Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden etablerer fellowships med fire internationale topuniversiteter

Novo Nordisk Fonden udvider og forlænger Interdisciplinary Postdoctoral fellowship-programmet, og gør det dermed muligt for ambitiøse forskere inden for natur- og tekniske videnskaber og life sciences at booste deres karriere med et forskerophold på et af de fire internationale topuniversiteter.

Novo Nordisk Fonden ønsker at støtte danske forskere i at søge inspiration og tilegne sig ny viden og kompetencer ved ophold på internationale top forskningsinstitutioner. For at understøtte dette, er der netop indgået strategiske partnerskaber med stærke internationale forskningsaktører. Dette gavner specielt fondens Interdisciplinary Postdoctoral fellowship-program, som med en ny samlet bevilling på 96 mio. kr. over en treårig periode får yderligere luft under vingerne og forbedrede forhold for fellows, der nu kan vælge mellem flere internationale top universiteter til deres ophold.

Novo Nordisk Fonden lancerede Interdisciplinary Postdoctoral fellowship-programmet i 2015 med et samarbejde med Stanford Bio-X (USA). Det frugtbare partnerskab har medvirket til, at fonden har udvidet programmet med samarbejdsaftaler med Massachusetts Institute of Technology/MIT (USA), University of Oxford (UK) og Weizmann Institute of Science (Israel), i tillæg til samarbejdet med Stanford Bio-X.

Formålet med programmet er at booste talentfulde forskeres professionelle og personlige udvikling gennem tre års international erfaring og netværksdannelse i et topklasse- forskningsmiljø. Foruden det karrierefremmende aspekt for den enkelte forsker, har programmet den yderligere gevinst, at forskeren afslutter det firårige program med et år på forskerens tilknyttede universitet i Danmark og således reintegreres og bringer værdifuld innovation, netværk og erfaringer med tilbage.

Desuden er programmet med til at opbygge værdifulde relationer mellem danske og udenlandske universiteter. Udvidelsen bygger på den succes, som programmet har haft hidtil.

Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden siger:

“I Novo Nordisk Fonden ønsker vi at fremme kvalitetsforskning og innovation på højeste internationale niveau, samt at bringe nyskabende forskningsekspertise til Danmark. Vi har haft rigtigt gode erfaringer med at sende yngre forskere til Stanford University, og vi ønsker derfor at udvide paletten af muligheder for udveksling med internationale topuniversiteter. Dette er en investering i vækstlaget af danske forskere, som vil bidrage positivt til forskning og udvikling i fremtiden,” siger hun og tilføjer:

”Internationalisering fører til øget kreativitet og skaber fornyelse og værdi i de danske forskningsmiljøer. At rejse til udlandet kan dog for unge forskere være forbundet med praktiske udfordringer, og særligt for forskere med familie og børn kan økonomi være en barriere. Dette søger vi at afhjælpe ved at dække udgifter til sundhedssikringer, både for fellow’en og vedkommendes familie, og ved f.eks. at subsidiere udgifter til børnepasning på MIT-programmet. Således bliver det mere attraktivt og realistisk, også for unge familier, at forfølge drømmen om at opnå international forskererfaring på et eliteuniversitet.”

Innovative forskningsmiljøer
”Interdisciplinary Postdoctoral fellowship-programmet skal være med til at bygge bro mellem danske og udenlandske universiteter, og således så kimen til, at det i fremtiden bliver enklere for danske forskere at søge mod udlandet, men også den anden vej rundt. Derfor er det også ambitionen, at programmet skal være med til at ’brande’ dansk forskning”, siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden.

”Danmark har en lang og stolt tradition for forskning i verdensklasse, og selvom dette er anerkendt i mange miljøer allerede, mener vi, at det vil være til stor gavn at slå endnu et slag for de danske forskere, så der i fremtiden i endnu højere grad kan etableres meningsfulde udvekslingsforløb på tværs af landegrænser og så forskere i Danmark får adgang til innovative forskningsmiljøer i udlandet. Det er netop de innovative forskermiljøer, der har været udslagsgivende for hvilke universiteter, der er kommer med i programmet”, siger Mikkel Skovborg.

”De fire universiteter, der nu er en del af programmet, har det til fælles, at de er internationalt anerkendte for deres høje niveau af interdisciplinaritet og for deres innovative tilgang til forskning og udvikling. Det betyder, at bevillingsmodtagerne vil kunne forske under exceptionelt lærerige og frugtbare rammer og forhåbentlig opnå spændende nye gennembrud i deres research,” siger han.

Et vigtigt element af den nye version af fellowship-programmet er, at bevillingsmodtagerne efter bevillingens udløb kan ansøge om et såkaldt PoC-grant (Proof Of Concept), altså en bevilling, der gør det muligt for forskeren at kommercielt følge sin opdagelse eller opfindelse helt til dørs i Danmark.

Udvælgelseskriterier
For at komme i betragtning til en Fellowship-bevilling gælder følgende kriterier forud for ansøgningen:

  • Ansøgeren skal have opnået en Ph.d. i løbet af de seneste fem år
  • Ansøgeren skal være uddannet inden for naturvidenskab, de tekniske videnskaber eller life science
  • Ansøgeren skal have indgået aftale med et fakultetsmedlem på et af de fire medvirkende internationale universiteter om at bistå forskeren som mentor
  • Ansøgeren skal have haft betydelig tilknytning til det danske uddannelsessystem eller forskningsmiljø, f.eks. gennem en uddannelse fra et dansk universitet, og skal have en klar intention om at returnere til Danmark
  • Ansøgeren skal have bekræftet, at et dansk universitet vil være vært for forskeren, når denne returnerer til Danmark, hvilket også indebærer at ansætte forskeren og administrere bevillingen.

Læs mere om ansøgningsprocessen her: Fellowships at MIT, Fellowships at Stanford Bio-X, Fellowships at University of Oxford and Fellowships at Weizmann Institute of Science.

Læs også interviewet med forsker ved KU, Nina Rossen, der fortæller om sine erfaringer som Fellow.

Yderligere information

Marie-Louise Jersin
Senior Communications Partner
+45 3049 4957 [email protected]