Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden fortsætter støtte til børn og unges naturvidenskabelige dannelse

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt 50 mio. kr. til naturvidenskab i og uden for skoletiden, og med fire nye ansøgningsrunder i 2020 bliver der igen mulighed for at søge projektstøtte. Foto: Bugging Denmark.

Novo Nordisk Fonden har netop for tredje gang uddelt bevillinger til projekter om naturvidenskabelig uddannelse og formidling. 17 projekter modtog støtte for 50 mio. kr. og hermed bliver nye, innovative projekter sat i gang mens eksisterende, succesfulde projekter får mulighed for forankring og videreudvikling.

Spiselige insekter og naturfagsskattejagt
Med bevillingerne får elever i grundskolen blandt andet adgang til en skolefarm med spiselige insekter hos Bugging Denmark, og foreningen Danske Skoleelever udvider ”DM i fagene” med mesterskaber i fysik/kemi og naturfag.

I fritiden kan børn, unge og forældre eksempelvis se frem til en opdatering af Det Danske Spejderkorps’ populære Woop App til skattejagt og orienteringsløb med naturfaglige poster. Imens bliver der på professionshøjskolen Via University College sat fokus på pædagoger i dagtilbud med et forsknings- og udviklingsprojekt om det pædagogiske læreplanstema Natur, Udeliv & Science.

Læs mere om alle 17 støttede projekter nederst på siden.

Støtte til flere projekter på vej i 2020
Novo Nordisk Fonden ser stort potentiale i de mange forskelligartede projekter og glæder sig over at fortsætte støtten til området med fire nye ansøgningsrunder i 2020.

”Vi mener, at grundlæggende naturvidenskabelig dannelse er central for børn og unges mulighed for at agere i en verden præget af hastig teknologisk udvikling. Derfor er vi begejstrede for at se så mange innovative projekter, der kan styrke børn og unges interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden.

Fire ansøgningsrunder i 2020
I 2020 bliver det ad to omgange muligt at søge støtte til projekter om naturvidenskabelig uddannelse og fritid med udvikling af materialer, metoder og ressourcer samt til naturfagsdidaktisk forskning og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Herudover åbner fonden også to ansøgningsrunder med hvert sit specifikke tema. I foråret kan der søges støtte til projekter, der understøtter ”åben skole”-samarbejder og øger børn og unges science-kapital ved at give dem inspiration til uddannelser og karrieremuligheder inden for STEM. Senere på året vil det blive muligt at søge støtte til projekter med nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi. Læs mere her:

Forår 2020:
Projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-fremme-af-boern-og-unges-viden-om-muligheder-og-loesninger-inden-for-naturvidenskab-og-teknologi/

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-uformelle-laeringsmiljoeer-foraar-2020/

Efterår 2020:
Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-uformelle-laeringsmiljoeer-efteraar-2020/

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-nytaenkende-kommunikation-og-debat-om-naturvidenskab-og-teknologi-2020/

De 17 støttede projekter i denne uddelingsrunde:

Almas Intelligente Have – læringsglæde i de naturvidenskabelige fag
Kristian Toft, Mølleskolen, Ry, DKK 3,2 mio., 3 år
En moderne, teknologisk byggelegeplads, hvor børn, unge, forældre og andre kan eksperimentere med vind, vand, lys og planter.

Arkæologi og Naturvidenskab – naturfag på det kulturhistoriske museum
Maria-Louise Jacobsen, Københavns Museum, DKK 5,6 mio., 4 år
Etablering af arkæologisk laboratorium og udvikling af undervisningsforløb om arkæologi målrettet naturfagsundervisningen i udskolingen.

Battle for Water
Thomas Aue Sobol, Planet2030, DKK 1,8 mio., 2 år
Digitalt materiale til grundskolen, der kombinerer dokumentargenren med de nyeste digitale teknologier for at engagere elever i emner som natur, sundhed og teknologi.

Dataekspeditioner – Udvikling af ny model for universitets-gymnasie brobygning til styrkelse af Informatik-faget
Martin Dybdal, Københavns Universitet, DKK 6,0 mio., 4 år
Udvikling af undervisningsmateriale i samarbejde mellem Gymnasier og universitet, der styrker informatik-læreres faglighed og fagkultur med henblik på at motivere gymnasieelevers interesse i IT-fagene.

