis de skal komme til gavn for mennesker og samfundet. Det er derfor, at BII’s opgave er så vigtig,” siger hun.

BII har indtil nu modtaget 465 mio. kr. i bevilling fra Novo Nordisk Fonden, og fortsætter BII den positive udvikling, har Novo Nordisk Fonden åbnet muligheden for at finansiere BII Fonden over en 10-årig periode med et samlet beløb på op til 3,5 mia. kr.

Ved at etablere BII som en erhvervsdrivende fond åbnes der samtidig for, at andre organisationer og fonde kan tage del i den langsigtede finansiering af BII Fonden og fremme, at BII Fonden kan blive en endnu stærkere katalysator for udvikling af nye opdagelser og løsninger, der kan gavne mennesker og samfundet

Øger fundingen af projekter og start-ups signifikant
BII forventer at komme til at huse op til 500 personer og vil i stigende grad fokusere på at tiltrække internationale life science-iværksættertalenter til Danmark. Som led i denne udvikling forventer BII også at vende flere internationale life science-investorers blikke mod det nordiske innovationspotentiale.

”BII giver bevillinger og lån i den helt tidlige fase af udvikling af den kommercielle fødekæde for en start up virksomhed. Det kræver stor risikovillighed og en særlig indsigt i markedet,” siger Sten Scheibye, nuværende bestyrelsesformand i BII og kommende bestyrelsesformand for BII Fonden. ”I BII’s første leveår har vi set, at der er stort potentiale for at hjælpe nye opdagelser på vej. Denne indsats kan medvirke til, at Danmark kan blive et internationalt kraftcenter for modning af life science-forskning til levedygtige start-up virksomheder.”

”BII har allerede et fremragende samarbejde med landets universiteter og hospitaler, og vi har i de første to år af BII’s levetid modtaget et stort antal ansøgninger af høj kvalitet. Det vidner om, at potentialet for flere projekter og startups er meget stort, og at der virkelig vil være meget at bygge videre på i de kommende år,” siger Jens Nielsen (foto), professor og CEO hos BII.

Iværksættere kan i åben konkurrence søge om optagelse og finansiering gennem BII’s forskellige programmer, hvor Creation House-programmet tilbyder rådgivning om forretningsudvikling, adgang til BII’s internationale iværksætterkultur og 2300 kvm kontorområde og laboratorie i København samt et fordelagtigt konvertibelt lån på op til 10 mio. kr. per start-up.

Læs mere på www.bioinnovationinstitute.com

Faktaboks: Bestyrelse og ledelse

 • Ved etableringen af BII Fonden i december 2020 træder advokat Marianne Philip ind i BII Fondens bestyrelse som ny næstformand.
 • BII Fondens bestyrelse vil fra december 2020 bestå af: Sten Scheibye (formand), Marianne Philip (næstformand), Birgitte Nauntofte, Bo Ahrén, Hans Schambye, Martin Bonde, Regina Hodits, Robert G. Urban og Thomas Schäfer.
 • Formand for BII’s advisory board: MIT-professor Dr. Robert Langer
 • CEO: Professor Jens Nielsen

 Faktaboks: Om BII

 • Novo Nordisk Fonden bevilligede 394 mio. kr. til etableringen af BII i 2017. I 2019 bevilgede Novo Nordisk Fonden yderligere 73 mio. kr. til BII.
 • BII åbnede dørene til det nye laboratorie og kontorområde i November 2018.
 • Fuldtidsansatte i BII: 28
 • Antal start-ups og projekter, som BII har støttet: 85
 • BII funding til start-ups og projekter i BII’s programmer: 360 mio.kr.
 • Lokaliseret i COBIS (Copenhagen BioScience Park), Ole Maaløes vej 3, 3. sal, 2200 København.
 • Værdier: Catalytic, impactful, passionate.

Pressekontakter

Casper Linnemann, Functional Lead & Senior Communication Specialist, BioInnnovation Institute, telefon +45 4172 7994, e-mail [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, telefon: +45 3067 4805, e-mail [email protected]