Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden udvider innovationsbevilling til ansøgere i Norden

Fra i år kan forskere i Norden søge om en bevilling gennem Novo Nordisk Fondens Distinguished Innovator-program, der har til formål at stimulere innovation og entreprenørskab på universiteterne. Ansøgningsrunden er åben indtil den 9. marts 2022.

Novo Nordisk Fonden uddeler igen i år bevillingen Distinguished Innovator.

Bevillingen støtter forskning inden for biovidenskab og har til formål at stimulere innovation og entreprenørskab på universiteterne ved at give seniorforskere den fornødne tid og mulighed for at udforske, om et forskningsfund har et kommercielt potentiale, der kan komme patienter eller samfund til gavn.

Bevillingen er på op til 6 mio. kr. over en treårig periode, og udover den økonomiske støtte modtager bevillingsmodtagere i løbet af projektperioden også faglig støtte, der er afgørende for at lykkes med projektmodningen, herunder støtte fra eksperter inden for juridisk rådgivning, iværksætteri og innovation.

Bevillingen har hidtil kun kunnet søges af forskere i Danmark, men fra i år kan forskere i hele Norden (Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland) ansøge.

Deadline 9. marts
Bevillingen vil i 2022 fortsat støtte forskning inden for biovidenskab, men vil primært være rettet mod forskningsprojekter inden for områderne industriel bioteknologi og medtech.

Ansøgningsrunden er åbnet, og der er deadline 9. marts.

Der er samlet op til 60 mio. kr. til rådighed til uddeling i 2022.

Pioneer Innovator Grant
Udover Distinguished Innovator udeler Novo Nordisk Fonden yderligere en bevilling inden for innovation, Pioneer Innovator Grant. Denne bevilling er på op til 1 mio. kr. og er henvendt til fakultetsmedlemmer, forskere og studerende ansat ved et universitet, hospital eller anden vidensinstitution i Norden og har til hensigt at give forskere mulighed for at søge støtte til deres biovidenskabelige innovationsprojekter. Også her er der deadline for ansøgninger 9. marts.

Yderligere information

Læs mere om bevillingerne på Novo Nordisk Fondens hjemmeside.

Distinguished Innovator Grant – Novo Nordisk Fonden

Pioneer Innovator Grant – Novo Nordisk Fonden