DM i Fagene – Fagenes festival: En naturfaglig udvidelse med faget fysik/kemi og en ny tværfaglig holdkonkurrence med naturvidenskab i fokus.
Tina Ravnsmed Hamborg, Danske Skoleelever, DKK 1,8 mio., 3 år
DM i fagene udvides med mesterskaber i faget fysik/kemi samt en tværfaglig holddisciplin, hvor biologi, fysik/kemi og/eller matematik indgår sammen med andre fag.

En naturvidenskabelig rejse langs Susåen, få rejsefeber og naturvidenskab i blodet
Kirsten Blicher Friis, Kongskilde Naturcenter, DKK 4,5 mio., 3 år
10 naturfaglige basecamps langs Susåen er udgangspunkt for naturvidenskabelige opdagelsesrejser målrettet skolebørn og børnefamilier.

GrowBot Universe
Rikke Andersen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, DKK 6,0 mio., 3 år
Videreudvikling og udbredelse af et læringsunivers med ”Growbots” målrettet udskolingen. Der arbejdes med at dyrke afgrøder i klasselokalet i et lukket økosystem, hvor vækstbetingelserne programmeres af eleverne.

Havet for længe siden
Jon Diderichsen, Den Blå Planet (Danmarks Akvarium), DKK 2,5 mio., 3 år
Toårig særudstilling, ”Havet for længe siden”, om havets historie og dets fremtid fortalt igennem virkelighedstro 1:1 modeller af fortidens kæmper.

HCØ2020 – Danmark fejrer 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen
Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet, DKK 1,5 mio., 1 år
Formidling i form af videoproduktion, trykte medier med mere af de mange aktiviteter, der afholdes i forbindelse med 200-års fejringen af H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Midler til etablering af Nationalt Newton-center
Ulrik Bollerup Thomsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, DKK 1,7 mio., 3 år
Etablering af to danske Newton-rum samt etablering af nationalt Newton-center.

Naturlig science i dagtilbud
Kathrine Ersted Sørensen, Guldborgsund Kommune, DKK 2,2 mio., 3 år
Praksisnær kompetenceudvikling af kommunens pædagogiske personale inden for sciencepædagogik. Afvikles i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Pædagogers arbejde med science i daginstitutioner
Niels Ejbye-Ernst, VIA University College, DKK 4,5 mio., 4 år
Projektet vil igennem forskning og praksis styrke det pædagogiske arbejde lærerplanstemaet natur, udeliv og science i daginstitutioner og på pædagoguddannelsen.

Skolefarm med spiselige insekter som innovativt læringsmiljø i STEM-undervisning
Jakob Rukov, Bugging Denmark, DKK 1,5 mio., 2 år
Små lokale skoleinsektfarme modvirker madspild og producerer spiselige insekter som danner ramme for tværfaglige STEM-forløb rettet mod grundskolens mellemtrin og udskoling.

Viden Skaber
Jens Nielsen, Støvring Gymnasium, DKK 1,6 mio., 2 år
Gymnasieelever formidler aktuel naturvidenskabelig forskning på nye måder til den brede befolkning. Projektet er et samarbejde mellem nordjyske gymnasier og Aalborg Universitet.

Woop App 2.0
Peter Tranevig, Det Danske Spejderkorps, DKK 2,8 mio., 2 år
Med en opdatering af Woop App kan børn og unge fortsat gå på skattejagt og lave orienteringsløb i naturen og vil nu også få mulighed for at gå på opdagelse i det naturfaglige univers med en række helt nye funktioner og indhold.

Ørejsen til Endelave: Vi STEM-motiverer børnehavebørn og pædagoger, og styrker deres naturvidenskabelige interesse og viden
Bente Skovgaard Rasmussen, Endelave Skole, DKK 0,3 mio., 2 år
Ørejsen er et naturskole-oplevelses-undersøgelsesforløb for børnehavebørn, hvor formålet er at styrke interessen for STEM blandt de mindste gennem rejser til øen Endelave.

Øvelser og eksperimentel bioteknologi i gymnasiet
Lars Haastrup Pedersen, Aalborg Universitet, DKK 2,3 mio., 3 år
”Klar-til-brug laboratorieøvelser” til bioteknologiundervisningen i gymnasiet med brug af DNA-analyse, PCR, elektroforese, bioreaktorer og kromatografi til proteinoprensning. Instruktioner og lærebog udarbejdes i samarbejde med Ege-bøger. Apparatur kan rekvireres via Center for Undervisningsmidler.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]