Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden fordoblede sine udbetalinger i 2019

Novo Nordisk Fonden øgede i 2019 markant sit bidrag til at forbedre menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Fonden havde bl.a. fokus på fremkomsten af nye smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens. Fonden øgede også sin støtte til flere nye områder, herunder bæredygtighed og humanitære formål.

Novo Nordisk Fonden udbetalte i 2019 i alt 3,6 mia. kr. til projekter inden for en bred vifte af områder, herunder lægevidenskab, natur- og tekniske videnskaber, bioteknologi, uddannelse, innovation samt humanitære formål. Beløbet er mere end en fordobling i forhold til 2018, hvor fonden udbetalte 1,7 mia. kr.

”Vi har i 2019 støttet flere projekter end nogensinde før. Dette afspejler, at vi markant har øget støtten inden for sundhedsvidenskab, ligesom vi har udbredt vores uddelingsaktiviteter til at omfatte flere nye områder, eksempelvis naturvidenskab og bæredygtighed. Ambitionen med vores støtte er at bidrage til at forbedre menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

I alt modtog fonden 3.378 ansøgninger og uddelte 623 bevillinger – begge de højeste tal for fonden i et enkelt kalenderår.

”Vi har modtaget mange meget kvalificerede ansøgninger, og vi vil gerne takke vores bevillingsmodtagere og tætte samarbejdspartnere for det gode samarbejde i det forgange år,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Resistente bakterier og spredning af infektioner
Novo Nordisk Fondens primære støtteområde er sundhedsvidenskab. Fonden satte i 2019 bl.a. fokus på fremkomsten af nye smitsomme sygdomme og bevilgede i sit Challenge-program 120 mio. kr. til to meget vigtige projekter. Det ene af dem søger svar på, hvorfor nogle bakterielle infektioner varer ved, mens andre ikke gør, mens det andet projekt vil undersøge, hvorfor nogle influenzavira smitter fra svin til mennesker, blandt andet for at øge vores viden om smitte mellem dyr og mennesker.

Antibiotikaresistens er et særligt indsatsområde for Novo Nordisk Fonden. Resistente bakterier er en tikkende bombe under fundamentet for moderne medicin og forventes i 2050 at være årsag til 10 mio. dødsfald årligt. Fonden har i 2018 afsat 1 mia. kr. til REPAIR Impact Fund, der har til formål at investere i virksomheder inden for tidlig udvikling af lægemidler til at imødegå antibiotikaresistens. REPAIR investerede i 2019 i en række virksomheder, der forsøger at udvikle nye antibiotika.

Grøn omstilling
Blandt andre markante initiativer i 2019 var en bevilling på 203 mio. kr. til et stort planteforskningsprojekt, der skal skabe ny viden om, hvordan man kan beskytte afgrøder mod bl.a. tørke, insekter og andre stressfaktorer og dermed imødegå klimaændringer. Projekter udføres med deltagelse af fire forskellige universiteter i Danmark og USA.

Virksomheder bag vækst
Det er fondens erhvervsaktiviteter i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S) og de øvrige mere end 100 virksomheder, som fonden gennem Novo Holdings A/S er ejer eller medejer af, der muliggør fondens udbetalinger. Når virksomhederne leverer gode resultater, kan fonden over tid dele flere penge ud til gavn for mennesker og samfund.

”Det er i høj grad takket være Novo Nordisk og Novozymes samt gode investeringsresultater fra fondens investeringsselskab Novo Holdings, at fonden i fremtiden har midler at uddele,” siger Niels Peder Nielsen, vice adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

”Vores forventninger til uddelinger og udbetalinger i 2020 er, at de øges relativt til 2019. De vil være påvirket af udbetalinger i forhold til vores allerede foretagne uddelinger samt nye beslutninger om støtte i 2020, herunder vores netop annoncerede initiativer i relation til coronavirussen. Vores langsigtede investeringshorisont muliggør en langsigtet uddelingspolitik, men vi bliver naturligvis påvirket af de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirussen. Vigtigheden af fondens formål og vision, samt de aktiviteter vi har mulighed for at støtte, er ikke mindst tydelig i denne tid,” siger Niels Peder Nielsen.

Fondens uddelinger og udbetalinger 2015-2019

Novo Nordisk Fonden opgør sin støtte i hhv. uddelinger og udbetalinger. I alt uddelte Novo Nordisk Fonden tæt på 4,9 mia. kr. til nye projekter i 2019. Da et uddelt beløb oftest udbetales over flere år (svarende til det enkelte bevilgede projekts løbetid), er fondens uddelte og udbetalte beløb i et givent år ikke ens. De 3,6 mia. kr. i udbetalte beløb i 2019 omfatter således udbetalinger til både eksisterende bevillinger fra tidligere år og nye bevillinger i 2019. Grafen ovenfor angiver fondens uddelte og udbetalte beløb gennem de seneste fem år.

