Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 250 mio. kr. til Statens Serum Institut i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for den ny coronavirus

Novo Nordisk Fondens bevilling, der blev besluttet den 27. marts 2020, har til formål at bidrage til markant at øge antallet af danskere i den brede befolkning, der kan testes for, om man er smittet eller har været smittet med den ny coronavirus.

Fondens bevilling anvendes til indkøb og opsætning af den nødvendige infrastruktur på Statens Serum Institut samt som supplement til omkostningerne forbundet med tests.

Testaktiviteterne sættes i gang med det samme, og ambitionen er at kunne teste op mod 20.000 danskere om dagen.

Det nye nationale testcenter, Testcenter Danmark, vil være forankret ved Statens Serum Institut og er etableret i et tæt samarbejde mellem stat, regioner, det nationale beredskab og sygehuse, herunder Rigshospitalet, samt Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk bistår med rådgivning, mandskab og teknologi til etablering og gennemførelse af tests. Andre virksomheder, bl.a. Novozymes, har bistået med udstyr.

”Vi har arbejdet benhårdt på at øge testkapaciteten siden coronavirus begyndte at sprede sig i Danmark. Nu har vi fået opbygget kapacitet, og den skal vi udnytte til fulde. På den måde kan vi sikre rettidig behandling af borgere smittet med COVID-19, og så kan vi følge smitteudviklingen i samfundet, og anvende den viden aktivt, når vi gradvist genåbner Danmark, ” siger sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger: ”TestCenter Danmark er et særdeles vigtigt initiativ, der vil medvirke til at sikre, at flere mennesker vil kunne blive testet for den nye coronavirus. Det vil kunne skabe en større tryghed og sikkerhed for den enkelte og de personer, som man omgås med, og det vil kunne underbygge den gradvise genåbning af samfundet, herunder genstart af den danske økonomi. Et nationalt set-up, der kan forbedre vores evner til at teste befolkningen i stor skala, vil også gøre os bedre rustet til at tackle udfordringer som denne i fremtiden.”

Mads Krogsgaard Thomsen, koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, siger: ”Novo Nordisk har sammen med Novo Nordisk Fonden stillet sig til rådighed for Statens Serum Institut til en national opskalering af tests, der skal vise om borgere er smittet eller har været smittet med coronavirus. Novo Nordisk bidrager med mandskab, forskningsmæssig viden og teknologi til samarbejdet.”

Test foretages i hele Danmark
Borgere vil kunne få foretaget tests i de hvide telte, der de seneste uger er rejst i alle fem danske regioner. Disse prøveindsamlingsstationer vil være bemandet af regionerne og det nationale beredskab. Alle prøver vil derefter blive transporteret til TestCenter Danmark på Statens Serum Institut, hvor de analyseres. Visitation til test og information om prøveresultater følger sundhedsvæsnets anvisninger og procedurer og benytter dets IT-systemer.

Initiativet er rettet mod den brede befolkning, og som visiteres dertil af sundhedsvæsnet. Det er et vigtigt element i realisering af den nationale teststrategi. Dermed komplementerer initiativet de regionale hospitalers testkapacitet.

To typer af test
TestCenter Danmark kommer til at arbejde med to forskellige test. For det første virustesten, der tester for, hvorvidt en person har COVID-19. For det andet antistoftest, som tester, hvorvidt en person har dannet antistoffer og dermed viser tegn på allerede at have haft COVID-19.

TestCenter Danmark skal teste personer uden symptomer, herunder særlige samfundsgrupper som f.eks. ikke-regionalt ansat personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, pårørende til sårbare personer, der på eget initiativ kontakter egen læge med et ønske om at blive testet, kontakter til smittede og et repræsentativt udsnit af befolkningen. Dermed bliver TestCenter Danmark en vigtigt element i smitteovervågningen af samfundet både i kraft af virustest og i antistoftest, som på sigt vil udføres.

Støtte til akutte projekter
Novo Nordisk Fonden har ud over støtten til testcentret igennem de seneste uger bevilget støtte på i alt knap 85 mio. kr. til flere end 40 forskellige akutte COVID-19-projekter, herunder projekter med videnskabeligt, behandlingsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller socialt fokus.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]