Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter nyt stort partnerskab for bedre behandling af mennesker med kroniske sygdomme i kriseramte områder

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 57,5 mio. kr. til en stor fireårig indsats i Libanon, der skal forbedre sundheden for syriske flygtninge og andre sårbare grupper, som lider af kroniske, ikke-smitsomme sygdomme. Projektet kombinerer for første gang kompetencerne hos Røde Kors og World Diabetes Foundation i en fælles indsats. Foto: Lebanese Red Cross.

Et nyt partnerskab mellem Novo Nordisk Fonden, Røde Kors i Danmark og World Diabetes Foundation skal hjælpe flygtninge og andre sårbare grupper i Libanon i forhold til forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk. Ikke smitsomme-sygdomme er et underprioriteret felt i forbindelse med humanitære kriser på globalt plan, selvom antallet af mennesker med ikke-smitsomme sygdomme er i voldsom vækst mange steder i verden, herunder i Libanon.

World Diabetes Foundation har en unik ekspertise inden for projekter omkring diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i udsatte områder og blandt flygtninge, mens Røde Kors har stor erfaring med humanitært arbejde og en stærk lokal tilstedeværelse i humanitære kriser som i Libanon. Ved at gå sammen kan projektet opnå bedre resultater, end organisationerne ville kunne hver for sig.

”Røde Kors og World Diabetes Foundation er blandt de få danske organisationer, der har forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme i humanitære kriseområder som en spidskompetence. Jeg ser et stort potentiale i, at de to organisationer med dette projekt forener deres kræfter for at forbedre sundheds-situationen for de syriske flygtninge og lokalbefolkningen i Libanon,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden.

Forbedret adgang til sundhed og behandling
Libanon er dybt præget af krisen i Syrien efter at have modtaget mere end 1,5 mio. syriske flygtninge over de seneste år. Samtidig med at sundhedssystemet er under pres fra de mange flygtninge, har den politiske og økonomiske ustabilitet, ikke mindst efter eksplosionen i Beirut, og COVID-19 pandemien gjort flere libanesere fattigere og afhængige af det offentlige sundhedssystem. Derfor er det særligt svært for sundhedssystemet at tage sig af den stigende gruppe af kronisk syge patienter med f.eks. diabetes, der kræver vedvarende og ofte dyr behandling.

Det nye projekt skal medvirke til at styrke sundhedssystemet i Libanon gennem forbedret kapacitet på op mod 230 lokale sundhedscentre, der dækker næsten hele landet. Centrene vil modtage udstyr, efteruddannelse af sundhedspersonale og ressourcer til at styrke opfølgning af patienter. Dette vil gøre centrene i stand til bedre at diagnosticere ikke-smitsomme sygdomme og til at screene personer i risikogruppen. Mere end 100.000 personer i risikogruppen forventes screenet i løbet af projektet.

”Vi er glade for muligheden for at kunne lancere dette projekt i Libanon hvor vi har en stærk lokal tilstedeværelse og stor erfaring med sundhedsfremme. Projektet styrker Libanons sundhedssystem, som i dag er i knæ, og bidrager til at skabe øget modstandsdygtighed blandt nogle af landets mest udsatte grupper,” siger Peter Klansø, som er international chef i Røde Kors i Danmark.

Administrerende direktør hos World Diabetes Foundation, Leif Fenger Jensen, fremhæver i anledningen af projektets offentliggørelse dets nyskabende ambition. ”Ikke-smitsomme sygdomme som diabetes må og skal indtænkes langt mere i humanitære kriser, der ofte kan være langvarige. Vi påskønner Røde Kors’ store fokus på dette og ser frem til et tæt samarbejde om en fælles indsats i forhold til situationen i Libanon”.

Projektet skal også igangsætte forskningsprojekter i samarbejde med blandt andet American University of Beirut, der er et førende universitet i regionen. Fokus er på forskningsprojekter, der kan understøtte behandling, opsamle viden og forbedre rammerne for håndtering af ikke-smitsomme sygdomme i landet.

Projektet udmøntes som et samlet projekt, hvor 30 mio. kr. bevilliges til Røde Kors og 27,5 mio. kr. til World Diabetes Foundation.

Om Røde Kors
Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. 192 lande er med Genevekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger. Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 12 millioner frivillige over hele verden.

Om World Diabetes Foundation
World Diabetes Foundation (WDF), med hovedsæde i Danmark, blev etableret i 2002 og har til formål at støtte forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslande ved at yde bistand til projekter og initiativer inden for oplysning, sundhedsfremme og kapacitetsopbygning.

WDF har til dato støttet mere end 500 projekter i over 100 lande og samarbejder med sundhedsministerier, civilsamfund og internationale organisationer.

Yderligere information

Jakob Sloth Madsen, seniorrådgiver World Diabetes Foundation, tlf. 3079 2135, [email protected]

Røde Kors presseafdeling, tlf. 3529 9699

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]