Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter Danmarks Indsamling 2020

Novo Nordisk Fonden har bevilget 2,5 mio. kr. i støtte til Danmarks Indsamling 2020. Årets tema er Børn på flugt.

Danmarks Indsamling er en fælles indsamling til fordel for udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika, som DR og 12 af Danmarks største humanitære organisatio-ner står bag.

Teamet for 2020 er Børn på flugt. Der samles bl.a. ind til børn, som skal have hjælp undervejs på flugten, og når de er nået frem. Indsamlingen hjælper også børn, som har mulighed for at vende hjem til deres familie eller oprindelsesland, ligesom der samles ind, så flugt og migration til storbyernes gadeliv ikke skal være børnenes nødvendige udvej.

”Aldrig har så mange mennesker været på flugt, og FN estimerer, at det drejer sig om mere end 70.800.000 mennesker. Over halvdelen er børn under 18 år, og alt for man-ge af disse børn er uledsagede. Børnene er lette ofre for overgreb, vold og sygdom – og de er psykisk påvirkede af en utryg barndom. Et liv på flugt er virkelig ikke for børn. Der er brug for at alle støtter op om denne vigtige sag,” siger Mulle Juul Kors-holm, pressetalsmand Danmarks Indsamling.

Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til humanitære og sociale formål siger:

”Børnene er vores fremtid, og det er vigtigt, at vi støtter dem, så de kan vokse op i trygge rammer og blive stærke kræfter, der kan påvirke de samfund, de lever i. Derfor er det fantastisk, at hele Danmarks går sammen om at hjælpe børn på flugt. Indsam-lingens formål ligger tæt op ad Novo Nordisk Fondens vision om at bidrage til at forbedre menneskers liv og samfundets bæredygtighed.”

De 12 deltagende humanitære organisationer i 2020 er Folkekirkens Nødhjælp, SOS Børnebyerne, UNICEF, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Læger uden Grænser, Oxfam IBIS, PlanBørnefonden, CARE Dan-mark og Dansk Folkehjælp. Organisationerne arbejder for at hjælpe udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika ud af fattigdom, hjælpe de mest udsatte mennesker til en bedre fremtid og fremme FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

Novo Nordisk Fonden bevilgede også 2,5 mio. kr. til Danmarks Indsamling i 2018 og 2019. Siden 2007 har Danmarks Indsamling indsamlet mere end en mia. kr. til hu-manitære formål.

Yderligere information
Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]