Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden og European Foundation for the Study of Diabetes præsenterer en ny pris inden for diabetes præcisionsmedicin

Den nye pris er oprettet for at fejre 100-året for opdagelsen af insulin og for at styrke translationel forskning inden for diabetesbehandling.

European Foundation for the Study of Diabetes og Novo Nordisk Fonden har besluttet at fejre 100-året for opdagelsen af insulin i 1921 ved at oprette en forskningspris: the European Foundation for the Study of Diabetes and Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award.

Prisen retter sig mod innovative forskningsprojekter inden for diabetes præcisionsmedicin, som er i stand til at se ind i og finde løsninger for fremtiden. Prisvinderne forventes at præsentere nye præcisionsmedicinske projekter, der vil være til gavn for mennesker med diabetes, og forskerne vil muligvis allerede have leveret gode resultater inden for området. De projekter, der modtager prisen, forventes at styrke vigtige områder inden for translationel forskning og desuden understøtte, at innovation hurtigere kommer diabetesbehandlingen til gavn.

Forskere og klinikere ved uafhængige forskningsinstitutioner opfordres til at indsende projekter til indstilling til den nye Precision Diabetes Medicine Award. Ansøgerne skal være medlem af European Association for the Study of Diabetes.

”At omsætte viden fra grundforskning til patientbehandling er typisk et underfinansieret felt. Dette har ført til, at der i gennemsnit går 17 år fra det tidspunkt, hvor en ny opdagelse er gjort, og indtil den bliver implementeret i klinisk praksis. Ved at støtte diabetes præcisionsmedicin med denne pris ønsker vi at være med til at kunne forkorte tidshorisonten og dermed hurtigere forbedre livet for mennesker med diabetes,” siger Martin Ridderstråle, Senior Vice President for Patient Care, Novo Nordisk Fonden.

Stefano Del Prato, President for European Foundation for the Study of Diabetes, siger: ”Forskning inden for diabetes præcisionsmedicin er i vækst og har potentialet til at skabe en ny klassificering af diabetes, der kan hjælpe med bedre beslutninger og timing i behandlingen af millioner af mennesker med diabetes. Der er dog stadig enormt meget arbejde, der skal laves for at skabe yderligere fremskridt. Vi glæder os derfor over samarbejdet med Novo Nordisk Fonden og muligheden for at arbejde videre mod vores mål om at fremme og støtte frontline-diabetesforskning, der har et stort innovativt potentiale og et klart translationelt fokus på yderligere at optimere diabetesbehandling til gavn for mennesker, som lever med sygdommen.”

”Vi er meget glade for at kunne lancere dette prisprogram sammen med Novo Nordisk Fonden, fordi vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker diagnosticeres med diabetes, og hvor diabetes præcisionsmedicin derfor er et vigtigt skridt på vejen mod fremtidens diabetesbehandling med hensyn til sygdomsprognose, forudsigelse af behandlingseffekt og patientstratificering,” siger Michael Roden, bestyrelsesformand for European Foundation for the Study of Diabetes Scientific Board.

Det var et gennembrud, da insulin blev opdaget for 100 år siden, og behandlingen har siden været livsreddende for mange mennesker med diabetes. Men selvom insulin og andre behandlingsmetoder har været brugt i et århundrede, anvendes de ofte på den samme måde til størstedelen af patienterne. Der er derfor fortsat et stort potentiale i at skræddersy og målrette behandlingen til den enkelte patient. Diabetes præcisionsmedicin skræddersyr behandlingen baseret på en persons livsstil, miljø, genetik og andre biomarkører og har til formål at gøre netop det: at påvise, hvem man skal behandle med hvad og hvornår.

”Med diabetes præcisionsmedicin forsøger man at skræddersy diagnoser, prognoser, forebyggelse og diabetesbehandling til specifikke undergrupper og – i sidste ende – til den enkelte patient. Dette kræver nye tilgange og integration af flerdimensionelle data,” siger Martin Ridderstråle.

Om prisen
Der vil årligt blive uddelt bevillinger til tre projektansøgninger, hvor vinderprojektet modtager 2 mio. kr., mens de to andenpladser hver modtager 500.000 kr. Der vil være åbent for prisansøgninger i 3 fortløbende år og dermed fejres henholdsvis opdagelsen af insulin i 1921, den første anvendelse af insulin på mennesker i 1922 og den første insulinrelaterede Nobelpris i 1923.

Ansøgningerne bliver behandlet af en uafhængig ad hoc-komité af specialister, der organiseres af European Foundation for the Study of Diabetes. Ad hoc-komitéen vurderer ansøgningerne baseret på deres videnskabelige kvalitet, innovationspotentiale og vision ud fra et tydeligt translationelt fokus, som skal bringe grundforskningsviden i spil til anvendelse over for patienter omkring sygdomsforebyggelse og -prognose, forudsigelse af behandlingseffekt eller patientstratificering. Forskningsbevillingen udbetales til modtagerens institution. Såvel vinderprojektet som de to andenpladser kan indeholde grupper på op til én ansøger og to medansøgere.

Prismodtagerne vil blive bedt om at udarbejde en videnskabelig artikel ud fra deres eget forskningsperspektiv til Diabetologia, og de vil desuden blive inviteret til at holde en prisforelæsning på et 2-dages hybrid-symposium i København om diabetes præcisionsmedicin, der arrangeres af Novo Nordisk Fonden, European Foundation for the Study of Diabetes og Diabetologia, og som afholdes for første gang den 22.–23. november 2021.

Indkaldelse af ansøgninger
Ansøgerne skal arbejde på et universitet, et hospital eller en anden almennyttig forskningsinstitution i hele bevillingsperioden og være medlem af European Association for the Study of Diabetes.

I år er ansøgningsfristen for bevillinger den 17. maj 2021, kl. 12 middag (dansk sommertid).

For mere information om ansøgningskravene og indsendelse af ansøgning: www.europeandiabetesfoundation.org.

Om European Foundation for the Study of Diabetes
European Foundation for the Study of Diabetes blev oprettet af European Association for the Study of Diabetes for at finansiere initiativer inden for alle områder af diabetesforskning. Formålene med European Foundation for the Study of Diabetes er at fremme og støtte forskning inden for diabetes, at formidle den opnåede viden hurtigere og at understøtte anvendelsen af denne viden.

European Foundation for the Study of Diabetes arbejder udelukkende på et almennyttigt grundlag underlagt de relevante myndighedsregler omkring velgørenhed og beskatning for at støtte diabetesforskning.

Siden sin dannelse har European Foundation for the Study of Diabetes stillet mere end 740 mio. kr. til rådighed for diabetesforskning i Europa gennem forskellige typer bevillinger. I løbet af de sidste 5 år har fonden udviklet sig til at være en vigtig europæisk finansieringskilde for diabetesforskning, og den løbende målsætning er at øge bevidstheden i Europa om sværhedsgraden og omfanget af denne ødelæggende sygdom.

Yderligere information

European Foundation for the Study of Diabetes: Simon Müller, +49 211 758469 0, [email protected]

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup, pressechef, Communications, +45 3067 4805, [email protected]