Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddeler 348 mio. til forskning, der skal udvikle nye løsninger på globale samfundsudfordringer

Seks forskere modtager bevillinger til forskning, der over de næste seks år skal gøre os klogere på biodiversitet, kvanteteknologi til udvikling af nye løsninger inden for life-science og hvordan rester af biomasse kan bruges i den grønne omstilling.

Novo Nordisk Fonden uddeler 348 mio. kr. til seks nytænkende forskningsprojekter, der skal udvikle løsninger på en række globale udfordringer inden for sundhed og teknologi. Det sker gennem Novo Nordisk Foundation Challenge Programme.

Ud af de 348 mio. kr. går godt halvdelen, 179 mio. kr., til forskning i biodiversitet. Beløbet er fordelt på tre projekter og er det største samlede beløb, der hidtil er givet til dansk forskning i biodiversitet.

De tre projekter fokuserer alle på sammenhængen mellem biodiversitet og udnyttelsen af dyrket jord, herunder hvordan skovrejsning kan bruges som instrument i kampen mod klimaforandringer gennem binding af CO2 i træmassen, men også som levested for arter, der kan være med til at styrke biodiversiteten. Læs mere om de tre bevillinger her.

To andre bevillinger på i alt 108,6 mio. kr. er givet inden for udvikling af kvanteteknologi, hvor bevillingsmodtagerne vil finde ny viden om komplekse biologiske processer og biomolekyler, der kan benyttes til bl.a. udvikling af nye lægemidler og energieffektive materialer. Læs mere her.

Endelig er der uddelt en bevilling på 59,9 mio. kr. til et projekt, der vil finde ny viden om svampes nedbrydning af biomasse, som er et af de redskaber, vi kan bruge for at udnytte affald og biomasserester i den grønne omstilling. Læs mere om projektet her.

”Med de seks bevillinger ønsker vi at sætte turbo på tre forskningsområder, der er yderst lovende. Bevillingerne giver mulighed for, at nogle af Danmarks dygtigste forskere kan arbejde sammen om at udvikle nye og innovative løsninger på nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor, hvad enten det er inden for life-science eller den grønne omstilling. Vi glæder os meget til at følge alle projekterne,” siger Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk Fonden.

Modtagere af Challenge Programme-bevillinger 2020

Professor Trine Bilde, Institut for Biologi, Aarhus Universitet: “The missing link: unravelling the role of genetic variation of beneficial arthropods in agro-ecosystems” (59,1 mio. kr.)

Professor Signe Normand, Institut for Biologi, Aarhus Universitet: “SustainScapes – Sustainable solutions for maintenance of biodiversity and production across landscapes” (60 mio. kr.)

Professor Per Gundersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet: “Silva Nova – Restoring soil biology and soil functions to gain multiple benefits in new forests” (60 mio. kr.)

Professor Peter Lodahl, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet: “Solid-state quantum simulators for biochemistry (Solid-Q)” (60 mio. kr.)

Professor Matthias Christandl, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet: “Quantum for life” (48,6 mio. kr.)

Professor Katja S. Johansen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet: “Oxygen Constraints on Microbial Secretomes during Plant Cell Wall Turnover (OxyMiST)” (59,9 mio. kr.)

Om Novo Nordisk Foundation Challenge Programme

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Programmet er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme. I 2020 er der givet bevillinger inden for temaerne biodiversitet, kvantesimulering og hvordan svampes nedbrydning af plantebiomasse bidrager til vores klima.

Fonden har netop åbnet for ansøgninger til Challenge Programme 2021 med fokus på, hvordan tværgående forskning skal løse morgendagens udfordringer inden for sygdom og fødevarer.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]