Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter Røde Kors’ indsats mod ikke-smitsomme sygdomme

Ikke-smitsomme sygdomme er en udfordring for mennesker og sundhedssystemer overalt i verden, men specielt i udsatte områder er det svært at sikre adgang til den rette medicin og behandling.

Ikke-smitsomme sygdomme som astma, diabetes og forhøjet blodtryk er anerkendt som et underprioriteret indsatsområde i forbindelse med humanitære kriser, og antallet af mennesker med ikke-smitsomme sygdomme er i dramatisk vækst mange steder i verden.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget støtte til to projekter ledet af Røde Kors, der sætter fokus på at forbedre forholdene for mennesker med ikke-smitsomme sygdomme i Kenya, Irak og Libanon. Hvert projekt har modtaget 1 mio. kr.

”Hvis vi ikke får sat ind tidligt nok, bliver problemerne for folk med ikke-smitsomme sygdomme bare værre, og det kommer til at belaste i forvejen skrøbelige sundhedsvæsner yderligere. Hvis en person med diabetes ikke bliver behandlet, kan det ende med en amputation af en fod, og det er dyrt for sundhedsvæsnet. Samtidig kan personen ofte ikke længere bidrage i samme grad til samfunds- og lokaløkonomien. Derfor er det vigtigt at tage hånd om disse sygdomme tidligt – især i udsatte områder,” fortæller projektleder i Røde Kors Jakob Harbo.

Redningspersonale skal udstyres med medicin
Det ene af Røde Kors’ projekter foregår i Kenya, hvor omkring 30 pct. af befolkningen lider af ikke-smitsomme sygdomme. Ofte rammes forskellige områder af landet af tørke, oversvømmelser eller andre katastrofer, og det kan afskære folk fra adgang til den medicin, som de har behov for.

Derfor vil Røde Kors med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden opdatere de procedurer, som kenyansk Røde Kors bruger i katastrofesituationer, så redningspersonale både har viden og behandling med til personer med ikke-smitsomme sygdomme, når de kommer frem til katastrofeområder.

”Vi vil sikre, at det er en del af den værktøjskasse, som redningspersonalet altid har med sig ud til områder, hvor folk med ikke-smitsomme sygdomme er afskåret fra behandling,” siger Jakob Harbo.

Ydermere vil Røde Kors forsyne sundhedsfaciliteter i områderne med WHO’s standardiserede nødhjælpspakker af medicin og udstyr til behandling af blandt andet diabetes og forhøjet blodtryk.

”Alt det, som de ikke-smitsomme sygdomme gør ved folk, bliver forstærket i katastrofesituationer. Vi støtter dem, som bliver ramt af katastrofer, og dem, der skal hjælpe dem, der rammes af katastrofer,” fortæller Jakob Harbo.

Traumatiserede flygtninge har sværere ved at passe deres behandling
Røde Kors’ andet projekt tager afsæt i Irak og Libanon og sætter fokus på at blive bedre til at sammentænke ikke-smitsomme sygdomme med psykosociale indsatser i humanitære katastrofer.

En udfordring i verdens brændpunkter er, at rigtig mange mennesker lider under traumer fra krig, og krigstraumer påvirker, i hvilket omfang personer med ikke-smitsomme sygdomme får taget hånd om deres sygdom. Derfor lever mange mennesker i Libanon med ubehandlet astma, diabetes og forhøjet blodtryk, men det er ikke nok at give dem medicinen mod deres sygdom. De skal også have psykosocial støtte for at få taget den regelmæssigt og selv gøre noget godt for deres helbred.

”Man kan ikke bruge de samme redskaber på en traumatiseret syrisk flygtning, som man bruger på en dansker med diabetes. Folk har mange andre ting at tænke på end at spise sundt og motionere. Derudover er den behandling, de har brug for, ofte dyr og svær at få fat i, og det skaber flere bekymringer. Derfor skal vi have indarbejdet fokus på mental sundhed i vores kamp mod ikke-smitsomme sygdomme hos blandt andre syriske flygtninge i Libanon og Irak,” forklarer Jakob Harbo.

Vil finde de rigtige værktøjer til at hjælpe i kritiske situationer
Projektet bringer indledningsvist eksperter fra Røde Kors, andre humanitære aktører, forskning og lokale samarbejdspartnere sammen for at kortlægge sammenhængen mellem ikke-smitsomme sygdomme og psykiske lidelser. Målet er at finde ud af, hvilke håndtag de kan gribe fat i for at hjælpe folk med ikke-smitsomme sygdomme og psykiske lidelser såsom depression og stress.

”Det handler om at se på, hvordan vi kan udvikle værktøjer, som kan hjælpe personer med ikke-smitsomme sygdomme og psykiske lidelser i kriseramte situationer. Værktøjerne vil vi indbygge i en læringsplatform, som kan benyttes andre steder i verden og forhåbentligt blive til internationale anbefalinger, som andre hjælpeorganisationer kan gøre brug af,” siger Jakob Harbo.

Bevillingerne til Røde Kors er to ud af 11 bevillinger, som Novo Nordisk Fonden netop har givet til humanitære indsatser og akut nødhjælp i katastrofeområder. Læs mere her.

Ny ansøgningsrunde

Fonden har endvidere åbnet for ansøgninger til næste uddelingsrunde til humanitære indsatser og akut nødhjælp i katastrofeområder. Deadline for ansøgninger er 20. marts. Læs mere her

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]