Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden skærper fokus på sundhed og bæredygtighed i ny 2030-plan

Novo Nordisk Fonden vil de kommende år øge sin indsats for at bidrage til at løse presserende, globale samfundsudfordringer. Frem mod 2030 vil fonden fokusere på tre centrale temaer: Menneskers sundhed, samfundets og planetens bæredygtighed og en styrkelse af det danske life science-miljø. Samtidig vil fonden øge sit internationale fokus og sit uddelingsniveau.

Hvordan forbedrer vi vores beredskab over for fremtidige pandemier? Hvordan forebygger og behandler vi sygdomme såsom svær overvægt, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme bedre? Og hvordan accelererer vi den grønne omstilling af vores landbrug og fødevareproduktion, mens vi samtidig bremser klimaforandringerne?

Disse spørgsmål er centrale i en ny plan for Novo Nordisk Fondens arbejde frem mod 2030.

”Både corona-pandemien, diabetesudbredelsen og klimaforandringerne understreger behovet for en global indsats i forhold til at sikre menneskers sundhed og få sat skub i den grønne omstilling,” udtaler Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Han tilføjer: ”Samtidig har invasionen af Ukraine udstillet vores afhængighed på både energi- og fødevareområdet og vist, at der hurtigt bør udvikles bæredygtige alternativer til at sikre vores fødevare- og forsyningssikkerhed. Det er nogle af de centrale problemstillinger, vi vil adressere de kommende næste år.”

På sundhedsområdet vil fonden bl.a. fokusere på forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme som svær overvægt, type-2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme, der truer folkesundheden i lande over hele verden og er den førende årsag til dødsfald globalt.

”Vi er blevet væsentlig bedre til at behandle disse sygdomme, men der er stadig meget, vi mangler at lære om, hvorfor nogle mennesker udvikler disse sygdomme, mens andre ikke gør. Øget viden på dette område kan også bidrage til at skabe øget lighed i sundhed, både i Danmark og globalt. Et andet presserende sundhedsbehov er et forbedret beredskab over for nye viruspandemier og stigende antibiotikaresistens,” siger Mads Krogsgaard Thomsen.

På bæredygtighedsområdet er en af de presserende udfordringer, hvordan vi skal brødføde en stigende verdensbefolkning, samtidig med at vi afbøder yderligere klimaforandringer.

I de kommende år vil Novo Nordisk Fonden derfor støtte yderligere op om forskning og innovation, der kan accelerere den grønne omstilling i bl.a. vores landbrug og fødevareproduktion, mens vi samtidig udvikler viden og teknologier, der bidrager til at bremse klimaforandringerne. Det kan fx være udvikling af teknologi og metoder til at indfange, lagre og genanvende CO2 som et værdifuldt råmateriale.

Dansk life science i verdensklasse
Forskning, innovation og ny teknologi er selve grundlaget for, at samfundet kan gennemføre den grønne omstilling og skabe store landvindinger på sundhedsområdet. Derfor vil fonden arbejde for et dansk life science-miljø i verdensklasse ved at understøtte hele værdikæden – lige fra naturfaglig dannelse og uddannelse af børn og unge, over støtte af talentudvikling og etablerede forskere på universiteterne til etablering af nye forskningsbaserede start-up virksomheder. Derudover vil fonden støtte etablering af forskningsinfrastruktur, der kan bruges både af forskere og erhvervsliv til at skabe og opskalere nye løsninger og produkter.

Danmark er et naturligt omdrejningspunkt for fondens bevillinger, men der vil i de kommende år være et øget internationalt fokus i aktiviteterne.

”Globale udfordringer kræver globale løsninger og internationalt samarbejde. Derfor vil fonden i de kommende år søsætte flere storstilede satsninger med inddragelse af større samarbejdspartnere, hvor der arbejdes på tværs af sektorer, forskningsdiscipliner og landegrænser,” siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Novo Nordisk Fonden forventer at nå et årligt bevillingsniveau på over 10 mia. kr. frem mod 2030.

Se film med Mads Krogsgaard, der fortæller om Novo Nordisk Fondens nye strategi her.

Fokusområder i Novo Nordisk Fondens bevillinger frem mod 2030

Sundhed
Fondens indsats vil være målrettet forskning og innovation, der bidrager til:

 • Forebyggelse og behandling inden for kardiometaboliske sygdomme såsom svær overvægt, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme
 • Stamcelle-baseret terapi rettet mod kroniske sygdomme
 • Udvikling af ny antiviral medicin i forhold til fremtidige pandemier
 • Udvikling af nye former for antibiotika for at imødegå den stigende globale antibiotikaresistens
 • Bekæmpelse af ulighed i sundhed

Bæredygtighed
Fonden vil bidrage til samfundets grønne omstilling ved at understøtte ny viden, teknologi og løsninger, der kan bane vejen for:

 • Et bæredygtigt landbrug
 • En bæredygtig fødevareproduktion, der giver Jordens befolkning adgang til sund kost
 • Bekæmpelse af klimaforandringerne og accelerering af den grønne omstilling af samfundet

Life science-værdikæden
Fonden vil bidrage til at skabe et dansk life science-miljø i verdensklasse ved at understøtte hele værdikæden:

 • Grundforskning
 • Forskningsinfrastrukturer og -teknologier
 • Translationel forskning samt udvikling og udrulning af løsninger, der kan skabe samfundsmæssig forandring
 • Uddannelse og styrkelse af samfundets videnskabelige kapital

Læs mere om de tre temaer i strategien her.

 

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond etableret i 1924, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at forbedre menneskers sundhed og samfundets samt planetens bæredygtighed, og den arbejder ud fra en mission om at fremme forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometabolske og infektionssygdomme, samt bidrage til udviklingen af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

https://novonordiskfonden.dk/da/