Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden øgede sine udbetalinger med 30 pct. i 2018

Novo Nordisk Fonden udbetalte 1,7 mia. kr. i støtte i 2018 til projekter, der gavner samfundet. Det var en stigning på 30 pct. i forhold til 2017, hvor fonden udbetalte 1,3 mia. kr. I de kommende år vil fonden yderligere øge sine udbetalinger og udbrede sin støtte til flere områder.

Novo Nordisk Fonden udbetalte i 2018 støtte til en lang række projekter inden for en bred vifte af fagområder, herunder lægevidenskab, behandling og forebyggelse af diabetes, naturvidenskab, bioteknologi, udvikling og innovation samt sociale og humanitære formål.

I alt modtog fonden 2.614 ansøgninger og uddelte 463 bevillinger.

”De projekter, vi støtter, skal have potentiale til at forbedre menneskers liv eller samfundets bæredygtighed. Vi har i 2018 støttet flere projekter og med større beløb end nogensinde før,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Blandt fondens nye initiativer i 2018 er etableringen af LIFE, et nyt stort almennyttigt læringscenter, der stiller gratis undervisningstilbud inden for naturvidenskab til rådighed for skoler i hele landet.

Et andet nyt initiativ er en markant udvidelse af fondens forskningslederprogram, der støtter forskningsledere på alle karrierestadier. Bevillingerne uddeles efter ansøgninger indsendt til fonden i åben konkurrence, og fuldt udrullet vil programmet finansiere 240 forskningsledere.

Læs mere i Novo Nordisk Fondens Grant Rapport 2018 (kun på engelsk).

Novo Gruppen bag vækst i udbetalinger
Det er de økonomiske resultater fra virksomhederne i Novo Gruppen og øvrige virksomheder, som fonden er ejer eller medejer af, herunder særligt Novo Nordisk A/S, der har muliggjort, at fonden igen i 2018 kunne hæve sine udbetalinger. Når virksomhederne leverer gode resultater, kan fonden dele flere penge ud til gavn for mennesker og samfund.

Fonden vedtog i 2018 også en ny strategi for sine aktiviteter i de kommende fem år. Ambitionen er, at fondens årlige udbetalinger skal stige til ca. fem mia. kr. frem mod 2023 – ca. en tredobling i forhold til udbetalingsniveauet for 2018.

”Vores ambition er at øge vores udbetalinger over de kommende fem år. Samtidig vil vi støtte væsentligt bredere, end vi hidtil har været kendt for. Vi vil fortsat støtte forskning, behandling og udvikling, der kan forbedre menneskers liv. Samtidig går vi nu mere fokuseret ind på områder, der kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund,” siger Birgitte Nauntofte.

Novo Nordisk Fondens udbetalinger 2014-2018
2018: 1,7 mia. kr.
2017: 1,3 mia. kr.
2016: 1,1 mia. kr.
2015: 914 mio. kr.
2014: 733 mio. kr.

Fondens uddelinger og udbetalinger 2014-2018
I alt uddelte Novo Nordisk Fonden tæt på 3,9 mia. kr. til nye projekter i 2018. Da et uddelt beløb oftest udbetales over flere år (svarende til det enkelte bevilgede projekts løbetid), er fondens uddelte og udbetalte beløb i et givent år ikke ens. De 1,7 mia. kr. i udbetalte beløb i 2018 omfatter således udbetalinger til både eksisterende bevillinger fra tidligere år og nye bevillinger i 2018. Grafen nedenfor angiver fondens uddelte og udbetalte beløb gennem de seneste fem år.

 

 

UDVALGTE STØTTEDE PROJEKTER I 2018:

Challenge Programme
Fonden uddelte igen 360 mio. kr. gennem sit Challenge Programme, der sætter fokus på bl.a. væsentlige globale sundhedsudfordringer. Midlerne blev uddelt i åben konkurrence og gik til seks store forskningsprojekter inden for hhv. proteinkemi, leversygdommen NASH og fedme. Beløbene udbetales over seks år.

Nationalt Genom Center
Fondens bestyrelse har reserveret en ramme på 990 mio. kr. over en periode på 4,5 år til etablering og drift af infrastrukturen i Nationalt Genom Center, der hører under Sundheds- og Ældreministeriet som en selvstændig organisation. Heraf er 102 mio. kr. bevilget til at sætte gang i etablering af centrets data- og computerenhed i starten af 2019. Fonden har desuden bevilget op til 30 mio. kr., så ministeriet kan inddrage førende danske og internationale eksperter i udarbejdelsen af en fremtidssikret drejebog for etableringen og driften af infrastrukturen i centret. Målet med centret er at skabe mulighed for bedre og mere målrettede behandlingstilbud på en lang række sygdomsområder til gavn for den enkelte patient.

Bioinnovation Institute
Bioinnovation Institute (BII) uddelte 67,5 mio. kr. til 14 entreprenører i 2018. BII blev etableret af fonden i slutningen af 2017 og har til formål at støtte innovative iværksættere og talentfulde forskere i videreudviklingen af forskningsprojekter til nye løsninger til gavn for samfundet.

Naturvidenskabelig uddannelse og formidling
Fonden uddelte 100 mio. kr. til 19 forskellige projekter omhandlende naturvidenskabelig uddannelse eller formidling. Det var første gang, fonden uddelte støtte til området efter opslag i åben konkurrence. Fonden modtog 202 ansøgninger.

Styrket forskning i metabolisme
Fonden bevilgede 700 mio. kr. til Københavns Universitet til styrkelse af Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, der blev etableret i 2010. På baggrund af fremragende forskningsresultater og en spændende og ambitiøs plan for de kommende fem år besluttede fonden at bevilge yderligere midler til at styrke centrets forskning og internationale profil.

Nationalt Elitesport Center
Fonden uddelte 100 mio. til Team Danmark til etablering af et Nationalt Elitesport Center. Centret har til formål at styrke Danmarks konkurrenceevne inden for international eliteidræt og at skabe ny viden om fysisk aktivitet, der også kan komme den brede befolkning til gavn.

Steno Diabetes Center Sjælland
Fonden bevilgede 835 mio. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland, som derved blev det femte i rækken af specialiserede diabetescentre i hele Danmark finansieret af fonden. Ambitionen med centrene er, at færre mennesker skal have diabetes, og de, der har sygdommen, skal leve bedre og længere med færre komplikationer og øget livskvalitet. Fonden har i alt bevilget støtte på 7,375 mia. kr. til at etablere centrene. Beløbene udbetales over 10 år.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, 3067 4805, [email protected]