Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter skole-virksomhedssamarbejder

Projekter for 40 mio. kr., der alle beskæftiger sig med skole-virksomhedssamarbejder, skal inspirere børn og unge til at søge uddannelse og job inden for naturvidenskab og teknologi. Foto: Havhøst/Eva Helbæk Tram.

”High5girls” inviterer teenagepiger på sommer-camps om teknologi, 6.000 elever prøver kræfter med maritime nyttehaver med ”Haven i havet” og i ”Next Generation Lab” lærer gymnasieelever at bruge de nyeste metoder inden for proteinkemi til at undersøge arkæologiske fund.

Eksemplerne er blandt de 11 projekter, som Novo Nordisk Fonden har støttet med bevillinger for samlet set 40 mio. kr. i forårets ansøgningsrunde om projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi.

Virkeligheden kommer ind i klasseværelset
Med projekterne kommer virkeligheden helt ind i klasseværelset, og eleverne får mulighed for at arbejde med løsninger på samfundsudfordringer om bæredygtighed, klima og energiproduktion. På den måde er projekterne med til at give den enkelte elev forståelse for, at man gennem sin uddannelse og karriere selv kan være med til at finde fremtidens bæredygtige løsninger.

”Vi ønsker at engagere børn og unge mennesker ved at give dem viden om, hvordan man kan arbejde med naturvidenskab og teknologi, og hvad det kan føre til,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af fondens afdeling for naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Hun fortsætter:

”Et vigtigt element i projekterne er anvendelsen af rollemodeller. Eleverne møder mennesker, de kan spejle sig i, og som kan bestyrke dem i, at de selv kan medvirke til at løse fremtidens udfordringer.”

Eksempelvis har projektet ”Book en ekspert” modtaget bevilling til at fortsætte og videreudvikle konceptet, hvor rollemodeller fra naturfaglige områder kommer på besøg i grundskolen.

Samarbejder mellem skoler og virksomheder skaber inspiration
Bag bevillingerne ligger også Novo Nordisk Fondens ønske om at skabe opmærksomhed på potentialet i skole-virksomhedssamarbejder gennem Karrierelæring og Åben Skole hos kommuner, skoler, institutioner og virksomheder, og med projekterne bliver der pustet endnu mere liv i disse samarbejder.

Blandt andet udbreder Naturvidenskabernes Hus deres tilbud om skole-virksomhedssamarbejde til hele landet. I projektet oplever elever i grundskolen, hvordan danske virksomheder arbejder med naturvidenskab og teknologi og udvikler løsninger for en bæredygtig fremtid.

25 mio. kr. til projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
Sideløbende med disse 11 uddelinger har Novo Nordisk Fonden uddelt 25 mio. kr. i støtte til 12 projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer.

Læs mere om uddelingerne inden for naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer her.

Ny ansøgningsrunde er åbnet
Novo Nordisk Fonden har 18. juni 2020 åbnet for en ny ansøgningsrunde indenfor feltet. I den nye ansøgningsrunde er det muligt at søge om støtte til projekter med nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi eller til projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer. Ansøgningsrunden har deadline den 15. september 2020.

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-nytaenkende-kommunikation-og-debat-om-naturvidenskab-og-teknologi-2020/

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-uformelle-laeringsmiljoeer-efteraar-2020/

De 11 støttede projekter i denne uddelingsrunde

Automatiske Klima og Vand-Miljø Stationer (AKVA-MS)
Rybners Tekniske Gymnasium, Steffen Podlech, 4 år, DKK 4.783.050
Scienceklub og STEM-forløb for gymnasiet og grundskolen giver indblik i jobs indenfor STEM gennem udviklingen af AKVA-MS.

Haven i havet
Den selvejende institution Havhøst, Joachim Hjerl, 3 år, DKK 4.264.676
6000 elever fra grundskolens udskolingsklasser gennemfører hands-on bæredygtig fødevareproduktion i maritime nyttehaver i havet rundt omkring Danmark.

Youths Go Green – grøn uddannelse for unge
Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Kommune, Michael Damm, 4 år, DKK 5.209.345
Elever i grundskolens udskoling og gymnasiet prøver kræfter med nordjyske virksomheders bæredygtighedsudfordringer vejledt af studerende fra relevante videregående uddannelser som rollemodeller.

Book en ekspert – Når rollemodeller på skolebesøg løfter børn og unges STEM-interesse
Engineer the Future, Marie Langskov, 3 år, DKK 3.305.788
Projektet konsoliderer og videreudvikler “book en ekspert”, som siden 2016 har gjort det muligt at få en rollemodel på besøg i grundskolen.

Fusionsenergi til alle
DTU Fysik, Danmarks Tekniske Universitet, Søren Bang Korsholm,  4 år, DKK 3.945.375
Forskere fra DTU inspirerer med et roadshow og sommerskoler unge til at bidrage til udviklingen af fusionsenergi som en af fremtidens bæredygtige energikilder. En hjemmeside bidrager med viden før besøget og ansporer efterfølgende til refleksion. Derudover kan gymnasielærere få inspiration til undervisning om fusionsenergi gennem dedikerede webinarer og efterårscamps.

Next Generation Lab
GLOBE Institute, Københavns Universitet, Luise Ørsted Brandt, 3 år, DKK 5.980.547
Gymnasieelever bliver selv forskere i et tværfagligt laboratorieforløb, hvor autentiske arkæologiske materialer analyseres ved hjælp af de nyeste metoder inden for proteinkemi.

STEM for Verdensmålene
DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet, Colin Stedmon, 3 år, DKK 2.413.181
Gennem små videoer kommer gymnasieelever helt tæt på DTU-forskeres arbejde og oplever, hvordan STEM-uddannelser kan bane vejen for karrierer inden for både forskning, industri og offentlige myndigheder.

Udvikling af undervisningsforløb til folkeskolens naturfag rettet mod Åben Skole i Faxe Kommune
Hylleholt afdeling, Østskolen, Henrik Breilev, 4 år, DKK 667.419
Grundskoler og virksomheder i Faxe kommune vil sammen udvikle 16 Åben Skole-tilbud til grundskoleelever for at give inspiration til uddannelses- og karrieremuligheder inden for STEM.

Bringing Tiny Earth to Denmark
Department of Engineering, Aarhus Universitet, Thomas Tørring, 4 år, DKK 4.285.000
Gymnasieelever inviteres med i kampen mod antibiotikaresistens. Sammen med forskere og studerende fra Aarhus Universitet skal de forsøge at finde nye antibakterielle stoffer og forhåbentlig erfare, at en STEM-uddannelse giver muligheder for at løse store problemer og skabe nye muligheder.

Skole-virksomhedssamarbejde i grundskolen understøtter børn og unges science-kapital – Kommuneindsats
Naturvidenskabernes Hus A/S, Anders Dahlstrup, 4 år, DKK 4.461.038
Videreudvikling og national udbredelse af projektet, hvor elever i grundskolen oplever, hvordan danske virksomheder arbejder med naturvidenskab og teknologi og udvikler løsninger for en bæredygtig fremtid.

More girls in STEM in order to be part of creating the future tech solutions
High5girls, Marianne Andersen, 3 år, DKK 300.000
Piger i alderen 13 til 19 år inviteres til sommer-camps og hackatons, hvor der skabes relationer til rollemodeller, samtidig med at der arbejdes med problemløsning og teknologiforståelse.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]