Læs Novo Nordisk Fondens uddelingsrapport for 2019 her.

Læs mere om Novo Nordisk Fondens støtteområder her.

Udvalgte bevillinger i 2019:

Flere dygtige dataspecialister
Fonden afsatte 410 mio. kr. til et nyt Data Science Initiativ, som skal bidrage til at afhjælpe manglen på specialister inden for datavidenskab i Danmark. Datavidenskab er en vigtig drivkraft i al forskning, lige fra udviklingen af mere bæredygtig landbrugsproduktion og nye klimaløsninger til udbredelsen af ny banebrydende sundhedsteknologi.

Hjælp til syriske flygtninge i Jordan
Novo Nordisk Fonden er gået sammen med hhv. Dansk Flygtningehjælp, UNICEF og World Diabetes Foundation om tre langsigtede projekter målrettet syriske flygtninge i Jordan. Projekterne skal bidrage til at skabe bedre muligheder og fremtidsudsigter for særligt børn og unge syriske flygtninge i Jordan, hvoraf mange ikke har tilstrækkelig adgang til uddannelse og behandling af sygdomme. Fonden bevilgede i alt 165 mio. kr. til de tre projekter.

Højteknologisk platform styrker grundlag for nye opdagelser
Nye vigtige opdagelser og en styrket forskning inden for sundhedsvidenskab. Det er målet med en ny højtspecialiseret teknologisk facilitet for massespektrometri på Københavns Universitet. Platformen er tilgængelig for alle forskere både fra den akademiske verden og industrien og med fortrinsret for forskere fra de nordiske lande. Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 100 mio. kr. til platformen.

Behandling tilpasset den enkelte patient
Når Nationalt Genom Center de kommende år udarbejder genundersøgelser, vil patienterne kunne se frem til en bedre diagnostik og behandling tilpasset den enkelte – også kaldet personlig medicin. Over 80% af de lægefaglige specialer bruger i dag genetisk diagnostik, og Nationalt Genom Center vil sikre, at der kan udføres omfattende genundersøgelser af ensartet høj kvalitet, uanset hvor i landet patienten befinder sig. Novo Nordisk Fondens bestyrelse godkendte i 2018 et rammebeløb på 1 mia. kr. til centeret afventende en konkret køreplan for centerets udrulning i hele Danmark. Da denne køreplan lå klar, har Novo Nordisk Fonden i 2019 godkendt den endelige bevilling til Nationale Genom Center, som hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Fonden betaler for centerets infrastruktur og de første 60.000 genetiske analyser.

Forskere med vilde ideer
Med forskningsprogrammet NERD (New Exploratory Research and Discovery) vil Novo Nordisk Fonden støtte vilde og kreative forskningsideer inden for naturvidenskab og teknisk videnskab. Det nye program er målrettet ambitiøse, dedikerede forskere, der prioriterer at forfølge egne kreative ideer i laboratoriet og ønsker at fastholde fokus på et emne over lang tid for derigennem at frembringe ny original viden. Forskere kan ansøge fonden om op til 14 mio. kr. fordelt over syv år. Fonden har afsat i alt knap 300 mio. kr. til programmet.

Et bedre liv for gigtpatienter
Sygdomme som leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt er livslange. Et nyt forskningsprojekt skal være med til at forbedre den tidlige indsats over for patienterne og klæde dem på til at håndtere livet med gigt. Det skal ske ved at give sygeplejersker og andet sundhedspersonale nye kompetencer og værktøjer, f.eks. omkring søvnproblemer eller hvordan man fortsætter med sportsaktiviteter, så de passer til sygdomssituationen. Projektet modtog 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. I alt uddelte fonden 21,3 millioner kr. til sygeplejeforskning i 2019.

Små forskere i naturen
Naturvejlederforeningens Krible Krableprojekt giver gennem forskellige aktiviteter børn i daginstitution og skole mulighed for at komme ud og lede efter krible-krable-dyr og udforske naturen. Målet er at inspirere både børn og deres forældre til at gå på opdagelse i naturen, sådan at de får lyst til at undersøge og udforske verden omkring sig, samt at motivere og ruste pædagoger og lærere til at igangsætte Krible Krable-aktiviteter på egen hånd. Fonden har givet en bevilling på 17 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden uddelte i alt 150 mio. kr. i åben konkurrence til projekter om naturvidenskabelig uddannelse og formidling i 2019. Midlerne blev uddelt til i alt 57 projekter, og fonden modtog 315 ansøgninger.

Starthjælp til nye virksomheder
Bioinnovation Institute (BII) uddelte 86,7 mio. kr. til 34 entreprenører i 2019. BII blev etableret af fonden i slutningen af 2017 og har til formål at støtte innovative iværksættere og talentfulde forskere i videreudviklingen af forskningsprojekter til nye løsninger til gavn for samfundet.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]