Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden øger støtte til afholdelse af konferencer, symposier og workshops

Hensigten med fondens støtte er at give både ledende og yngre forskere mulighed for at mødes og præsentere de nyeste forskningsresultater og metoder inden for deres forskningsfelter

At dele indsigt og nye opdagelser er essentielt i forskning. For at fremme videndeling og igangsatte netværksaktiviteter inden for forskning og innovation har Novo Nordisk Fonden derfor oprettet et nyt støtteprogram til afholdelse af konferencer, symposier og workshops.

Ansøgere kan søge om støtte til mellemstore events, der typisk strækker sig over to til tre dage. Disse kan finde sted både på hospitaler og universiteter. Typisk støttes videnskabelige konferencer, innovationsevents organiseret af forskere eller events organiseret af studerende. Alle med det formål at fremme videndeling og netværksfremmende aktiviteter.

Ansøgte arrangementer i den igangværende ansøgningsrunde skal afholdes i perioden mellem sommeren 2019 og sommeren 2020. Arrangementerne skal afholdes i Danmark. Hovedansøger skal være bosiddende i Danmark og kan enten være forsker på højt internationalt niveau eller en repræsentant fra en studenterorganisation. Ansøgeren skal samtidig også være hovedorganisator for konferencen eller symposiet.

Der kan ansøges om støtte til konferencen, symposiet eller andre events inden for de videnskabelige områder, som Novo Nordisk Fonden generelt støtter:

  • Biomedicin og sundhedsforskning,
  • Life science og industrielle applikationer, som fremmer bæredygtighed,
  • Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet,
  • Forskning i kunst og kunsthistorie,
  • Innovation.

For at komme i betragtning skal konferencen eller symposiet præsentere internationalt anerkendte talere. Der lægges fra fondens side særlig vægt på at yngre forskere og studerende præsenterer deres forskning.

Puljen for støtte til konferencer, symposier og workshops har et budget på 7,5 mio. kr. årligt, og der åbnes op for nye ansøgninger to gange om året.

Ansøgningsfrist er: 15. november 2018.

Yderligere information

Morten Bache, senior scientific officer, tlf.: 7730 1560, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]